AKT1

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Ген AKT1

Опис гена

 • Назва гена:

  AKT1

 • Синонім назви гена:

  AKT; PKB; RAC; PRKBA; MGC99656; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA

 • Хромосома:Цитобенд: 14:q32.33
 • Локалізація на хромосомі (Bp): 104306734 - 104333125
 • Кількість варіантів сплайсінгу: 18
 • Опис гена і білка:

  Серин-треонін протеїнкіназа, яка кодується геном AKT1, є каталітично неактивною в сироватково-виснажених первинних і імморталізованних фібробластах. Ген AKT1 і пов'язаний з ним AKT2 активуються тромбоцитарним фактором росту. Активація відбувається швидко та специфічно, і усувається мутаціями в плекстрин-гомологічному домені AKT1. Було показано, що активація відбувається завдяки фосфатидилінозитол-3-кіназі. У нервовій системі, що розвивається, AKT є одним з найважливіших медіаторів виживання нейронів спричиненого фактором росту. Фактори виживання можуть пригнічувати апоптоз  незалежним від транскрипції способом – шляхом активації серин/треонін кінази AKT1, яка потім фосфорилює й інактивує компоненти механізму апоптозу. Були виявлені множинні альтернативні варіанти сплайсингу транскриптів цього гена.

 • Тип гена:

  Кодування білка

 • Клас генів: Онкоген
 • Організм: Homo sapiens

Опис білка

 • Назва білка:

  RAC-альфа серин/треонін-протеїнкіназа (ЄС 2.7.11.1) (RAC-PK-альфа) (протеїнкіназа В) (PKB) (С-AKT)

 • Субклітинна локалізація:

  Цитоплазма. Ядро. Клітинна мембрана. Примітка: Ядро після активації інтегринзв'язаної протеїнкінази 1(ILK1). Ядерна транслокация посилюється взаємодією з TCL1A.

 • Функції білка:

  Загальна протеїнкіназа здатна фосфорилювати кілька відомих білків. Фосфорилює TBC1D4. Передає сигнал вниз від фосфатидилінозитол-3-кінази (PI3K), опосередковуючи ефекти різних факторів росту, таких як тромбоцитарний фактор росту (PDGF), епідермальний фактор росту (EGF), інсулін та інсуліноподібний фактор росту I (IGF-I). Відіграє важливу роль у транспорті глюкози шляхом опосредковування інсулініндукованої транслокації транспортера глюкози GLUT4 до поверхні клітини. Опосередковує антиапоптичні ефекти IGF-I. Опосередковує синтез білка, стимульований інсуліном, шляхом фосфорилювання TSC2 в положеннях Ser-939 і THR-1462, тим самим активуючи сигналізацію mTORC1, і призводить до фосфорилювання 4Е-ВР1 та активації RPS6KB1. Сприяє синтезу глікогену, опосередковуючи індуковану інсуліном активацію глікогенсинтази.

 • Імуногістохімічна характеристика:
 • Структура субодиниць:

  Взаємодіє з ізоформою 2 AGAP2 (PIKE-A) у присутності гуаніннуклеотидів. C-кінець взаємодіє з CCDC88A/GRDN та THEM4. Взаємодіє з AKTIP. Взаємодіє (через домен PH) з MTCP1, TCL1A AND TCL1B. Взаємодіє з CDKN1B; взаємодія фосфорилює CDKN1B, сприяючи зв'язуванню 14-3-3 і прогресії клітинного циклу. Взаємодіє з TRAF6.

 • Каталітична активність :

  ATP + білок = ADP + фосфопротеїн.

 • Регуляція ферментативної активності:

  Для його повної активації три специфічні сайти, один в домені кінази (Тhr-308) і два інших в С-кінцевій регуляторній області (Ser-473 і Thr-474) повинні бути фосфорильованими.

 • Доменна структура:

  Зв'язування області РН а фосфатидилинозитол-3-кіназою альфа (PI3K) приводить до її спрямування до плазматичної мембрани.
  С-кінець AGC-кінази опосередковує взаємодію з THEM4.

 • Тканинна специфічність:

  У всіх типах клітин людини, які були досі проаналізовані.

 • Посттрансляційна модифікація:

  Для її повної активності необхідне фосфорилювання в положеннях Thr-308, Ser-473 та Tyr-474. Фосфорилювання в положенні Ser-473 під дією mTORC2 сприяє фосфорилюванню в положенні Thr-308 під дією PDPK1. Фосфорилювання в положенні Ser-473 посилюється взаємодією з ізоформою 2 AGAP2 (PIKE-A). Фосфорилювання в положенні Ser-473 посилюється при фокусних кіркових дисплазіях у балонних клітинах Тейлорівського типу.
  Поліубіквітинований. Індукована TRAF6 Lys-63-зв'язана убіквінтинація AKT1 є критично важливою для фосфорилювання та активації. В убіквітинованій формі транслокується на плазматичну мембрану, де стає фосфорильованим.

 • Участь у розвитку захворювань:

  Дефекти в AKT1 асоціюються з раком молочної залози (РМЗ) – дуже поширеним злоякісним онкологічним захворюванням, яке вражає кожну восьму жінку протягом життя.
  Дефекти в AKT1 асоціюються з колоректальним раком (CRC). Дефекти в AKT1 асоціюються із схильністю до раку яєчників, інша назва – схильність до сімейного раку молочної залози–яєчників типу 1 (BROVCA1).

 • Схожість послідовнестей:

  Належить до суперсімейства протеїнкіназ. Сімейство протеїнкіназ AGC Ser/Thr. Підсімейство RAC.
  Містить 1 С-кінцевий домен AGC-кінази.
  Містить 1 домен PH.

Детальніше в цій категорії: TGFB3 »
Ви тут: Home 14 AKT1