Генетичні тести прогнозу перебігу раку молочної залози

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Генетичні тести прогнозу перебігу раку молочної залози

(2 голосів)

Сучасні онкологічні клініки широко застосовують генетичні дослідження пухлин молочної залози для індивідуалізації лікування хворих на рак. Зокрема, інформація про генетичний профіль пухлини може значно вплинути на планування лікарської терапії хворих з люмінальними А або Б підтипами раку молочної залози.

Адже, рішення про поєднання стандартної, для цього випадку, схеми гормональної терапії з ад’ювантною хіміотерапією надзвичайно важливе і складне. Також, знаючи молекулярно-генетичний профіль пухлини можна зробити прогноз щодо агресивності перебігу захворювання, тривалості ремісії, утворення метастазів в прилеглих і віддалених органах та тканинах в найближчі 3-4 роки. Все це дозволяє віднести пацієнтку до групи з низьким або високим ризиком і обрати адекватну схему лікування, реабілітації і спостереження за хворою після закінчення курсу лікування.

На сьогоднішній день розроблено декілька різних генетичних тестів для прогнозу перебігу раку молочної залози, три з яких повністю адаптовані для застосування в клініці, це — MammaPrint, Mammostrat та Oncotype DX. Слід зазначити, про те, що кожен з цих генетичних тестів має певні обмеження у застосуванні.

Наприклад, генетичні тести Oncotype DX та MammaPrint доцільно використовувати для пацієнтів, у яких немає метастазів в регіонарних лімфовузлах та віддалених органах і тканинах, тобто з І або ІІ клінічною стадією захворювання, а генетичний тест Mammostrat застосовують тільки у пацієнтів з естроген-рецептор-позитивним раком молочної залози.

Генетичні тести для прогнозу перебігу раку молочної залози

Назва тесту

Призначення

Кількість генів, які аналізуються

Використання в клініці

Genomic grade index

Визначення ступеня диференціювання пухлини

242

Ні

Intrinsic subtype

Прогноз перебігу захворювання

496

Ні

Invasive gene signature

Визначення стоволової клітини раку молочної залози

186

Ні

MammaPrint

Прогноз перебігу захворювання

70

Так

Mammostrat

Прогноз перебігу захворювання

5

Так

Oncotype DX

Прогноз перебігу захворювання

21

Так

Rotterdam

Прогноз перебігу захворювання

76

Ні

Wound-response signature

Пухлинна прогресія і загоєння ран

512

Ні

Адаптовано з: Puztai L. Current status of prognostic profiling in breast cancer / The oncologist. — 2008. — V. 13. P. 350-360.

MammaPrint

Генетичний тест MammaPrint

mammaprint-cancerГенетичний тест MammaPrint, розроблений голландською компанією Agendia, призначений для визначення з високою точністю ризику відновлення пухлинного процесу після лікування хворих з І-ІІ клінічною стадією раку молочної залози. Також, цей тест допомагає прийняти лікарю обґрунтоване рішення щодо необхідності включення хіміотерапії в схему лікування хворої.

За допомого генетичного тесту MammaPrint в заморожених зразках пухлинної тканини аналізується активність 70 генів, які залучені в процес метастазування пухлини. На основі цього аналізу пацієнтку відносять до однієї з двох груп:

1 «Низький ризик» (англ. Low Risk). Віднесення до цієї групи означає, що у пацієнтки після лікування, хвороба не відновиться протягом наступних 10 років з ймовірністю 90%, незалежно від того, чи пройде вона курс ад’ювантої хіміотерапії після хірургічного видалення пухлини. Якщо пацієнтка після хірургічного видалення пухлини проходить курс ад’ювантної гормональної терапії це призводить до підвищення ймовірності повного одужання до 95%;

2 «Ввисокий ризик» (англ. High Risk). Віднесення до цієї групи означає, що у пацієнтки протягом перших 10 років після лікування відновиться пухлинний процес з ймовірністю 29%, незалежно від того чи пройде вона курс ад’ювантої гормональної терапії та хіміотерапії після хірургічного видалення пухлини.

Показання для проведення генетичного обстеження за допомогою тесту MammaPrint:

Детальну інформацію про генетичний тест «MammaPrint» Ви можете отримати на офіційному сайті компанії Agendia.

«Mammostrat»

Тест-система Mammostrat

ge-mammostratТест-система Mammostrat розроблена в компанії Clarient Diagnostic Services (США). В цій тест-системі аналізується активність п’яти генів (в зразках пухлинної тканини після специфічного забарвлення визначають наявність білків SLC7A5, p53, NDRG1, TRMT2A (HTF9C) та CEACAM5, які кодуються цими п’ятьма генами).

Тест-система використовується для прогнозу перебігу гормон-рецептор-позитивного раку молочної залози на ранніх стадіях (І-ІІ клінічні стадії) пухлинного процесу.

