Класифікація РМЗ та стадіювання

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Класифікація РМЗ та стадіювання

Класифікація РМЗ та стадіювання 17

brca 1 2Якщо клінічними дослідженнями підтверджено діагноз РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ - лікар онкомамолог повинен класифікувати захворювання (визначити стадію і тип захворювання). Адже ця інформація використовується лікарем для вибору стратегії лікування, прогнозу перебігу захворювання, оцінки ефективності проведеного лікування, порівняння отриманих результатів з даними інших медичних центрів, а також проведення наукових досліджень.

Стадіювання та характеристика злоякісних новоутворень молочної залози проводиться шляхом визначення обсягу анатомічного поширення пухлини, ступеня диференціювання пухлинних клітин, гістологічного типа пухлини. Зараз важливими є молекулярно-біологічна та генетична характеристика пухлин молочної залози.

Повна характеристика пухлин молочної залози базується на даних, отриманих у результаті клінічного, рентгенологічного, морфологічного та імуногістохімічного дослідження. Ці дані використовують для класифікації пухлин молочної залози в клініці:


1 Обсяг анатомічного поширення пухлини описується за допомогою міжнародної класифікації TNM. Вона дає можливість стисло представити інформацію про розміри первинної пухлини, наявність або відсутність метастазів. Метастазування буває у регіонарні лімфатичні вузли та у віддалені від первинної пухлини органи і тканини.
2 Патогістологічна класифікація характеризує ступінь злоякісної трансформації пухлин молочної залози. Ця інформація використовується лікарем для прогнозу перебігу захворювання і вибору тактики лікування хворого після хірургічного видалення пухлини.
3 Гістологічна класифікація. Пухлини молочної залози також класифікують за типом тканин з яких вони походять. До найбільш розповсюджених гістологічних форм раку молочної залози відносять: дольковий, протоковий, запальний, хворобу Педжета соска та інші. Гістологічну класифікацію раку молочної залози лікар використовує для вибору тактики лікування хворого і прогнозу перебігу захворювання.
4 Класифікація пухлин молочної залози за молекулярними підтипами базується на визначенні наявності або відсутності на поверхні пухлинної клітини визначених рецепторів (рецептори гормонів естрогену та прогестерону, білок HER/2neu). Відповідно до молекулярної класифікації виділяють декілька варіантів РМЗ, які відрізняються за прогнозом перебігу захворювання і чутливістю до різних видів протипухлинної терапії: люмінальний А і Б, базальний або тричі негативний та HER2 позитивний.
5 Генетичний профіль раку молочної залози. Генетичні тести застосовуються для прогнозу перебігу захворювання. Також ці дані надзвичайно важливі для планування ад'ювантної терапії хворих із гормонозалежними пухлинами. Генетичні тести також застосовуються для виявлення сімейного ракового синдрому, який пов'язаний з наявністю мутацій у генах BRCA1 та BRCA2, що асоціюються з високим ризиком розвитку раку молочної залози.

Генетичні тести прогнозу перебігу раку молочної залози

На сьогоднішній день розроблено декілька різних генетичних тестів для прогнозу перебігу раку молочної залози, три з яких повністю адаптовані для застосування в клініці, це — MammaPrint, Mammostrat та Oncotype DX.
Останнє редагування Понеділок, 05 травня 2014

Роль генiв BRCA1 та BRCA2 у виникненні раку молочної залози

Спадковий рак молочної залози найбільш часто пов’язаний з мутаціями в двох генах, які звуться BRCA1 та/або BRCA2
Останнє редагування Понеділок, 27 жовтня 2014

Генетичні особливості раку молочної залози

Геном людини складається більше ніж з 30 тис. генів, з яких трохи більше 1 тис.
Останнє редагування Середа, 17 грудня 2014

Інвазивна протокова карцинома

Інвазивна протокова карцинома (рак) молочної залози найбільш часто зустрічається серед захворювань на рак молочної залози.
Останнє редагування Вівторок, 29 квітня 2014

