Система TNM

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Система TNM

Система TNM 2

tnm-classifications-articleМіжнародна класифікація TNM застосовується для характеристики розповсюдження (поширення) пухлинного процесу, анатомічного розташування та патогістологічної градації ступеню диференціювання пухлин молочної залози.

Для опису анатомічного поширення злоякісних пухлин молочної залози використовують три категорії:  «T» (tumor – пухлина), «N» (nodulus – вузол), «M» (metastasis - метастаз).

T Категорія «T» характеризує розміри первинної пухлини, локалізованої в молочній залозі;
N Категорія «N» показує наявність або відсутність метастатичного ураження реґіонарних лімфатичних вузлів через які відходить лімфа від первинної пухлини;
M Категорія «M» характеризує наявність або відсутність метастатичного ураження віддалених органів і тканин.

Для характеристики кожної категорії до її символу (T, N, M) додають індексацію цифрами або літерами.

TNM класифікацію поділяють на (а) клінічну класифікацію сTNM («c» - clinical), яка ґрунтується на даних, отриманих в результаті клінічного, рентгенологічного, ультразвукового та інших відповідних обстежень, що були виконані до початку лікування, та (б) патогістологічну класифікацію рTNM («p» – pathology). рTNM класифікація базується на даних клінічних обстежень сTNM, що доповнюються і уточнюються після проведення хірургічного видалення пухлини і гістологічного дослідження видалених зразків пухлини.

Наприкінці 2009 року Всесвітній протираковий союз схвалив сьому редакцію класифікації TNM злоякісних пухлин, яка в Україні почала діяти з 2010 року.


Що таке «G» у класифікації TNM раку молочної залози

Категорія «G» (патогістологічна градація) описує ступінь відмінностей клітин раку молочної залози від нормальних клітин та швидкість, з якою збільшується кількість пухлинних клітин. Ця інформація використовується лікарем для прогнозу перебігу захворювання і вибору тактики лікування хворого…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Класифікація раку молочної залози за системою TNM

Міжнародна класифікація TNM застосовується для характеристики розповсюдження (поширення) пухлинного процесу, анатомічного розташування та патогістологічної градації ступеня диференціювання пухлин молочної залози. Для опису анатомічного поширення злоякісних пухлин молочної залози використовують три категорії:  «T» (tumor – пухлина),…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016
Повернутися до розділуКласифікація РМЗ та стадіювання