AURKA

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Ген AURKA

Опис гена

 • Назва гена:

  AURKA

 • Повна назва гена:

  aurora kinase A

 • Синонім назви гена:

  AURKA, АІК, AIRK1, ARK1, АУРА, AYK1, BTAK, IAK1, STK6, AURORA2; PPP1R47

 • Хромосома:Цитобенд: 20:q13
 • Локалізація на хромосомі (Bp): 56,369,389-56,392,337
 • Кількість варіантів сплайсінгу: 13
 • Опис гена і білка:

  Білок, який кодується цим геном, є кіназою, регульованою клітинним циклом, яка, ймовірно, бере участь у формуванні мікротрубочок та/або стабілізації на полюсі веретена під час сегрегації хромосом. Кодований білок виявляється в центросомі в інтерфазних клітинах і на полюсах веретена в мітозу. Цей ген може відігравати певну роль у розвитку та прогресії пухлини. Процесований псевдоген цього гена був виявлений на хромосомі 1, а необроблений псевдоген був знайдений на хромосомі 10. Були знайдені множинні варіанти транскриптів цього гена, що кодують один і той самий білок.

 • Тип гена:

  кодування білка

 • Організм: Homo sapiens

Опис білка

 • Назва білка:

  Аврора-кіназа (aurora kinase A)

 • Субклітинна локалізація:

  Цитоплазма> цитоскелет > центр організації мікротрубочок > центросома
  Цитоплазма> цитоскелет > полюс веретена
  Примітка: Виявлений в аксонних горбках унейронах, що розвиваються (за подібністю). Локалізується на центросомі  мітотичних клітин з профази до телофази, а також локалізується в полюсах веретена МТ від профази до анафази. Локалізується спільно з SIRT2 в центросомі. Переходить на клітинну пластинку в площині екватора веретена як під час телофази, так і під час цитокінезу. Асоційований з перицентріолярною речовиною (PCM) і центріолями.

 • Функції білка:

  Мітотичні серин/треонін кінази, які сприяють регуляції клітинного циклу. Асоціюється з центросомою і мікротрубочками веретена під час мітозу і відіграє важливу роль у різних подіях мітозу, включаючи встановлення мітотичного веретена, дублювання центросом, поділ центросом, а також дозрівання, вирівнювання позиції хромосом, контрольний пункт збирання веретена і цитокинез. Потрібний для первісної активації CDK1 на центросомах. Фосфорилює численні білки-мішені, в тому числі ARHGEF2, BORA, BRCA1, CDC25B, DLGP5, HDAC6, KIF2A, LATS2, NDEL1, PARD3, PPP1R2, PLK1, RASSF1, TACC3, p53/TP53 і TPX2. Регулює активність тубулін-деполімерази KIF2A. Потрібний для нормального формування аксонів. Відіграє роль у ремоделюванню мікротрубочок під час подовження нейритів. Має важливе значення для формування мікротрубочок та/або стабілізації. Також діє як ключовий регулювальний компонент шляху p53/ТР53, зокрема шляхів контрольний пункт - відповідь, які мають критичне значення для онкогенної трансформації клітин шляхом фосфорилювання і стабілізації p53/TP53. Фосфорилює свої власні інгібітори, ізоформи протеїнфосфатази типу 1 (PP1), перешкоджаючи її роботі. Необхідний для правильного розщеплення війок перед мітозом.

 • Імуногістохімічна характеристика:
 • Структура субодиниць:

  Взаємодіє з FBXL7 (за подібністю). Взаємодіє з CPEB1, JTB, TACC1, TPX2, PPP2CA, а також з ізоформами протеїнфосфатази типу 1 (РР1) PPP1CA, PPP1CB і PPP1CC. Взаємодіє також з її субстратами: ARHGEF2, BORA, BRCA1, KIF2A, PARD3 та p53/TP53. Взаємодія з BORA сприяє фосфорилюванню PLK1. Взаємодіє з PIFO. Взаємодіє з GADD45A, конкуруючи з її олігомеризацією. Взаємодіє (через C-кінець) з AUNIP (через C-кінець). Ідентифікований в комплексі з AUNIP і NIN. Взаємодіє з FRY; ця взаємодія сприяє AURKA-опосередкованому фосфорилюванню PLK1. Взаємодіє з SIRT2.

