BIRC5

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Ген BIRC5

Опис гена

 • Назва гена:

  BIRC5

 • Повна назва гена:

  baculoviral IAP repeat containing 5

 • Синонім назви гена:

  BIRC5, API4, IAP4, YANK2

 • Хромосома:Цитобенд: 17:q25
 • Локалізація на хромосомі (Bp): 78,214,186-78,225,636
 • Кількість варіантів сплайсінгу: 11
 • Опис гена і білка:

  Цей ген є членом сімейства генів інгібіторів апоптозу (IAP), які кодують негативні регуляторні білки, що запобігають апоптозу клітин. Члени сімейства IAP, як правило, містять декілька повторів доменів IAP бакуловірусів (BIR), але цей ген кодує білки з єдиним доменом BIR. Кодовані білки також не містять С-кінцевого домену «RING finger». Експресія гена висока в період внутрішньоутробного розвитку і в більшості пухлин, але низька в тканинах дорослих. Були виявлені альтернативні варіанти сплайсингу, що кодують різні ізоформи цього гена.

 • Тип гена:

  кодування білка

 • Організм: Homo sapiens

Опис білка

 • Назва білка:

  Бакуловірусний білок, що містить ІАП повтор, 5

 • Субклітинна локалізація:

  Цитоплазма, Ядро, Хромосома, Хромосоми> центромера, Цитоплазма> цитоскелет> веретено, Хромосома> центромера> кінетохор,
  клітинна пластинка в площині екватора веретена
  Цитоплазма, Ядро, Хромосома, Хромосоми> центромера, Цитоплазма> цитоскелет> веретено, Хромосома> центромера> кінетохор,
  клітинна пластинка в площині екватора веретена. Примітка: Локалізується на плечах хромосом і внутрішніх центромерах у період від профази до метафази. Локалізується в бік кінетохора в метафазі, розподіляється на мікротрубочках середньої зони в анафазі і в телофазі, локалізується виключно в бік клітинної пластинки в площині екватора веретена. Локалізується разом з AURKB в мітотичних хромосомах. Ацетилювання на Lys-129 спрямовує її локалізацію до ядра шляхом посилення гомодимеризації, тим самим інгібуючи XPO1 /Crm1-опосередкований ядерний експорт.

 • Функції білка:

  Білок, що виконує багато завдань і виконує подвійну роль: сприяє проліферації клітин і запобігає апоптозу. Компонент білкового комплексу проходу хромосоми (СРС), який має важливе значення для вирівнювання положення хромосом і сегрегації під час мітозу і цитокінезу. Виступає в якості важливого регулятора локалізації цього комплексу; спрямовує рух CPC до різних місць від внутрішньої центромери під час прометафази до клітинної пластинки в площині екватора веретена під час цитокінезу і бере участь в організації центрального веретена, зв'язуючись із полімеризованими мікротрубочками. Комплекс із RAN відіграє важливу роль у формуванні мітотичного веретена, слугуючи як фізичний поміст, що допомагає доставляти ефекторну молекулу RAN – TPX2 до мікротрубочок. Може протидіяти за замовчуванням індукції апоптозу у фазі G2/M. Ацетильована форма пригнічує трансактивацію STAT3 промоутерів гена-мішені. Може відігравати роль у неоплазії. Індуктор CASP3 і CASP7. Вважають, що ізоформи 2 і 3 не відіграють життєво важливої ролі в мітозі. Ізоформа 3 демонструє помітне зниження її антиапоптотозних ефектів у порівнянні з ізоформою дикого типу.

 • Імуногістохімічна характеристика:
 • Структура субодиниць:

