ECT2

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Сьогодні: 20.02.2020

Ген ECT2

Опис гена

 • Назва гена:

  ECT2

 • Повна назва гена:

  epithelial cell transforming 2

 • Синонім назви гена:

  ARHGEF31

 • Хромосома:Цитобенд: 3q:26.1-q26.2
 • Локалізація на хромосомі (Bp): 172,750,682-172,821,474
 • Кількість варіантів сплайсінгу: 16
 • Опис гена і білка:

  Білок, який кодується цим геном, є фактором обміну гуанінових нуклеотидів і трансформуючим білок, який пов'язаний з факторами Rho-специфічного обміну і регуляторами клітинного циклу дріжджів. Експресія цього гена підвищується з початком синтезу ДНК і залишається підвищеною протягом фаз G2 і M. Методом гібридизації іn situ було показано, що його експресія перебуває на високому рівні в клітинах, що проходять мітоз під час регенерації печінки. Таким чином, експресія цього білка залежить від клітинного циклу в процесі регенерації печінки, і, як вважають, відіграє важливу роль у регуляції цитокінезу. Були виявлені кілька варіантів транскриптів цього гена, що кодують різні ізоформи.

 • Тип гена:

  Кодування білка

 • Організм: Homo sapiens

Опис білка

 • Назва білка:

  Білок ECT2

 • Субклітинна локалізація:

  Ядро, Цитоплазма, Цитоплазма > цитоскелет > веретено, Борозна дрібнення, Середнє тіло, Міжклітинні контакти, Міжклітинні контакти > щільні контакти
  Примітка: Секвеструєтся в ядрі під час інтерфази. Розсіюється по всій цитоплазмі після розриву ядерної оболонки під час мітозу. Колокалізується з комплексом «centralspindlin» на мітотичних веретенах під час анафази/метафази, борозні дроблення під час телофази і в середньому тілі в кінці цитокінезу. Колокалізується з RhoA в середньому тілі. Його субклітинна локалізація на щільному контакті збільшується під дією кальцію. Локалізований переважно в цитоплазмі клітин різних видів карциноми.

 • Функції білка:

  Фактор обміну гуанінових нуклеотидів (guanine nucleotide exchange factor, GEF), який каталізує обмін ГДФ на ГТФ. Сприяє обміну гуанінових нуклеотидів  на членах сімейства малих ГТФ-аз Rho, таких як RHOA, RhoC, RAC1 і CDC42. Потрібен для шляхів передачі сигналів, що беруть участь у регуляції цитокінезу. Компонент комплексу «centralspindlin», який служить для передачі сигналів, що залежить від мікротрубочок і є Rho-опосередкованим; ця передача сигналів необхідна для формування скорочувального кільця міозину протягом клітинного циклу цитокінезу. Регулює транслокацію RHOA з центрального веретена до екваторіальної області. Відіграє важливу роль у контролі збірки мітотичного веретена; регулює активацію CDC42 в метафазі для процесу приєднання веретена поділу до кінетохорів перед хромосомною конгресією. Бере участь у регуляції полярності епітеліальних клітин; бере участь у формуванні щільних контактів епітеліальних клітин у спосіб, залежний від полярності комплексу PARD3-PARD6-протеїнкінази PRKCQ. Відіграє важливу роль у регуляції росту нейритів. Пригнічує викликану фенобарбіталом (PB) ядерну транслокацію NR1I3. Стимулює активність RAC1 через його зв'язування з онкогенним комплексом PARD6A-PRKCI у ракових клітинах, тим самим координаційно регулює проліферацію та інвазію клітин пухлини. Також стимулює індуковану генотоксичним стресом активність RHOB у клітинах раку молочної залози, що спричиняє їх загибель.

 • Структура субодиниць:

  Взаємодіє з NR1I3 (за подібністю). Гомодимер. Гомоолігомер. Знайдено в комплексі «centralspindlin». Взаємодіє (Thr-359 фосфорильована форма) з PARD6A; взаємодія спостерігається в ракових клітинах. Взаємодіє (Thr-359 фосфорильована форма) з PRKCI; взаємодія спостерігається в ракових клітинах. Взаємодіє з PKP4; взаємодія спостерігається в середньому тілі. Взаємодіє з RACGAP1; взаємодія пряма, відбувається у спосіб,  залежний від мікротрубочок, пригнічується в метафазі фосфорилюванням ECT2 на Thr-373 і стимулюється на початку анафази дефосфорілюванням ECT2, ймовірно, на Thr-373 через активність CDK1. Взаємодіє з PLK1; взаємодія стимулюється при його фосфорилюванні по Thr-444. Асоційований з RACGAP1 в анафазі і під час цитокінезу. Взаємодіє з KIF23, PARD3, PARD6A, PARD6B і PRKCQ.

 • Доменна структура:

  Домени BRCT 1 і 2 необхідні для внутрішньомолекулярної взаємодії, але не для міжмолекулярної олігомеризації. Домени BRCT негативно інгібують його GEF-активність у інтерфазних клітинах. Ті самі домени BRCT можуть виступати як позитивний регулюючий мотив для завершення цитокінезу після розириву ядерної мембрани під час мітозу.

