Для нефахівців

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Для нефахівців

Для нефахівців 73

breast-cancer-non-specialists

Розділ «Для нефахівців» спрямований на інформування пересічних громадян, що не є спеціалістами у галузі медицини, стосовно природи РМЗ, ранніх симптомів і ознак, сучасних методів діагностики і лікування, факторів ризику виникнення захворювання і його профілактики.

Модуль містить основні розділи «Загальна інформація про РМЗ»; «Фактори ризику та профілактика РМЗ»; «Симптоми та діагностика РМЗ»; «Клінічна класифікація та стадіювання РМЗ»; «Лікування хворих на РМЗ».

Довідкова частина містить «Глосарій», «Перелік спеціалізованих медичних онкологічних закладів України», а також довідкові матеріали та рекомендації практичного характеру: «Алгоритм руху пацієнток при обстеженні і спостереженні», «Самообстеження молочних залоз» тощо. Враховуючи невисокий рівень медичних знань цільової аудиторії цього модулю порталу інформація подається в максимально адаптованому вигляді, але без втрати її достовірності і релевантності.


Внутрішньопротокова кapцинoма in situ

Внутрішньопротокова карцинома (рак) in situ — найбільш поширений тип серед неінвазивних карцином молочної залози.
Останнє редагування Середа, 30 квітня 2014

Потрійно-негативний підтип раку молочної залози

Потрійно-негативний або базальноподібний (англ. triple negative або basal-like) підтип раку молочної залози найчастіше виникає в жінок у менопаузі віком 40-60 років і складає 10%-20% серед усіх вперше зареєстрованих випадків пухлин молочної залози.
Останнє редагування Середа, 30 квітня 2014

HER/2 позитивний підтип раку молочної залози

Приблизно 10-15% пухлин молочної залози відносять до HER/2 (укр. херту) (англ. HER2-enriched) позитивного підтипу раку молочної залози. Цей підтип раку молочної залози частіше виникає в жінок у менопаузі віком від 40 до 60 років. HER2/neu…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Люмінальний Б підтип раку молочної залози

Частота виявлення люмінального Б підтипу (англ. luminal B) раку молочної залози складає 10-20% серед усіх вперше зареєстрованих випадків цього захворювання [1]. У порівнянні з люмінальним А підтипом раку молочної залози пухлини цього підтипу більш агресивні,…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Люмінальний А підтип раку молочної залози

Люмінальний А-підтип (англ. luminal A) раку молочної залози – найбільш розповсюджений варіант захворювання. Частота виявлення люмінального А-підтипу раку молочної залози становить 50-60% серед усіх вперше зареєстрованих випадків раку молочної залози.
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Молекулярна класифікація раку молочної залози

За останні роки науковцями було детально досліджено молекулярно-генетичні особливості раку молочної залози. Знання цих особливостей дало змогу створити новітню молекулярну класифікацію пухлин молочної залози і виділити варіанти пухлин, які відрізняються за прогнозом перебігу захворювання і…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Виявлення сигнальних лімфатичних вузлів

Лімфатичний вузол (або група вузлів), який розташований найближче до пухлини по ходу лімфатичних судин, які відводять від неї лімфу, який в першу чергу може затримувати пухлинні клітини, називають сигнальним або сторожовим.
Останнє редагування Понеділок, 10 серпня 2015

Дуктографія (галактографія) молочних залоз

Рентгенологічне дослідження протоків молочних залоз після введення в них контрастної речовини
Останнє редагування Четвер, 17 квітня 2014

Лімфатична система молочної залози

Лімфатична система молочної залози має складну розгалужену будову і відіграє дуже важливе значення в розповсюдженні патологічних процесів як запального, так і пухлинного. По лімфатичним судинам в першу чергу відбувається транспорт пухлинних клітин від молочної залози…
Останнє редагування Понеділок, 10 серпня 2015

Кровоносна система молочної залози

Молочні залози мають розвинену систему кровопостачання. Воно здійснюється в основному внутрішньої грудною і бічною грудною артеріями.
Останнє редагування Понеділок, 10 серпня 2015

Внутрішня будова молочної залози жінки

В молочній залозі виділяють тіло, жирову і фіброзну тканини. Звичайно, у кожній молочній залозі також є кровоносні і лімфатичні судини та нерви.
Останнє редагування Понеділок, 10 серпня 2015

Менструальна історія та ії вплив на ризик розвитку раку молочної залози

Важливою характеристикою розвитку організму жінки є вік початку менструацій. Середній вік початку менструації у жінок європеоїдної раси — 13-14 років. Однак, зазначено як більш ранній, так і більш пізній вік їх початку. Вивчення можливого впливу…
Останнє редагування Вівторок, 23 лютого 2016

Грудне вигодовування як фактор, що зменшує ризик розвитку раку молочної залози

Вагітність та грудне вигодовування є факторами, що зменшують ризик розвитку раку молочної залози. Під час лактації та вагітності припиняються менструації, тобто зменшується кількість менструальних циклів, а отже і сукупний вплив ендогенних гормонів на органи-мішені.
Останнє редагування Неділя, 13 березня 2016

