BARD1

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Сьогодні: 25.02.2020

Ген BARD1

Опис гена

 • Назва гена:

  BARD1

 • Хромосома:Цитобенд: 2:q35
 • Локалізація на хромосомі (Bp): 215590370 - 215674428
 • Кількість варіантів сплайсінгу: 9
 • Опис гена і білка:

  Цей ген кодує білок, який взаємодіє з N-кінцевою ділянкою BRCA1. На додаток до здатності зв'язувати BRCA1 in vivo та in vitro, він поділяє гомологію з 2 самими консервативними ділянками BRCA1: в N-кінцевому RING мотиву і в С-кінцевому домені BRCT. RING-мотив являє собою багату цистеїном послідовність, виявлену в різних білках, які регулюють ріст клітин, у тому числі у продуктах генів-супресорів пухлин і домінантних протоонкогенах. Цей білок також містить 3 тандемні анкіринові повтори. Взаємодія BARD1/BRCA1 порушується онкогенними амінокислотними замінами в BRCA1, що означає, що формування стабільного комплексу між цими білками може бути важливим аспектом супресії пухлин під дією BRCA1. Цей білок може бути мішенню онкогенних мутацій при раку молочної залози  або раку яєчників. Були знайдені множинні варіанти альтернативного сплайсингу транскриптів, що кодують різні ізоформи цього гена.

 • Тип гена:

  кодування білка

 • Клас генів: Онкоген
 • Організм: Homo sapiens

Опис білка

 • Назва білка:

  BRCA1-асоційований білок 1 RING домену

 • Субклітинна локалізація:

  Ядро. Примітка: Під час S-фази клітинного циклу локалізується там само, де і  BRCA1, в дискретних суб'ядерних фокусах. Може переміщатися в цитоплазму. Локалізується в місцях пошкоджень ДНК в дволанюцжкових розривах (DSBs); спрямування до сайтів пошкодження ДНК опосередковується BRCA1-комплексом.

 • Функції білка:

  Можлива убіквітин E3 лігаза. BRCA1-BARD1 гетеродимери специфічно опосередковують формування «Lys-6»-зв'язаних поліубіквітинових ланцюгів і координують широкий спектр клітинних шляхів, таких як репарація пошкоджень ДНК, убіквітинування і регуляція транскрипції для підтримки геномної стабільності. Відіграє центральну роль у контролі клітинного циклу у відповідь на пошкодження ДНК. Діє шляхом опосередкування активності убіквітин E3 лігази, яка необхідна для його функціонування як супресора пухлини. Також формує гетеродимер з CSTF1/CSTF-50, що модулює процесинг мРНК і стабільність РНК-полімерази II, перешкоджаючи розщепленню пре-мРНК 3'.

 • Імуногістохімічна характеристика:
 • Структура субодиниць:

  Гомо- та гетеродимер. Гетеродимер (цинкові пальці RING-типу) з BRCA1. Гетеродимер (через ANK повтори та BRCT домени) з CSTF1/CSTF-50. Є складовою комплексу BRCA1-A, принаймні має в своєму складі BRCA1, BARD1, UIMC1/RAP80, FAM175A/Abraxas, BRCC3/BRCC36, BRE/BRCC45 та BABAM1/NBA1. Взаємодіє з UBXN1.

 • Посттрансляційна модифікація:

  Зазнає процесингу під час апоптозу Гомодимер більш сприйнятливий до протеолітичного розщеплення, ніж гетеродимер BARD1/BRCA1.

 • Схожість послідовнестей:

  Містить 4 ANK повтори. Містить 2 BRCT домени. Містить 1 цинковий палець RING-типу.

Детальніше в цій категорії: « CASP8 IGFBP5 »
Ви тут: Home