Епідеміологія і статистика

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Епідеміологія і статистика

Епідеміологія і статистика 2

breast-cancer-epidemiologyРак молочної залози — найпоширеніше злоякісне новоутворення у жінок. Він посідає перше місце у структурі онкологічної захворюваності і стає однією з найчастіших причин смерті серед жіночого населення всього світу. За останні роки спостерігається інтенсивне зростання захворюваності на рак молочної залози у всьому світі — в розвинених країнах він вражає щонайменше кожну десяту жінку.

До переліку основних чинників зростання числа хворих на рак молочної залози у всьому світі на сьогодні потрібно віднести збільшення кількості літніх людей у розвинених країнах. Дійсно, ризик розвитку раку молочної залози у віці після 65 років у 5,8 рази вищий, ніж до 65 років, і значно вищий, ніж у молодому віці (до 30 років).

Відмічене на сьогодні у розвинених країнах незначне зниження показників смертності від раку молочної залози відбувається за рахунок застосування скринінгових програм, впровадження найсучасніших методів діагностики і терапії, а також інформаційних кампаній.

Виявлення закономірностей виникнення, поширення і припинення хвороб людини проводиться з метою боротьби із ними та для розробки заходів профілактики. Цими проблемами, тобто вивченням захворюваності і смертності на певній території серед різних груп населення в певний час, займається епідеміологія. Епідеміологія вивчає причинно-наслідкові зв'язки між хворобою та факторами ризику, що приводять до цього захворювання. Епідеміологія вирішує низку завдань, серед яких виділяють:

  • Визначення медичної та соціально-економічної значущості хвороби, її місця в структурі інших захворювань
  • Вивчення закономірностей поширення хвороби в часі (по роках, місяцях і т.п.), по території і серед різних груп населення (вікових, статевих, професійних і т.д.)
  • Виявлення причин і умов, які визначають характер поширення хвороби
  • Розробка прогнозу поширення хвороби
  • Розробка рекомендацій із профілактики захворювання

В основі епідеміології лежать методи наукового дослідження , що поєднують в собі різноманітні дисципліни — біостатистику, медицину, соціологію тощо.

Для функціонування чіткої системи обліку при епідеміологічних дослідженнях створюються регіональні і національний канцер-реєстри. З 1994 р. в Україні існує Національний канцер-реєстр, проводиться регулярне спостереження, накопичення та аналіз інформації про хворих на злоякісні пухлини на всій території України. Видається «Бюлетень Національного канцер-реєстру України», готуються аналітичні матеріали для Верховної Ради України, МОЗ України, НАМН України, інших міністерств та відомств [1].

Для того, щоб розуміти статистичні дані, що використовуються в епідеміології злоякісних пухлин, необхідно знати тлумачення основних визначень та показників, якими вона оперує [2]:

  • Дані про захворюваність і смертність населення обраховуються з розрахунку на 100 тисяч населення
  • Грубий показник захворюваності (смертності) — кількість нових випадків захворювань на рак або, відповідно, випадків смерті від раку, що відбулися протягом року в популяції, віднесена до середньої чисельності цієї популяції в тому самому році, виражена на 100 тис. населення. Характеризує частоту захворювання в регіоні
  • Показник розповсюдженості захворювання — кількість населення, що хворіє на рак на кінець року в популяції, виражена на 100 тис. населення. Характеризує розповсюдженість злоякісних новоутворень у регіоні
  • Стандартизований показник захворюваності (смертності) — показник, розрахований за віковою структурою «стандартної популяції». За стандарт популяції може бути вибраний світовий стандарт населення, це дозволяє порівнювати рівень захворюваності з іншими країнами світу. Український стандарт населення було обраховано на основі повікової структури населення України 2000 р. Обчислені за цим стандартом показники використовують для порівняння між собою рівня захворюваності різних регіонів України
  • Показник «Не прожили 1 року з числа тих, хто вперше захворів» — обчислюється відносно всіх, хто вперше захворів у звітному році, незалежно від того, чи діагноз встановлено за життя, чи посмертно, причому враховуються смерті від будь-яких причин.

Епідеміологія і статистика захворюваності на рак молочної залози і смертності від раку молочної залози в Україні

Ключові факти щодо поширення раку молочної залози, ключові факти щодо смертності від раку молочної залози в Україні
Останнє редагування Понеділок, 10 серпня 2015

Епідеміологія і статистика захворюваності на рак молочної залози і смертності від раку молочної залози у світі

Онкологічні захворювання на сьогодні є однією із найчастіших причин смерті в популяції людей. У світі відмічається тенденція до зростання захворюваності на рак і смертності від нього і за умови, що тенденція до зростання цих показників…
Останнє редагування Понеділок, 10 серпня 2015
Повернутися до розділуЗагальна інформація
Ви тут: Home Рак молочної залози (РМЗ) Епідеміологія і статистика