EGLN1

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Ген EGLN1

Опис гена

 • Назва гена:

  EGLN1

 • Синонім назви гена:

  C1orf12, HIFPH2, PHD2, SM-20, ZMYND6

 • Хромосома:Цитобенд: 1:q42.2
 • Локалізація на хромосомі (Bp): 231499497 - 231560790
 • Кількість варіантів сплайсінгу: 2
 • Опис гена і білка:

  Білок, що кодується цим геном, каталізує посттрансляційне формування 4-гідроксипроліну в індуцибельному гіпоксією  факторі (HIF) альфа білків. HIF є транскрипційним комплексом, який відіграє центральну роль в гомеостазі кисню у ссавців. Цей білок діє як сенсор клітинного кисню і  модифікація пролілгідроксилюванням, в разі нормальної концентрації кисню, є ключовою регулятивною подією, націленою на субодиницю HIF для протеосомної деструкції шляхом убіквітиляції комплексу Гіппеля-Ліндау. Мутації в цьому гені асоціюються із сімейним еритроцитозом типу 3 (ECYT3).

 • Тип гена:

  кодування білка

 • Клас генів: Онкоген
 • Організм: Homo sapiens

Опис білка

 • Назва білка:

  Сімейство egl-9  індуцибельний гіпоксією фактор 1

 • Субклітинна локалізація:

  Цитоплазма. Ядро. Примітка: Переважно цитоплазма. Переміщається з ядра в цитоплазму і назад. Для ядрового експорту потрібно, щоб XPO1 був функціональним.

 • Функції білка:

  Клітинний кисневий сенсор, який при нормоксичних умовах каталізує посттрансляційне формування 4-гідроксипроліну в індуцибельованому гіпоксією  факторі (HIF) альфа білків. Гідроксилює специфічний пролін, притаманний доменам кисеньзалежної деградації (ODD) (N-кінцевий – NODD і С-кінцевий – CODD) HIF1A. Крім того, гідроксилює HIF2A. Надає перевагу щодо сайта CODD як для HIF1A, так і для HIF1B. Після цього гідроксильовані HIF спрямовуються для протеасомної деградації через комплекс убіквітинування  Гіппеля-Ліндау. В умовах гіпоксії реакція гідроксилювання послабляється, завдяки чому  HIF мають можливість уникати деградації, що спричиняє їх транслокацію в ядро??, гетеродимеризацію під дією HIF1B і підвищення експресії генів, індукованих гіпоксією. EGLN1 є найважливішим ізоферментом при нормоксії, шляхом регулювання стабільності HIF1 він бере участь у різних процесах, на які впливає гіпоксія, таких як ангіогенез у сітківці і  функціонування серця. Цільові білки преференційно визнаються через мотив LXXLAP.

 • Імуногістохімічна характеристика:
 • Структура субодиниць:

  Мономер. Взаємодіє з ING4; взаємодія інгібує гідроксилювання HIF. Взаємодіє з LIMD1. Виявлено в комплексі, що складається з LIMD1, VHL, EGLN1/PHD2, TCEB2 та CUL2. Взаємодіє з EPAS1.

 • Каталітична активність :

  Гіпоксія-індукований фактор-L-пролін + 2-оксоглутарат + O2 = гіпоксія-індукований фактор-транс-4-гідрокси-L-пролін + сукцинат + CO2

 • Кофактори:

  Зв'язується з 1 іоном Fe2+ на субодиницю.

  Аскорбат.

 • Регуляція ферментативної активності:

  Після впливу гіпоксії, активованої в клітинах HeLa, але не в серцево-судинних клітинах.

 • Доменна структура:

  «Пальцеподібный» петлевий домен Beta2beta3 важливий як субстрат для селективності (HIF відносно CODD/NODD).

 • Тканинна специфічність:

  Згідно з посиланням 1, широко експресується, при цьому найвищі рівні спостерігаються в скелетних м'язах і серці, помірні – в підшлунковій залозі, мозку (дофамінергічні нейрони дорослого і чорна субстанція плоду) і нирках, а більш низькі рівні – в легенях і печінці. Згідно з посиланням 10, широко експресується, при цьому найвищі рівні спостерігаються в мозку, нирках і наднирникових залозах. Експресується в кардіоміоцитах, ендотеліальних клітинах аорти і гладких м'язах коронарних артерій. Згідно з посиланням 3, експресується в серці дорослих і плоду, мозку, печінці, легенях, скелетних м'язах і нирках. Також експресується в плаценті. Найвищі рівні у дорослих спостерігаються  в серці, головному мозку, легенях і печінці, а у плоду – в головному мозку, серці, селезінці і скелетних м'язах.

 • Посттрансляційна модифікація:

  S-нітрозилювання інгібує активність ферменту на 60% в аеробних умовах. Хелатинування Fe2+ жодним чином не впливає на S-нітрозилювання. Точно не з’ясовано, чи нітрозилювання відбувається в Cys-323 чи в Cys-326.

 • Участь у розвитку захворювань:

  Еритроцитоз, сімейний, 3 (ECYT3) [MIM:609820]: Аутосомно-домінантне захворювання, що характеризується збільшенням маси еритроцитів у сироватці, підвищеними рівнями гемоглобіну і гематокриту в сироватці і нормальним рівнем еритропоетину в сироватці.
  Примітка: Захворювання викликається мутаціями, що впливають на ген, представлений у цьому запису.

 • Схожість послідовнестей:

  Містить 1 домен Fe2OG діоксигенази. Містить 1 цинковий палець типу MYND.

Детальніше в цій категорії: « DIRAS3 GSTM3 »
Ви тут: Home 1 EGLN1