Аналіз результатів обстеження за допомогою цього тесту в комплексі з іншими характеристиками раку молочної залози дозволяє лікарю прийняти обґрунтоване рішення щодо необхідності застосування після хірургічного видалення пухлини ад’ювантної хіміотерапії для зменшення ризику відновлення пухлинного процесу в майбутньому.

На основі аналізу присутності вищезгаданих білків розраховується індекс ризику відновлення пухлинного процесу після хірургічного видалення пухлини. Відповідно до розрахованого індексу виділяють три групи пацієнток:

1 Група низького ризику. У жінок, віднесених до цієї групи, ймовірність відновлення раку молочного залози протягом 10 років після хірургічної операції складає 7,6%

2 Група середнього ризику. У жінок, віднесених до цієї групи, ймовірність відновлення раку молочної залози протягом 10 років після хірургічної операції складає 16,3%

3 Група високого ризику. У жінок, віднесених до цієї групи, ймовірність відновлення раку молочної залози протягом 10 років після хірургічного видалення пухлини складає 20,9%

ge mammostrat

Для жінок з високим ризиком відновлення раку молочної залози після хірургічного видалення пухлини доцільним є призначення і гормональної терапії, і хіміотерапії. В той же час, жінкам з низьким ризиком відновлення раку молочної залози слід уникати хіміотерапії після хірургічного видалення пухлини, оскільки її призначення фактично не дає жодних додаткових переваг.

Ризики відновлення раку молочної залози після хірургічного видалення пухлини, визначені за допомогою тест-системи Mammostrat

Групи

Строк після проведення операції

3 роки

5 років

8 років

10 років

Група низького ризику

1,8%

4,7%

6,6%

7,6%

Група середнього ризику

5,9%

11,0%

13,3%

16,3%

Група високого ризику

5,7%

11,4%

16,0%

20,9%

Детальну інформацію про тест-систему «Mammostrat» Ви можете отримати на офіційному сайті компанії Clarient Diagnostic Services.

mammostrat-01 

Oncotype DX

Генетичний тест Oncotype DX

oncotypeГенетичний тест Oncotype DX розроблений компанією Genomic Health (США). Призначення цієї тест-системи сплямоване на уточнення генетичних особливостей пухлин у жінок, які хворіють на рак молочної залози, для прогнозування перебігу захворювання і планування ад’ювантної хіміотерапії після хірургічного видалення пухлини. Сьогодні ця тест-система застосовується у більше ніж 60 країнах світу і більше 230 тисяч пацієнтів вже пройшли таке обстеження.

Тест-систему Oncotype DX рекомендовано застосовувати у наступних випадках:

  • Для визначення ризику відновлення пухлинного процесу після хірургічного видалення пухлини у пацієнток з І-ІІ клінічною стадією естроген-рецептор-позитивного раку молочної залози. Також, обстеження проводиться з метою прогнозування ефективності призначення ад’ювантної хіміотерапії після хірургічного видалення пухлини
  • Для визначення ризику перетворення внутрішньопротокового раку in situ на інвазивний протоковий рак молочної залози протягом наступних 10-ти років, а також прогнозу ефективності призначення променевої терапії після хірургічної операції щодо видалення протокового раку in situ

Ця тест-система дає можливість дослідити в зразках пухлинної тканини активність 21 гену, що асоціюються з виникненням раку молочної залози. Результати обстеження пацієнток, у яких діагностовано внутрішньопротоковий рак in situ або інвазивний протоковий рак, оцінюються за 100-бальною шкалою:

1 Ймовірність відновлення раку складає менше 18 балів. Відновлення пухлинного процесу після хірургічної операції малоймовірне. Переваги призначення хіміотерапії або променевої терапії (залежно від діагнозу) невеликі в порівнянні з негативними побічними ефектами від такого лікування;

2 Ймовірність відновлення раку знаходиться в межах від 18 до 31 бала. Середній ризик відновлення пухлинного процесу після хірургічного видалення пухлини. Цей результат не дає чіткої відповіді на запитання, щодо переваг призначення хіміотерапії або променевої терапії над негативними побічними ефектами такого лікування.

3Ймовірність відновлення раку становить більше 31 бала. Цей результат свідчить про високу ймовірність відновлення пухлинного процесу після хірургічного видалення пухлини. В даному випадку є доцільним призначення хіміотерапії або променевої терапії після хірургічного видалення пухлини.

Показання для проведення генетичного обстеження із застосуваннями тест-системи Oncotype DX:

Або:

З детальною інформацією про тест-систему Oncotype DX для генетичного обстеження пацієнток з раком молочної залози Ви можете ознайомитись на офіційному сайті компанії Genomic Health.

oncotype-dx

Прочитано, разів: 3488 Останнє редагування Понеділок, 05 травня 2014 09:06
Ви тут: Home Класифікація РМЗ та стадіювання Генетичний профіль РМЗ Генетичні тести прогнозу перебігу раку молочної залози