Вагітність, як фактор ризику виникнення раку молочної залози

Вплив вагітності на ризик розвитку РМЗ пов'язаний з віком жінки під час першої вагітності, що завершилася пологами. У жінок, у яких вагітність наступила після 30-ти років, або у тих, хто взагалі ніколи не народжував, ризик…
Останнє редагування Вівторок, 23 лютого 2016

Клінічні стадії раку молочної залози

Клінічні стадії раку молочної залози. У групуванні за стадією враховують характер анатомічного поширення пухлини та ступінь метастатичного ураження віддалених органів і тканин.
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Що таке «G» у класифікації TNM раку молочної залози

Категорія «G» (патогістологічна градація) описує ступінь відмінностей клітин раку молочної залози від нормальних клітин та швидкість, з якою збільшується кількість пухлинних клітин. Ця інформація використовується лікарем для прогнозу перебігу захворювання і вибору тактики лікування хворого…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Класифікація раку молочної залози за системою TNM

Міжнародна класифікація TNM застосовується для характеристики розповсюдження (поширення) пухлинного процесу, анатомічного розташування та патогістологічної градації ступеня диференціювання пухлин молочної залози. Для опису анатомічного поширення злоякісних пухлин молочної залози використовують три категорії:  «T» (tumor – пухлина),…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Схеми хіміотерапії

У більшості випадків хіміопрепарати призначають у комбінаціях за так званими спеціально розробленими схемами. Найчастіше стандартні ХТ схеми включають препарати з однієї чи двох груп хіміопрепаратів, а саме: антрацикліни, що є хімічно подібними до антибіотиків (адріаміцин,…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Лікування типових метастазів РМЗ

Метастази РМЗ у кістках гомілки, стегна або рук можуть викликати ослаблення кісткової тканини і призводити до так званих «патологічних» переломів
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Найбільш поширені типи імунотерапії РМЗ

До найбільш поширених типів імунотерапії відносять: моноклональні антитіла, протиракові вакцини, неспецифічну імунотерапію.
Останнє редагування П'ятниця, 19 грудня 2014

Таргетні препарати, що застосовуються в лікуванні РМЗ

Відомо 6 таргетних препаратів, які розроблені для лікування РМЗ в різних країнах світу
Останнє редагування Понеділок, 08 грудня 2014

Променева терапія

Променева терапія — метод цілеспрямованого впливу на пухлину для знищення ракових клітин, які могли залишитися після операції. Променева терапія проводиться в ділянці локалізації пухлини або в місцях, де знаходяться метастази
Останнє редагування П'ятниця, 19 грудня 2014

Лімфодисекція

У разі лімфодисекції планують досягти і лікувальну, і діагностичну мету — визначити показання до ад'ювантної ХТ та прогноз захворювання. Слід видалити та гістологічно вивчити не менше 10 лімфатичних вузлів
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Ускладнення післяопераційного періоду РМЗ

На сьогоднішній день техніка оперативних втручань при РМЗ досягла великого прогресу. Однак завжди варто пам'ятати, що будь-яке оперативне втручання має певний ризик ускладнень
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Реконструктивна (пластична) хірургія

Кожна пацієнтка повинна відповісти собі на запитання: наскільки важливо для неї відновлення колишньої форми? чи зможе жити із змінними протезами або потребує повного хірургічного відновлення колишніх форм?
Останнє редагування Понеділок, 08 грудня 2014

Мастектомія

У тих випадках, коли необхідно видалити більше ніж 1/3 частини залози, зазвичай хірурги-онкомамологи вважають за доцільне проводити мастектомію і реконструкцію залози
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Органозберігаючі операції

Органозберігаючі операції полягають у тому, що після них залишається частина молочної залози, а обсяг частини молочної залози, що видаляється, може бути різним
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Типи хірургічних втручань при раку молочної залози

В Україні, як і в багатьох країнах світу, лікування онкологічних хворих виконується відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров'я України Стандартів (протоколів) надання медичної допомоги за спеціальністю «онкологія»
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Вибір типу оперативних втручань

Необхідність у системній терапії не залежить від типу хірургічного втручання, тому не варто вважати, що, вибравши радикальну мастектомію, хворій не знадобиться хіміотерапії
Останнє редагування П'ятниця, 19 грудня 2014

Вік, як фактор ризику виникнення раку молочної залози

Ризик розвитку РМЗ збільшується з віком, тобто, чим старше жінка, тим вище ймовірність, що вона може захворіти на дану патологію. За статистичними даними відсоток захворювання зростає у жінок після 40-ка років, і досягає найвищих значень…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Канцерогени в продуктах харчування

Фактори ризику — умови, які самі по собі не є безпосередніми джерелами появи захворювання, але можуть впливати на вірогідність їх виникнення. На сьогоднішній день відомі різні фактори ризику виникнення РМЗ. Вплив деяких факторів ризику кожна…
Останнє редагування Субота, 27 лютого 2016

Біопсія молочної залози

Метод діагностики, який дає змогуозволяє з великою точністювпевненістю підтвердити або виключити наявність злоякісних клітин ву тканинах молочної залози
Останнє редагування Четвер, 17 квітня 2014
Ви тут: Home Для нефахівців