Просвітницька акція з нагоди "Всесвітнього дня боротьби проти раку" - 4 лютого 2015 р.

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Просвітницька акція з нагоди "Всесвітнього дня боротьби проти раку" - 4 лютого 2015 р.

(2 голосів)

 

У 2011 р. Інституту на «Збірник творів «Лекції-презентації «Науково-просвітницькі лекції фахівців-онкологів — на захист здоров'я молоді України» Державною службою інтелектуальної власності України було видано «Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №46537.

Одинадцять лекцій-презентацій, створених за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Power Point, що супроводжуються замітками у вигляді пояснювального тексту та посиланнями на використані джерела, були представлені в попередні роки молодими вченими Інституту в день святкування щорічного «Фестивалю науки», а також в учбових закладах Голосіївського району м. Києва та передані учбовим колективам цих закладів.

Цикл лекцій спрямовано на підвищення рівня наукових знань молодого покоління українців шляхом надання адаптованої медико-біологічної інформації щодо ранньої профілактики онкологічних захворювань, сприяння розвитку мотиваційної компоненти у ставленні до власного здоров'я, а також на пропаганду здорового способу життя.

Акція підготовлена відділом науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького та Радою молодих вчених і покликана донести до кожного актуальну інформацію, яка допоможе не пустити в дім цю страшну біду.

 

Звернення академіка НАН України Чехуна ВФ

Chekhun

Звернення директору ІЕПОР ім. РЄ Кавецького НАН України, академіка НАН України Чехуна ВФ з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком

 

 

 

 

Звернення Музальова ІІ

Muzaliov Звернення секретаря ради молодих вчених ІЕПОР ім. РЄ Кавецького НАН України з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком

 

 

 

  

Лекція - «Онкологія: загальна інформація». Дворщенко ОС

Dvorshchenko

Завідувач лабораторії, к.б.н. Дворщенко ОС

Презентація розпочинає цикл лекцій і в стислій зрозумілій формі розкриває зміст основних понять онкологічної науки, таких як «рак», «пухлина», «метастазування», «рецидив», «резистентність пухлин до медикаментозної терапії» та інших. Подано описання типів пухлин за тканинним походженням, коротко наведено дані щодо класифікації TNM та за клінічними стадіями. Стисло розповідається про загальноприйняті традиційні методи лікування хворих на онкологічну патологію. Презентація складається з 22 слайдів.

 

 

Лекція - «Здоровий спосіб життя – профілактика злоякісних новоутворень» Караман ОМ

Karaman Н.с., к.б.н. Караман ОМ

Презентація спрямована безпосередньо на розкриття аспекту профілактики злоякісних новоутворень і виховання мотиваційної компоненти у молодого покоління до здорового способу життя. Перші слайди вводять в сутність проблеми і знайомлять із загальною інформацією, що стосується особливостей і характерних рис злоякісного росту і відмінностей між злоякісними і доброякісними пухлинами. Також подано сучасні статистичні дані щодо рівнів захворюваності і смертності в Україні на рак та розподіл рангових місць в структурі захворюваності чоловіків і жінок. Наведено імовірні (вказано відсоток імовірності за даними ВООЗ) і найбільш відомі на сьогодні чинники, що здатні сприяти виникненню онкологічної патології, такі як незбалансоване харчування, гіподинамія, шкідливі звички (тютюнопаління та вживання алкоголю), незахищене статеве життя. Надано перелік рекомендацій, які допомагають вберегтися від хвороби. Презентація містить12 слайдів, має розділ «Запитання для самоперевірки».

Лекція - «Профілактика раку». Павлова АО

Pavlova

 Аспірант Павлова АО

Презентація присвячена можливим причинам захворюваності на рак та можливим підходам до перешкоджання виникненню захворювання. Через розуміння факторів і чинників, що сприяють виникненню злоякісних новоутворень, ставиться мета виховання у підростаючого покоління мотиваційної компоненти до здорового способу життя, свідомого ставлення до власного здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (2005, 2008 рр.) наведений відсотковий розподіл можливих причин, що сприяють виникненню злоякісних новоутворень та розкрито детально зміст і роль кожного такого чинника: особливостей харчування, паління, інфекційних агентів, іонізуючого і ультрафіолетового випромінювання, професійних канцерогенів, репродуктивних факторів, низької фізичної активності, зловживання алкоголем, забрудненого повітря. Презентацію наповнено новітніми адаптованими науковими даними, що відтворюють не тільки констатацію фактів, а сприяють підвищенню рівня компетентності і обізнаності з проблеми. Залучення великої кількості ілюстрацій, інформаційна насиченість слайдів і використання в нотатках до них значного об'єму додаткових даних і посилань на використану літературу і джерела доступу в інтернеті сприяють підвищенню рівня інформованості підростаючого покоління з проблеми профілактики раку. Презентація складається з 20 слайдів.

 

 

Прочитано, разів: 3795 Останнє редагування Четвер, 11 червня 2015 14:15
Ви тут: Home Наші події Просвітницька акція з нагоди "Всесвітнього дня боротьби проти раку" - 4 лютого 2015 р.