 • Каталітична активність :

  ATФ + білок = АДФ + фосфопротеїн.

 • Регуляція ферментативної активності:

  Активація CDK1, ймовірно, є подією AURKA активації, що розташована проти ходу транскрипції. Інгібітор фосфатази 2 (PPP1R2) і TPX2 також діють як активатори. Інактивується контрольним пунктом G2. Інгібується GADD45A і p53/TP53 і через дефосфорилювання протеїнфосфатазою типу 1 (РР1). MLN8054 також є потужним і селективним інгібітором. Активується на ранній стадії розщеплення війок за присутності PIFO.

 • Тканинна специфічність:

  Експресується на високому рівні в сім'яниках і слабко в скелетних м'язах, тимусі та селезінці. Також експресується на високому рівні в товстій кишці, яєчниках, передміхуровій залозі, лініях клітин нейробластоми раку молочної залози і раку шийки матки.

 • Посттрансляційна модифікація:

  Активується шляхом фосфорилювання в положенні Thr-288; це приводить до зміни конформації сегмента активації. Фосфорилювання в положенні Thr-288 змінюється протягом клітинного циклу і є найвищим протягом М фази. Убіквітинований за допомогою комплексу убіквітин-протеїнлігази E3 SCF (FBXL7) під час мітозу, що призводить до його деградації протеасомами. Убіквітинований за допомогою CHFR, що призводить до його деградації протеасомами (за подібністю). Убіквітинований комплексом, що сприяє анафазі (АРС), яка призводить до його деградації протеасомами. Аутофосфорильований у положенні Thr-288 після зв'язування TPX2. Thr-288 може фосфорилюватися кількома кіназами, в тому числі PAK і PKA. Протеїнфосфатаза типу 1 (PP1) зв'язує AURKA та інгібує його активність шляхом дефосфорилювання в положенні Thr-288 під час мітозу. Фосфорилювання в положенні Ser-342 зменшує активність кінази. PPP2CA контролює деградацію через дефосфорилювання Ser-51 у кінці мітозу.

 • Індукція:

  Експресія регулюється залежно від фази клітинного циклу: низький рівень у G1/S накопичується протягом G2/M і швидко падає після цього.

 • Додаткова інформація:

  Належить до суперсімейства протеїнкіназ. Сімейство протеїнкіназ Ser/Thr.  Підсімейство Aurora. Містить 1 домен протеїнкінази.

 • Література:

  1. STK15 rs2273535 polymorphism and cancer risk: a meta-analysis of 74,896 subjects. Xu L, Zhou X, Jiang F, Xu L, Yin R. Cancer Epidemiol. 2014 Apr;38(2):111-7. doi: 10.1016/j.canep.2013.10.008. Epub 2013 Nov 16. Review.

  2. Aurora A kinase (AURKA) in normal and pathological cell division. Nikonova AS, Astsaturov I, Serebriiskii IG, Dunbrack RL Jr, Golemis EA. Cell Mol Life Sci. 2013 Feb;70(4):661-87. doi: 10.1007/s00018-012-1073-7. Epub 2012 Aug 3. Review.

  3. The Aurora-A/TPX2 complex: a novel oncogenic holoenzyme? Asteriti IA, Rensen WM, Lindon C, Lavia P, Guarguaglini G. Biochim Biophys Acta. 2010 Dec;1806(2):230-9. doi: 10.1016/j.bbcan.2010.08.001. Epub 2010 Aug 12. Review.

Детальніше в цій категорії: « MMP9 EBF4 »
Ви тут: Home 20 AURKA