Валідація моделей РГЗ

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Валідація моделей РГЗ

(3 голосів)

Узгодженість даних прогнозів за моделями і дискримінаційну точність моделей Гейла, Клауса, BRCAPRO і IBIS оцінювали з використанням даних 1933 жінок, які брали участь у Програмі оцінки сімейної історії та скринінгу в Манчестері, Велика Британія, і з яких у 52 розвинувся рак. Усі моделі застосовувалися до цих жінок протягом 5,27 року, щоб оцінити ризик розвитку РГЗ. Співвідношення частоти очікуваних до спостережуваних випадків РГЗ (95%-й ДІ) склали 0,48 (0,37-0,64) для моделі Гейла 0,56 (0,43-0,75), для моделі Клауса - 0,49 (0,37-0,65), для моделі BRCAPRO і моделі IBIS - 0,81 (0,62-1,08) (Таблиця 1) [25]. Точність моделей для окремих випадків оцінювали за допомогою графіка залежності чутливості від частоти псевдопозитивних висновків. Вони показали, що площа під кривою AUC склала 0,735 для моделі Гейла, 0,716 для моделі Клауса, 0,737 для моделі BRCAPRO і 0,762 для моделі IBIS.

Модель Кузіка-Тайрерa найбільш послідовно давала точні результати прогнозування РГЗ. Моделі Гейла, Клауса і BRCAPRO значно занижували ризик, хоча при застосуванні ручного підходу точність таблиць Клауса можна поліпшити через коригування на інші чинники ризику («ручний метод») шляхом вирахування ендокринного ризику із довічного ризику для позитивного фактора [3].

Моделі Гейла, Клауса і BRCAPRO занижували ризик, особливо це стосувалося тих жінок, де лише одна родичка першого ступеня спорідненості зазнала ураження РГЗ. Модель IBIS і ручна модель у цій підгрупі були точними. І навпаки, всі ці моделі точно передбачали ризик у жінок з декількома родичками, ураженими РГЗ (тобто дві родички першого ступеня спорідненості й одна родичка першого ступеня спорідненості плюс дві інші родички). Це означає, що вплив однієї ураженої родички першого ступеня спорідненості є вищим, ніж припускали раніше. Модель Гейла, ймовірно, занижує ризик у цій групі, оскільки вона не враховує вік на момент появи РГЗ, а більшість жінок у цій категорії з лише однією родичкою першого ступеня спорідненості мали родичок, у яких рак був діагностований у віці молодше 40 років. Моделі BRCAPRO, IBIS і ручна модель були єдиними моделями, які точно передбачили ризик у жінок із сімейною історією РЯ. Оскільки тільки ці моделі враховували РЯ в алгоритмі оцінки ризику, це свідчить про те, що РЯ має значний вплив на ризик РГЗ.

Моделі Гейла, Клауса і BRCAPRO значно недооцінювали ризик у жінок, які не мали пологів або народили першу живу дитину у віці після 30 років. Крім того, модель Гейла, ймовірно, завищує ризик вагітності у віці <30 років. Поки незрозуміло, чому потрібна така модифікація ефектів віку при народженні першої дитини, якщо це не є результатом модифікації моделі, зробленої після отримання перших результатів, які вказували на збільшення носіїв мутації BRCA1/2 [26]. Крім того, моделі Гейла, Клауса і BRCAPRO також недооцінюють ризик у жінок, в яких перша менструація настала у віці після 12 років. Модель IBIS і ручна модель точно передбачили ризик у цих підгрупах. Ці результати показують, що вік народження першої живої дитини також має важливий вплив на ризик РГЗ, у той час як вік менархе, очевидно, має менший вплив. Вплив вагітності у віці <30 років, ймовірно, знижує ризик на 40-50% у порівнянні з першою вагітністю у більш старшому віці чи відсутністю пологів у пізньому віці, в той час як вплив крайніх точок віку становить тільки 12-14%.

Тенденція до модифікації моделей з метою адаптації їх до нових чинників ризику без проспективної повторної валідації з використанням незалежного набору даних є проблемою і може призвести до помилкового прогнозування ризику. 

 

Останнє редагування Понеділок, 21 грудня 2015 06:55