Класифікація раку молочної залози за системою TNM

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Класифікація раку молочної залози за системою TNM

(16 голосів)

tnm-systemМіжнародна класифікація TNM застосовується для характеристики розповсюдження (поширення) пухлинного процесу, анатомічного розташування та патогістологічної градації ступеню диференціювання пухлин молочної залози.

Для опису анатомічного поширення злоякісних пухлин молочної залози використовують три категорії:  «T» (tumor – пухлина), «N» (nodulus – вузол), «M» (metastasis - метастаз).

T Категорія «T» характеризує розміри первинної пухлини, локалізованої в молочній залозі.
N Категорія «N» показує наявність або відсутність метастатичного ураження регіонарних лімфатичних вузлів, через які відходить лімфа від первинної пухлини.
M Категорія «M» характеризує наявність або відсутність метастатичного ураження віддалених органів і тканин.

Для характеристики кожної категорії до її символу (T, N, M) додають індексацію цифрами або літерами.

TNM класифікацію поділяють на клінічну класифікаціюсTNM («c» - clinical), яка ґрунтується на даних, отриманих у результаті клінічного, рентгенологічного, ультразвукового та інших відповідних обстежень, що були виконані до початку лікування, та патогістологічну класифікаціюрTNM («p» – pathology); рTNM класифікація базується на даних клінічних обстежень сTNM, що доповнюються і уточнюються після проведення хірургічного видалення пухлини і гістологічного дослідження видалених зразків пухлини.

Наприкінці 2009 року Всесвітній протираковий союз схвалив сьому редакцію класифікації TNM злоякісних пухлин, яка в Україні почала діяти з 2010 року.


Що таке «T»?

Основна мета введення категорії «Т» - визначення місця розташування (локалізації) пухлини, її розмірів та поширення на сусідні тканини. Розмір пухлини та її інфільтрацію (проростання) у тканини шкіри або грудної стінки описують за допомогою цифр від 0 до 4. Вища цифра означає більший розмір пухлини та/або поширення пухлини на сусідні тканини.

Категорія «Т» (первинна пухлина) включає:

ТХ Первинна пухлина не може бути визначена.
Т0 Дані про первинну пухлину відсутні.
Тis Неінвазивний рак або карцинома in situ – пухлинні клітини визначаються тільки в межах протоків або дольок молочної залози, де вони виникли.
Т1 Діаметр пухлини в найбільшому вимірі не перевищує 2 см. Включає такі підкатегорії: Т1a, T1b та T1c.
Т2 Діаметр пухлини більше 2 см і менше 5 см в своєму найбільшому вимірі.
Т3 Діаметр пухлини перевищує 5 см.
Т4 Пухлина будь-якого розміру, інфільтрує у сусідні тканини грудної стінки або у тканини шкіри.

 

tnm 1 tnm 2 tnm 3 tnm 4
tnm 1 a tnm 2 a tnm 3 a Пухлина
будь-якого розміру
з безпосереднім
розповсюдженням
на грудну стінку
або і шкіру
Т1а - пухлина 1-5 мм
T1b - пухлина 5-10 мм
Т1с - пухлина 10-20 мм
Пухлина більше 2 см,
але менше 5 см
в найбільшому розмірі
Пухлина більше 5 см  

Примітка:  у разі наявності декількох пухлин в одному органі для категорії «Т» вибирають найбільшу пухлину, а загальне число пухлин позначають цифрою в дужках, як приклад - Т3(4).

Що таке «N»?

Категорія «N» описує наявність або відсутність метастатичного ураження регіонарних лімфатичних вузлів, через які відходить лімфа від первинної пухлини (мал. 1). Для опису цієї категорії застосовують цифрову індексацію від 0 до 3 та індексацію латинськими літерами:

«с» - клінічна класифікація;
«р» - патогістологічна класифікація. Як приклад - сN і рN.

Категорія «N» включає:

Регіонарні лімфатичні вузли не можуть бути досліджені на предмет виявлення метастатичного ураження (як приклад, лімфатичні вузли були попередньо видалені).
N0 Метастази в регіонарних лімфатичних вузлах відсутні. Ця категорія може поділятися на:
N0(mі+) У регіонарних лімфатичних вузлах за допомогою спеціальних методів фарбування (імуногістохімічний метод фарбування тканин) реєструються мікрометастази (ізольовані пухлинні клітини). Розміри таких вогнищ не перевищують 0,2 мм в діаметрі, що приблизно відповідає 200 пухлинним клітинам.
N0(mol+) У регіонарних лімфатичних вузлах за допомогою сучасних молекулярних методів (таких як полімеразна ланцюгова реакція - ПЛР або PCR) виявлено окремі пухлинні клітини, які неможливо виявити за допомогою спеціального фарбування.
N1 У 1-3 пахвових іпсілатеральних лімфатичних вузлах діагностовано метастатичне ураження. Ця категорія може поділятися на:
N1(mi) У 1-3 пахвових іпсілатеральних лімфатичних вузлах виявлено мікрометастази, діаметр вогнищ не перевищує 2 мм у діаметрі.
N1а У 1-3 пахвових іпсілатеральних лімфатичних вузлах виявлено метастатичне ураження, розмір, принаймні одного, перевищує 2 мм у діаметрі.
N1b У внутрішніх грудних лімфатичних вузлах молочної залози на боці ураження за допомогою методів біопсії виявлено наявність мікрометастазів та/або макрометастазів, які не виявляються під час звичайного огляду лікарем та під час проведення лімфосцинтіграфії.
N1с У 1-3 пахвових іпсілатеральних лімфатичних вузлах та у внутрішніх грудних лімфатичних вузлах молочної залози на боці ураження за допомогою методів біопсії виявлено мікро- або макрометастази, які не виявляються під час звичайного огляду лікарем.