Хвороба Педжета соска

Під час розвитку хвороби Педжета соска пухлина вражає сосок і пігментовану зону навколо соска (поле соска), яка ще має назву ареола.
Останнє редагування Середа, 30 квітня 2014

Запальний рак молочної залози

Запальний рак молочної залози (англ. Inflammatory Breast Cancer) — рідкісне і надзвичайно агресивне захворювання.
Останнє редагування Середа, 30 квітня 2014

Інвазивна лобулярна карцинома молочної залози

Інвазивна лобулярна карцинома молочної залози утворюється з клітин, які є структурними елементами лобул (дольки, або часточки) молочної залози, які відповідають за продукування молока під час вигодовування дитини.
Останнє редагування Вівторок, 29 квітня 2014

Лобулярна карцинома in situ молочної залози

Лобулярна карцинома in situ найчастіше зустрічається у жінок віком 45-50 років у передменопаузальному періоді і складає 1-4% від усіх вперше зареєстрованих випадків захворювання на рак молочної залози.
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Внутрішньопротокова кapцинoма in situ

Внутрішньопротокова карцинома (рак) in situ — найбільш поширений тип серед неінвазивних карцином молочної залози.
Останнє редагування Середа, 30 квітня 2014

Потрійно-негативний підтип раку молочної залози

Потрійно-негативний або базальноподібний (англ. triple negative або basal-like) підтип раку молочної залози найчастіше виникає в жінок у менопаузі віком 40-60 років і складає 10%-20% серед усіх вперше зареєстрованих випадків пухлин молочної залози.
Останнє редагування Середа, 30 квітня 2014

HER/2 позитивний підтип раку молочної залози

Приблизно 10-15% пухлин молочної залози відносять до HER/2 (укр. херту) (англ. HER2-enriched) позитивного підтипу раку молочної залози. Цей підтип раку молочної залози частіше виникає в жінок у менопаузі віком від 40 до 60 років. HER2/neu…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Люмінальний Б підтип раку молочної залози

Частота виявлення люмінального Б підтипу (англ. luminal B) раку молочної залози складає 10-20% серед усіх вперше зареєстрованих випадків цього захворювання [1]. У порівнянні з люмінальним А підтипом раку молочної залози пухлини цього підтипу більш агресивні,…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Люмінальний А підтип раку молочної залози

Люмінальний А-підтип (англ. luminal A) раку молочної залози – найбільш розповсюджений варіант захворювання. Частота виявлення люмінального А-підтипу раку молочної залози становить 50-60% серед усіх вперше зареєстрованих випадків раку молочної залози.
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Молекулярна класифікація раку молочної залози

За останні роки науковцями було детально досліджено молекулярно-генетичні особливості раку молочної залози. Знання цих особливостей дало змогу створити новітню молекулярну класифікацію пухлин молочної залози і виділити варіанти пухлин, які відрізняються за прогнозом перебігу захворювання і…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Клінічні стадії раку молочної залози

Клінічні стадії раку молочної залози. У групуванні за стадією враховують характер анатомічного поширення пухлини та ступінь метастатичного ураження віддалених органів і тканин.
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Що таке «G» у класифікації TNM раку молочної залози

Категорія «G» (патогістологічна градація) описує ступінь відмінностей клітин раку молочної залози від нормальних клітин та швидкість, з якою збільшується кількість пухлинних клітин. Ця інформація використовується лікарем для прогнозу перебігу захворювання і вибору тактики лікування хворого…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Класифікація раку молочної залози за системою TNM

Міжнародна класифікація TNM застосовується для характеристики розповсюдження (поширення) пухлинного процесу, анатомічного розташування та патогістологічної градації ступеня диференціювання пухлин молочної залози. Для опису анатомічного поширення злоякісних пухлин молочної залози використовують три категорії:  «T» (tumor – пухлина),…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016
Повернутися до розділуДля нефахівців
Ви тут: Home Класифікація РМЗ та стадіювання Загальна інформація