 • Тканинна специфічність:

  Експресується в епітеліальних клітинах легень (на рівні білка). Експресується при пласкоклітинному раку, первинних недрібноклітинних ракових пухлинах легень і аденокарциномі легень.

 • Посттрансляційна модифікація:

  Фосфорилюється під дією PLK1 in vitro. Гіперфосфорильований протягом фази G2 клітинного циклу. Фосфорилювання на Thr-373 відбувається під час фази G2/M, знімає його статус автоматично інгібування і стимулює його GEF-активність. Фосфорилювання на Thr-444 у фазі G2/M потрібне для подальшого зв'язування з PLK1 і активації обміну Рhо. Дефосфорилюється під час цитокінезу. Фосфорилювання на Thr-359 потрібне для його трансформаційної активності в ракових клітинах.

 • Індукція:

  Активується під дією кальцію в клітинах, що утворюють контактні ділянки клітина-клітина. Активується під дією чинників, що пошкоджують ДНК, таких як Н2О2 або іонізуючого випромінювання (IR).

 • Схожість послідовнестей:

  Містіть 2 домени BRCT. Містить 1 домен DH (DBL-гомологія). Містіть 1 домен PH.

 • Література:

  1. Elevated expression of ECT2 predicts unfavorable prognosis in patients with colorectal cancer. Luo Y, Qin SL, Mu YF, Wang ZS, Zhong M, Bian ZQ. Biomed Pharmacother. 2015 Jul;73:135-9. doi: 10.1016/j.biopha.2015.06.007. Epub 2015 Jul 9.

  2. Up-regulation of ECT2 is associated with poor prognosis in gastric cancer patients. Jin Y, Yu Y, Shao Q, Ma Y, Zhang R, Yao H, Xu Y. Int J Clin Exp Pathol. 2014 Dec 1;7(12):8724-31. eCollection 2014.

  3.  ECT2 regulates the Rho/ERK signalling axis to promote early recurrence in human hepatocellular carcinoma. Chen J, Xia H, Zhang X, Karthik S, Pratap SV, Ooi LL, Hong W, Hui KM. J Hepatol. 2015 Jun;62(6):1287-95. doi: 10.1016/j.jhep.2015.01.014. Epub 2015 Jan 21.

  4. ECT2 amplification and overexpression as a new prognostic biomarker for early-stage lung adenocarcinoma. Murata Y, Minami Y, Iwakawa R, Yokota J, Usui S, Tsuta K, Shiraishi K, Sakashita S, Satomi K, Iijima T, Noguchi M. Cancer Sci. 2014 Apr;105(4):490-7. doi: 10.1111/cas.12363. Epub 2014 Mar 19.

  5. Integrated genomic, transcriptomic, and RNA-interference analysis of genes in somatic copy number gains in pancreatic ductal adenocarcinoma. Samuel N, Sayad A, Wilson G, Lemire M, Brown KR, Muthuswamy L, Hudson TJ, Moffat J. Pancreas. 2013 Aug;42(6):1016-26. doi: 10.1097/MPA.0b013e318287d043.

  6. Epithelial cell transforming sequence 2 in human oral cancer. Iyoda M, Kasamatsu A, Ishigami T, Nakashima D, Endo-Sakamoto Y, Ogawara K, Shiiba M, Tanzawa H, Uzawa K. PLoS One. 2010 Nov 29;5(11):e14082. doi: 10.1371/journal.pone.0014082.

  7.  Involvement of epithelial cell transforming sequence-2 oncoantigen in lung and esophageal cancer progression. Hirata D, Yamabuki T, Miki D, Ito T, Tsuchiya E, Fujita M, Hosokawa M, Chayama K, Nakamura Y, Daigo Y. Clin Cancer Res. 2009 Jan 1;15(1):256-66. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-08-1672.

  8. Correlation between ECT2 gene expression and methylation change of ECT2 promoter region in pancreatic cancer. Zhang ML, Lu S, Zhou L, Zheng SS. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2008 Oct;7(5):533-8.

  9. RB silencing compromises the DNA damage-induced G2/M checkpoint and causes deregulated expression of the ECT2 oncogene. Eguchi T, Takaki T, Itadani H, Kotani H. Oncogene. 2007 Jan 25;26(4):509-20. Epub 2006 Jul 24.

  10. Prognostic value of microRNA-223/epithelial cell transforming sequence 2 signaling in patients with osteosarcoma. Zhang H, Yin Z, Ning K, Wang L, Guo R, Ji Z. Hum Pathol. 2014 Jul;45(7):1430-6. doi: 10.1016/j.humpath.2014.02.018. Epub 2014 Mar 5.

  11. Oncogene ect2 is related to regulators of small GTP-binding proteins. Miki T, Smith CL, Long JE, Eva A, Fleming TP. Nature. 1993 Apr 1;362(6419):462-5. Erratum in: Nature 1993 Aug 19;364(6439):737.

Детальніше в цій категорії: « RAB6B HRASLS »
Ви тут: Home