  Мономер або гомодимер. Існує у вигляді гомодимеру в стані апо і у вигляді мономеру в СРС-зв'язаному стані. Мономер захищає клітини від апоптозу більш ефективно, ніж димер. Тільки димерна форми здатна підвищувати стабільність тубуліну в клітинах. Коли фосфорилюється, взаємодіє з LAMTOR5/HBXIP; отриманий у результаті комплекс зв'язується з про-CASP9, а також з активним CASP9, але набагато менш ефективно. Компонент комплексу передачі хромосом (СРС), що складається з щонайменше BIRC5/сурвівіну, CDCA8/бореаліну, INCENP, AURKB і AURKC. Взаємодіє з JTB. Взаємодіє з CDCA8 і INCENP; взаємодія здійснюється напряму. Взаємодіє з EVI5. Взаємодіє з GTP-зав'язаним RAN у фазах S і M клітинного циклу. Взаємодіє з USP9X. Взаємодіє з тубуліном. Взаємодіє з BIRC2/c-IAP1. Ацетильована форма на Lys-129 взаємодіє з STAT3. Мономерна форма, деацетильована на Lys-129, взаємодіє з XPO1/Crm1. Мономерна форма взаємодіє з XIAP/BIRC4. Як димерна, так і мономерна форма може взаємодіяти з DIABLO/СМАК. Взаємодіє з BIRC6/bruce

 • Доменна структура:

  Повтор BIR необхідний і достатній для зв'язування LAMTOR5.

 • Тканинна специфічність:

  Експресується тільки в ембріональній нирці і печінці, а також, меншою мірою, у легенях і головному мозку. У великій кількості експресується в аденокарциномах (легень, підшлункової залози, товстої кишки, молочної залози і простати) і у лімфомах високого ступеня злоякісності. Також експресується в різних клітинних лініях карциноми нирок.

 • Посттрансляційна модифікація:

  Убіквітинований комплекс Cul9-RING убіквітин-протеїнлігази, що призводить до його деградації. Убіквітинування потрібне для центросомного спрямування. 2 Публікації
  Фосфорилювання in vitro в положенні Thr-117 за допомогою AURKB перешкоджає взаємодії з INCENP та локалізації на мітотичних хромосомах (PubMed: 14610074). Фосфорилювання в положенні Thr-48 за допомогою СК2 є критичним для його мітотичної та антиапоптотичної активності (PubMed: 21252625). Фосфорилювання в положенні Thr-34 за допомогою CDK15 є критичним для його антиапоптотичної активності. Ацетилювання у положенні Lys-129 за допомогою CBP призводить до його гомодимеризаціі, а деацетилювання сприяє утворенню мономерів, які гетеродимеризуються з XPO1/Crm1, що полегшує його ядерний експорт. Ацетильована форма пригнічує трансактивацію STAT3. Динамічна рівновага між його ацетилюванням і деацетилюванням у положенні Lys-129 визначає його взаємодію з XPO1/Crm1, його подальшу субклітинну локалізацію і його здатність пригнічувати трансактивацію STAT3.

 • Індукція:

  Позитивно регулюється COMP

 • Додаткова інформація:

  Належить до сімейства ІАП. Містить 1 повтор BIR.

 • Література:

  1. Association between survivin -31G>C polymorphism and cancer risk: meta-analysis of 29 studies. Qin Q, Zhang C, Zhu H, Yang X, Xu L, Liu J, Lu J, Zhan L, Cheng H, Sun X. J Cancer Res Clin Oncol. 2014 Feb;140(2):179-88. Review.

  2. Prognostic value of survivin expression in breast cancer patients: a meta-analysis. Song J, Su H, Zhou YY, Guo LL. Tumour Biol. 2013 Aug;34(4):2053-62. doi: 10.1007/s13277-013-0848-2. Epub 2013 May 21. Review.

  3. Targeting survivin in cancer. Altieri DC. Cancer Lett. 2013 May 28;332(2):225-8. doi: 10.1016/j.canlet.2012.03.005. Epub 2012 Mar 9. Review.

  4. Analysis of survivin-specific T cells in breast cancer patients using human DCs engineered with survivin mRNA. Met O, Svane IM. Methods Mol Biol. 2013;969:275-92. doi: 10.1007/978-1-62703-260-5_17. Review.

  5. Survivin as a prognostic/predictive marker and molecular target in cancer therapy. Rödel F, Sprenger T, Kaina B, Liersch T, Rödel C, Fulda S, Hehlgans S. Curr Med Chem. 2012;19(22):3679-88. Review.

  6. Nuclear and cytoplasmic survivin: molecular mechanism, prognostic, and therapeutic potential. Stauber RH, Mann W, Knauer SK. Cancer Res. 2007 Jul 1;67(13):5999-6002. Review.

Детальніше в цій категорії: « AP2B1 CD68 »
Ви тут: Home 17 BIRC5