N2

У 4-9 пахвових іпсілатеральних лімфатичних вузлах або внутрішніх грудних лімфатичних вузлах клінічними методами обстеження виявлено метастатичні вогнища.

Ця категорія може поділятися на:

N2а у 4-9 пахвових іпсілатеральних лімфатичних вузлах виявлено метастатичні вогнища, розмір хоча б одного з яких перевищує 2 мм;
N2b у внутрішніх грудних лімфатичних вузлах за допомогою клінічних методів обстеження виявлено метастатичні вогнища; у пахвових іпсілатеральних вузлах метастатичних вогнищ не виявлено.

N3

Метастатичне ураження виявлено в 10 і більше пахвових іпсілатеральних лімфатичних вузлах або будь-яких інших лімфатичних вузлах, через які відходить лімфа від первинної пухлини.

Ця категорія може поділятися на:

N3а у 10 або більше пахвових іпсілатеральних лімфатичних вузлах виявлено метастатичні вогнища, розмір хоча б одного з яких перевищує 2 мм у діаметрі. Або виявленння у підключичних лімфатичних вузлах метастатичних вогнищ, розмір хоча б одного з яких перевищує 2 мм у діаметрі;
N3b за допомогою клінічних методів обстеження виявлено метастатичне ураження внутрішніх грудних лімфатичних вузлів та хоча б одного пахвового іпсілатерального лімфатичного вузла. Або виявлено метастатичне ураження 4-х і більше пахвових іпсілатеральних лімфатичних вузлів, діаметр хоча б одного з яких перевищує 2 мм, а також виявлено ізольовані пухлинні клітини у внутрішніх грудних лімфатичних вузлах за допомогою методів біопсії;
N3с виявлено метастатичне ураження іпсілатеральних супраклавикулярних лімфатичних вузлів.

cancer-lymphatic-system

Мал. 1. Регіонарні лімфатичні вузли, через які відходить лімфа від молочної залози і відбувається метастазування пухлини: 1 - шийні (супраклавикулярні) вузли; 2 - пригрудинні вузли; 3 - верхівкові пахвові (аксилярні) вузли; 4 - центральні (аксилярні) пахвові вузли; 5 - міжгрудні (аксилярні інтерпекторальні) пахвові вузли; 6 - плечові (аксилярні латеральні) пахвові вузли; 7 - підлопаткові (аксилярні субскапулярні) пахвові вузли; 8 - грудні (акселярні пекторальні) пахвові вузли; 9 - передні середостінні вузли.

 

Що таке «M»?

Категорія «М» описує наявність або відсутність дистантних (віддалених) метастазів, тобто метастатичного ураження віддалених від первинної пухлини органів і тканин (мал. 2).

Ця категорія поділяється на:

М0 методами клінічного обстеження і радіографії не виявлено дистантних метастазів; invasive cancer cells
сМ(і+ дистантні метастази методами клінічного обстеження і радіографії не виявлено, але під час проведення мікроскопічних та молекулярних досліджень виявлено окремі пухлинні клітини, що циркулюють у кров'яному руслі; ізольовані конгломерати пухлинних клітин, розмір яких не перевищує 0,2 мм у діаметрі локалізовані в кістковому мозку або нерегіонарних лімфатичних вузлах;

М1 методами клінічного обстеження, радіографії, імуногістохімії та іншими методами досліджень у віддалених органах та/або тканинах виявлено дистантні метастази, розмір яких перевищує 0,2 мм у діаметрі.

 

 

Мал. 2. Тканини і органи людини, в які найчастіше метастазують пухлинні клітини і основні симптоми, які виникають внаслідок метастатичного ураження відповідних тканин і органів:

1 - головний мозок: головний біль, епілептичні напади, запаморечення; 
2 - легені: кашель, кровохаркання, задишка;
3 - лімфатичні вузли: збільшення вузлів;
4 - печінка: гепатомегалія, жовтуха;
5 - кістки: біль, переломи, стискання спинного мозку.

Прочитано, разів: 7447 Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016 14:21
Ви тут: Home Класифікація РМЗ та стадіювання Система TNM Класифікація раку молочної залози за системою TNM