Виявлення РМЗ

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Сьогодні: 30.05.2020
Виявлення РМЗ

Виявлення РМЗ 1

breast-cancer-symptoms-diagnosticsЗважаючи на те, що рак молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок всього світу, а також, що за допомогою первинної профілактики можливо досягти деякого зниження ризику захворюваності, все ж головним заходом у боротьбі проти раку молочної залози залишається його раннє виявлення.

Виявлення хвороби на ранніх стадіях є запорукою поліпшення результатів лікування і подовшення життя пацієнтів. Ступінь ймовірності раннього виявлення раку молочної залози у жінок підвищується при обізнаності їх відносно ознак і симптомів, а також скринінгу та ранньої діагностики захворювання.

Що таке скринінг? Скринінг (дослівно — просіювання) — це обстеження групи людей, які не мають будь-яких ознак чи симптомів раку з метою виявлення захворювання або виявлення людей з підвищеним ризиком захворювання.

Отже, важливо пам'ятати: якщо лікар пропонує вам пройти скринінг, це не завжди означає, що існує підозра на наявність у вас онкологічного захворювання. Складові скринінгового обстеження залежать від віку пацієнтки та інших факторів, таких як особистий і сімейний анамнез.

Існують різні види скринінгових тестів. До них, зазвичай відносять: регулярні самообстеження пацієнткою стану молочних залоз (тобто поінформованість пацієнтки щодо її молочних залоз та самообстеження); фізикальне обстеження лікарем; лабораторні аналізи крові, сечі або інших фізіологічних рідин і тканин організму; мамографічне обстеження (рентгенологічне обстеження молочних залоз); в окремих випадках — скринінгове обстеження із застосуванням магнітно-резонансної томографії; генетичні тести — тести на виявлення певних генних мутацій (зміни генів), які пов'язані з раком.

Незважаючи на всі дискусії [1, 2], що точаться навколо питання про доцільність запровадження скринінгових програм по виявленню раку молочної залози взагалі і використання окремих скринінгових методів, на сьогоднішній день єдиним методом скринінгу, що довів свою ефективність, є мамографія. За даними Міжнародного агентства з вивчення раку (МАВР, англ. IARC — International Agency for Research on Cancer) у розвинених країнах проведення скринінгових програм у період 1976-1990 рр. з використанням мамографії скоротило смертність від раку молочної залози у жінок віком 50-69 років у середньому на 25%. Проведення регулярного мамографічного скринінгу у жінок віком 40-69 років може забезпечити 40-45% скорочення показників смертності від РМЖ [3].

Отже, заохочення здорових жінок до самообстеження молочних залоз та проходження скринінгу має за мету виявлення раку на ранніх стадіях розвитку з подальшим обстеженням і призначенням адекватного лікування.

На сьогоднішній день у розвинутих країнах існує значна кількість скринінгових програм, призначених для жінок різного віку, вони мають різні особливості, що відображають структурну будову систем охорони здоров’я, але всі вони спрямовані на досягнення ранньої діагностики раку молочних залоз, від якої у повній мірі залежить ефективне лікування і подовження життя пацієнток.

В Україні на теперішній час не існує державних скринінгових програм стосовно раку молочної залози, що насамперед свідчить про низьку забезпеченість установ охорони здоров’я ресурсами (кваліфікований персонал та оснащення), а також нестачу належних організаційних заходів. Проте, відсутність таких програм в країні не перекреслює всі шляхи до можливості здійснення ранньої діагностики захворювання. Рання діагностика раку молочної залози можлива за умов виконання наступного:

  • Проведення лікарських профілактичних оглядів, спостережень
  • Лікування передпухлинної патології/доброякісних захворювань молочних залоз
  • Скринінгових обстежень і мамографії
  • Свідомого ставлення жінок до свого здоров’я та необхідності проведення самообстеження молочних залоз

Література

1. Скрининг для выявления рака молочной железы с помощью маммографии. Скандинавский Кокрейновский центр, 2012 — 15 с. Режим доступу:http://www.cochrane.dk/screening/mammography-ru.pdf
2. Risks of Breast Cancer Screening. Режим доступу: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/breast/Patient/page4
3. World Cancer Report 2008. International agency for research on Cancer World HealthOorganizatIon. Screening for Breast Cancer, 2008, p. 296-302. Режим доступу: http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf


Самообстеження молочної залози

Виявлення раку молочної залози
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016
Повернутися до розділуСимптоми та діагностика РМЗ
Ви тут: Home Виявлення РМЗ