Епідеміологія і статистика захворюваності на рак молочної залози і смертності від раку молочної залози в Україні

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Епідеміологія і статистика захворюваності на рак молочної залози і смертності від раку молочної залози в Україні

(6 голосів)

Рак молочної залози — найбільш розповсюджене онкологічне захворювання серед жіночого населення України. За останні десятиліття минулого і на початок нинішнього століття (1962–2004 рр.) рівень захворюваності на рак молочної залози в Україні зріс від 17,6 до 58,9 осіб на 100 тис. населення, або більше ніж у 3 рази. Ураження жіночого населення злоякісними пухлинами молочної залози не має тенденції до зменшення і в останні роки.

У збільшення показників захворюваності жіночого населення на рак молочної залози суттєвий внесок робить зростання питомої ваги осіб похилого та літнього віку в популяції України, проте в останні роки спостерігається стійка тенденція до найбільшого поширення захворювання серед жінок середнього (30-54 роки) і старшого віку (55-74 роки).

У середньому, жінки великих індустріальних міст хворіють на рак більше, ніж мешканки сіл, селищ і невеликих містечок. Показники захворюваності на рак молочної залози (1969–1972 рр., 2002–2007 рр.) жіночого міського населення стабільно перевищували такі ж показники у мешканок села, що особливо виражено в останнє десятиріччя. У структурі захворюваності мешканок міста, порівняно з мешканками села, перевага належить злоякісним новоутворенням молочної залози, тіла матки, яєчника та колоректальному раку, і лише пухлини шийки матки більш поширені у мешканок села.

Ключові факти щодо поширення раку молочної залози

Факт 1

Рак молочної залози — найбільш поширена форма раку серед жіночого населення України

Протягом останніх 10 років (2002–2013 рр.), рак молочної залози посідає перше місце у структурі захворюваності жінок на злоякісні новоутворення. Тобто, серед усіх жінок, які хворіють на рак, найбільше хворіють саме на рак молочної залози [2, 3].

breast-cancer statistic-ukraine-05

Рис. 1. Питома вага основних 10 нозологічних форм злоякісних новутворень (ЗН) у структурі захворюваності на ЗН жіночого населення України, %. За матеріалами [2].

Факт 2

Ризик захворіти на рак молочної залози протягом життя має кожна 5-та жителька України

Коли статистики говорять, що існує ризик розвитку раку молочної залози в однієї жінки із 5-ти, то це слід розуміти таким чином, що якби всі жінки мали вік старше 70-ти років — то 1-а із 5-ти цих жінок протягом життя захворіла би на рак молочної залози.

Ця статистика заснована на аналізі даних щодо захворюваності на рак молочної залози, враховуючи жінок віком старше 70-ти років. Проте слід наголосити, що з віком ризик захворіти на рак молочної залози збільшується.

Факт 3

Як і у розвинених країнах, в Україні відмічається зростання захворюваності на рак молочної залози порівняно з попередніми роками

breast-cancer statistic-03У 2013 р. рак молочної залози було діагностовано у 17746 мешканок України, тобто 49 жінок щоденно чули цей діагноз.

Рис. 2. Загальна кількість зареєстрованих випадків захворювання на рак молочної залози серед жінок України (2002–2012 рр.). За матеріалами [4].

На графіку по осі абсцис відкладено роки, по осі ординат — загальну кількість осіб жіночої статі, що захворіли на рак молочної залози.

 

Факт 4

За останні роки (2001–2012 рр.) захворюваність на рак молочної залози збільшилась на 19,45%

breast-cancer statistic-04У деякі роки приріст показника захворюваності на рак молочної залози (український стандарт) становив більше 2%: у 2003 р. порівняно з 2002 р. — на 2,54%; у 2005 р. порівняно з 2004 р. — на 3,09%; у 2012 р. порівняно з 2011 р. на — 2,1%.

Рис. 3. Захворюваність на рак молочної залози серед жінок України («грубий показник») на 100 тис. населення (2001–2012 рр.). За матеріалами [4].

На графіку по осі абсцис відкладено роки, по осі ординат — показник захворюваності на рак молочної залози серед жінок України (грубий показник) на 100 тис. населення.

Факт 5

Найчастіше хворіють на рак молочної залози жінки працездатного віку (30-54 роки)

Цей факт посилює соціально-економічну значимість проблеми боротьби із цим захворюванням.

Рис. 4. Питома вага основних 5 нозологічних форм злоякісних новоутворень у жінок віком 18–29 років у структурі захворюваності жінок України на злоякісні новоутворення, % ( за даними 2012 р.). Позначення: 1 — інше, 2 — яєчник, 3 — молочна залоза, 4 — хвороба Ходжкіна, 5 — шийка матки, 6 — щитовидна залоза. Адаптовано із [2].

breast-cancer statistic-ukraine-01

Рис. 5. Питома вага основних 5 нозологічних форм злоякісних новоутворень у жінок віком 30–54 років у структурі захворюваності жінок України на злоякісні новоутворення, % (за даними 2012 р.). Позначення: 1 — інше, 2 — яєчник, 3 — молочна залоза, 4 — немеланомні ЗН шкіри, 5 — шийка матки, 6 — тіло матки. Адаптовано із [2].

