CDH1

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Сьогодні: 20.02.2020

Ген CDH1

Опис гена

 • Назва гена:

  CDH1

 • Синонім назви гена:

  UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; CD324

 • Хромосома:Цитобенд: 16:q22.1
 • Локалізація на хромосомі (Bp): 67328696 - 67426943
 • Кількість варіантів сплайсінгу: 11
 • Опис гена і білка:

  Цей ген є класичним кадгерином із суперсімейства кадгеринів. Кодований білок є залежним від кальцію глікопротеїном міжклітинної адгезії, що складається з п'яти позаклітинних повторів кадгеринів – трансмембранної ділянки та високо консервативного цитоплазматичного хвоста. Мутації в цьому гені корелюють з раком шлунка, молочної залози, товстої кишки, щитовидної залози і яєчників. Вважається, що втрата функції сприяє прогресії при раку шляхом збільшення проліферації, інвазії та/або метастазування. Ектодомен цього білка опосередковує адгезію бактерій до клітин ссавців, а цитоплазматичний домен потрібен для інтерналізації. Виявлені варіанти транскриптів виникають у результаті мутації в консенсус-сайтах сплайсингу.

 • Тип гена:

  Кодування білка

 • Клас генів: Онкоген
 • Організм: Homo sapiens

Опис білка

 • Назва білка:

  Епітеліальний прекурсор кадгерину (Е-кадгерин) (Кадгерин-1) (Увоморулін) (САМ 120/80) (антиген CD324) [містить E-Cad/CTF1; E-Cad/CTF2; E-Cad/CTF3]

 • Субклітинна локалізація:

  Міжклітинні контакти. Клітинна мембрана; Однопрохідний мембранний білок типу 1. Примітка: Локалізується з DLGAP5 в місцях міжклітинного контакту в епітеліальних клітинах кишечнику. Прикріплюється до мікрофіламентів актину через асоціації з альфа-, бета-і гамма-катеніном. Послідовний протеоліз, що індукується апоптозом або  припливом кальцію, приводить до транслокації з ділянок міжклітинних контактів у цитоплазму.

 • Функції білка:

  Кадгерини є кальційзалежними білками клітинної адгезії. Вони переважно взаємодіють між собою, гомофільним чином поєднуючи клітини; у такий спосіб кадгерини спроможні сприяти сортуванню різнорідних типів клітин. CDH1 бере участь у механізмах, що регулюють міжклітинну агезію, мобільність і проліферацію епітеліальних клітин. Відіграє потужну роль як супресор інвазії. Це ліганд для інтегрину альфа-E/бета-7. E-Cad/CTF2 сприяє неамілоїдогенній деградації прекурсорів Абета. Справляє сильну інгібуючу дію на продукцію APP C99 і C83.

 • Імуногістохімічна характеристика:
 • Структура субодиниць:

  Гомодимер; зв'язаний з дисульфідами. Взаємодіє безпосередньо, за допомогою цитоплазматичного домену, з CTNNB1 або JUP, формуючи комплекс адгезії PSEN1/кадгерин/катенін, який з'єднується з актиновим скелетом через зв'язування актину з альфа-катеніном. Взаємодія з PSEN1 розщеплює CDH1, що приводять до дисоціації сполук адгерину на основі кадгерину (CAJ). Взаємодіє з AJAP1, CTNND1 та DLGAP5.

 • Тканинна специфічність:

  Ненейронні епітеліальні тканини.

 • Посттрансляційна модифікація:

  Під час апоптозу або припливу кальцію розщеплюється мембраннозв'язаними металопротеїназами (ADAM10), PS1/гама-секретазою і каспазою-3 з отриманням фрагментів приблизно 38 кДа (E-CAD/CTF1), 33 кДа (E-CAD/CTF2 ) і 29 кДа (E-CAD/CTF3) відповідно. Процесинг за допомогою металопротеїнази, індукованої припливом кальцію, викликає порушення міжклітинної адгезії і подальше вивільнення бета-катеніну в цитоплазму. Залишковий прив'язаний до мембрани продукт розщеплення швидко руйнується за допомогою внутрішньоклітинного протеолітичного шляху. Після розщеплення під дією каспази-3 вивільняється  цитоплазматичний хвіст в результаті розпаду системи мікрофіламентів актину. Опосередковане гамма-секретазою розщеплення сприяє роз'єднанню сполук адгеренів.

 • Індукція:

  Експресія пригнічується MACROD1.

 • Участь у розвитку захворювань:

  Дефекти в CDH1 є причиною раку шлунка, також відомого як  спадковий сімейний дифузний рак шлунка (HDGC). Дефекти в CDH1 є причиною сприйнятливості до раку ендометрію. Дефекти в CDH1 асоціюються з раком яєчників. Рак яєчників є основною причиною смерті від гінекологічних злоякісних новоутворень. Він характеризується розвиненим презентуванням з локально-регіонарним поширенням у черевну порожнину і нечастими випадками вісцеральних метастазів. Ці характерні риси відносяться до біології захворювання, що є основним чинником, який визначає результат.

Детальніше в цій категорії: PALB2 »
Ви тут: Home