Інформація для фахівців

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Для фахівців

Для фахівців 20

breast-cancer specialistsСучасний інтерес до постгеномних технологій – функціональної геноміки, протеоміки і метаболоміки, активно підтримується потребами авангардної індивідуалізаційної медицини. Прогнозна спрямованість індивідуалізаційної медицини в онкомамології стикається з необхідністю пошуку нових підходів до персоніфікованого визначення схильності до захворювання; застосування молекулярно-обгрунтованої адекватної терапії через розуміння індивідуальних особливостей патогенезу хвороби і властивостей організму, а також до розробки інноваційних таргетних препаратів.

Соціально-економічна та науково-теоретична значимість роботи обумовлена найбільш високими показниками захворюваності, інвалідизації і смертності населення в усьому світі та в Україна, зокрема, від раку грудної залози (РГЗ), а також складністю біологічної природи захворювання.

Ідея дослідження полягає в створенні інформаційного середовища у вигляді інтернет-ресурсу для фахівців у галузі експериментальної і клінічної онкології, зокрема онкомамологів, для надання інформаційної підтримки при плануванні і проведенні науково-дослідних робіт, що мають зв'язок з сучасними уявленнями про молекулярний патогенез РГЗ, які базуються на новітніх даних досліджень геному, протеому і метаболому. Ресурс може бути використаний в якості навчального інструменту для підвищення кваліфікації фахівців-онкологів, а також у навчальному процесі у закладах вищої освіти медико-біологічного профілю.


Функціональна геноміка РГЗ

Функціональна геноміка РГЗ 2

Інформація щодо генетичних факторів ризику розвитку раку молочної залози у жінок.  Ключові слова: активуючі мутації, ампліфікація генів, делеції генів, збільшення експресії генів, зниження експресії генів, збільшення копійності хромосомних локусів, інактивуючі…

Генетичний профіль РГЗ

Генетичний профіль РГЗ 1

Загальна характеристика груп генів залучених в канцерогенез раку молочноі залози. Ключові слова: пенетрантність, високопенетрантні мутації, низькопенетрантні мутації, протоонкогени, гени залучені до метаболізму, естрогени, імуномодуляторні шляхи.

Гормональні механізми патогенезу РГЗ у жінок

Гормональні механізми патогенезу РГЗ у жінок 8

Нормальний ріст ГЗ та її розвиток регулюються складною взаємодією багатьох гормонів і факторів росту. Клітини ГЗ самі секретують деякі з них і, таким чином, виконують аутокрінні функції. Крім того, малігнізовані…

Прогнозування ризику РГЗ

Прогнозування ризику РГЗ 2

Рак грудної залози (РГЗ) залишається серйозною глобальною проблемою. Незважаючи на стійке зниження темпів смертності від РГЗ у багатьох західних країнах, за винятком Сполучених Штатів, [1] захворюваність на РГЗ продовжує зростати…

Дослідження протеому РГЗ. Загальна інформація

Дослідження протеому РГЗ. Загальна інформація 7

    В останні десятиліття в галузі експериментальної онкології значна увага приділяється протеомним дослідженням як невід’ємній складовій частині функціональної геноміки пухлин. Актуальність таких досліджень зумовлена також необхідністю аналізу інформації, накопиченої в…

Клімактерічний період

Клімактерічний період

Останнє редагування Вівторок, 03 січня 2017

Репродуктивний вік

Репродуктивний вік

Останнє редагування Неділя, 25 грудня 2016

Пубертатний період

Пубертатний період

Останнє редагування Неділя, 25 грудня 2016

Верифікація

Сучасні верифіковані протеомні біомаркери РГЗ. 

Останнє редагування Понеділок, 26 грудня 2016

Терапія

Дослідження протеому РГЗ для покращення терапії. 

Останнє редагування Четвер, 08 грудня 2016

Прогноз

Прогностичні та предикативні фактори РГЗ. Хіміотерапія. Гормонотерапія. 

Останнє редагування Четвер, 08 грудня 2016

Діагностика

Діагностика і моніторинг прогресування РМЗ.

Останнє редагування Четвер, 08 грудня 2016

Методи мас-спектрометрії

В онкології, а саме у випадку РМЗ, мас-спектрометрія застосовується для діагностики, тераностики, дослідження різноманітних прогностичних факторів РМЗ, дослідження факторів метастазування, аналізу ефективності терапевтичних препаратів (цитотоксичність речовин) та причин резистентності пухлин.

Останнє редагування Понеділок, 29 серпня 2016

Методи хроматографії

Хроматографія – це процес розділення суміші речовин на окремі компоненти за допомогою системи, що складається з двох фаз, які, в свою чергу, не змішуються між собою.

Останнє редагування Вівторок, 23 серпня 2016

Методи білкового гель-електрофорезу

Біологічні зразки піддають обробці з використанням спеціальних протоколів з метою виділення білкової фракції. Отримані препарати з широким спектром білків перед аналізом збагачують та фракціонують, що зумовлено особливостями їхньої структури. Для гель-електрофорезу найчастіше застосовують підходи до розділення білків, що ґрунтуються на розмірі білків або їх фізико-хімічних властивостях.

Останнє редагування Середа, 07 грудня 2016

Клінічне застосування моделей оцінки ризику РГЗ (українські моделі)

Застосування існуючих моделей розрахунку ризику РГЗ

Останнє редагування Середа, 29 червня 2016

Валідація моделей РГЗ

Валідація моделей РГЗ

Останнє редагування Понеділок, 21 грудня 2015

Cтатеві гормони

Особливе і найважливіше місце в регуляції функцій молочна залози, як гормонально залежного органа-мішені, відіграють статеві гормони.

Останнє редагування Понеділок, 14 грудня 2015

Інші гормони

Роль гормонального балансу в організмі жінки.

Останнє редагування Неділя, 13 грудня 2015

Типи РГЗ за гормональним канцерогенезом

Характеристика гормонозалежних типів РГЗ

Останнє редагування Четвер, 26 червня 2014

Визначення профілю генної експресії при раку грудної залози

Платформи ДНК-мікрочипів для визначення профілю генної експресії були винайдені порівняно недавно, і рак молочної залози належить до числа захворювань, які почали досліджуватися з використанням цієї технології найраніше і найінтенсивніше.

Останнє редагування Вівторок, 08 липня 2014

Комплексні молекулярні портрети пухлин грудної залози людини

Завдяки нашій можливості інтегрувати інформацію, отриману на різних платформах, вдалося заглибитися в суть раніше визначених підтипів експресії генів і довести існування чотирьох основних класів раку грудної залози.

Останнє редагування Вівторок, 08 липня 2014

Прогностична класифікація раку грудної залози в молекулярну епоху: роль оцінки ступеня гістологічної диференціації

Одним із найширше визнаних прогностичних факторів при раку молочної залози є ступінь гістологічної диференціації, що дозволяє коректну морфологічну оцінку біологічних характеристик пухлини.

Останнє редагування Вівторок, 08 липня 2014
Ви тут: Home Для фахівців