breast-cancer statistic-ukraine-02

Рис. 6. Питома вага основних 5 нозологічних форм злоякісних новоутворень у жінок віком 55–74 років у структурі захворюваності жінок України на злоякісні новоутворення, % ( за даними 2012 р.).  Позначення: 1 — інше, 2 — пряма кишка, 3 — молочна залоза, 4 — немеланомні ЗН шкіри   5 — ободова кишка,  6 —  тіло матки. Адаптовано із [2].

 breast-cancer statistic-ukraine-03

Рис. 7. Питома вага основних 5 нозологічних форм злоякісних новоутворень у жінок віком 75 років і старших у структурі захворюваності жінок України на злоякісні новоутворення, % ( за даними 2012 р.). Позначення: 1 — інше, 2 — пряма кишка, 3 — шлунок, 4 — немеланомні ЗН шкіри   5 — ободова кишка,  6 —  молочна залоза. Адаптовано із [2].

 breast-cancer statistic-ukraine-04

 

Факт 6

Спостерігається нерівномірність захворюваності на рак молочної залози по регіонах України (звичайний(грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення)

У середньому по Україні у 2012 р. було зареєстровано 72,5 нових випадків захворювання на рак молочної залози на 100 тис. населення. При цьому, найчастіше хворіють на рак молочної залози мешканки міст Севастополя, Києва, АР Крим та Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Одеської, Кіровоградської областей (дані 2012 р.) (табл. 1, рис. 8).

Табл. 1. Регіони України, в яких спостерігаються найвищі рівні захворюваності («Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення) на рак молочної залози.  Адаптовано із [2].

Севастополь

90,6

Запорізька обл.

89,5

Київ

86,2

АР Крим

85,5

Дніпропетровська обл.

83,4

Харківська обл.

80,3

Донецька обл.

80,0

Одеська обл.

79,6

Кіровоградська обл.

75,0

Найменша частота випадків захворювання на рак молочної залози спостерігається у західних областях України: Закарпатській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій (дані 2012 р.) (табл. 2, рис. 8).

Табл. 2. Регіони України, в яких спостерігаються найнижчі рівні захворюваності (звичайний/грубий показник захворюваності на 100 тис. населення) на рак молочної залози. Адаптовано із [2].

Закарпатська обл.

49,1

Волинська обл.

48,3

Тернопільська обл.

47,4

Чернівецька обл.

47,2

ukraine-map

Рис. 8. Захворюваність на рак молочної залози (звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення) в регіонах України
Числа на кольоровій шкалі 45, 50, 55, 60, 95 — звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення. Числа на мапі — конкретний для кожного регіону звичайний (грубий) показник захворюваності по області. Адаптовано із [2].

Факт 7

На початку 21 століття рак молочної залози займає лідируючі позиції у структурі захворюваності на злоякісні новоутворення як у мешканок міста, так і у мешканок села

За період 2002–2007 рр. щорічне зростання захворюваності жіночого населення міста на рак молочної залози становило 4,9%, щорічне зростання захворюваності жіночого сільського населення України — 4,0% [5].

Табл. 3. Зміни у структурі захворюваності на злоякісні новоутворення (ЗН) міського жіночого населення (1969–1972 рр. та 2002–2007 рр.). Адаптовано із [5].

Лoкалізaція ЗН 1969–1972 рр.

Питома вага,

%

Рангове місце

Питома вага, %

Локалізація ЗН 2002–2007 рр.

Шкіра

15,4

1

20,7

Молочна залоза

Шлунок

15,1

2

12,8

Шкіра

Молочна залоза

13,5

3

8,2

Тіло матки

Шийка матки

12,4

4

7,0

Ободова кишка

Табл. 4. Зміни у структурі захворюваності на ЗН сільського жіночого населення (1969–1972 рр. та 2002–2007 рр.). Адаптовано із [5]

Локалізація ЗН 1969–1972

Питома вага,

%

Рангове місце

Питома вага, %

Локалізація ЗН 2002–2007

Шийка матки

17,7

1

15,7

Молочна залоза

Шлунок

15,6

2

14,2

Шкіра

Шкіра

15,1

3

7,6

Шлунок

Молочна залоза

10,0

4

7,5

Шийка матки

 

Факт 8

За показниками захворюваності на рак молочної залози Україна займає середню позицію між економічно розвиненими і відсталими країнами світу

Дані статистики дають можливість порівняти показники захворюваності на рак молочної залози в Україні і у світі. Стандартизований за віком показник захворюваності в Україні — 42,6 випадків захворювання на 100 тис. осіб. У країнах із високим рівнем економічного розвитку цей показник (середній) має значення 66,4 випадки, у країнах економічно відсталих (середній) — 27,3 випадки захворювання на 100 тис. населення.

Факт 9

В Україні зростає кількість хворих, у яких виявляють рак молочної залози на профілактичних оглядах

За останнє десятиріччя число хворих, у яких виявлено рак молочної залози під час профілактичного огляду, збільшилось майже на 20%: з 31,1% — у 2001р. до 48,1% — у 2012 р. по відношенню до всіх виявлених випадків раку молочної залози [4].

 

Ключові факти щодо смертності від раку молочної залози

Рак молочної залози — важлива медико-біологічна та соціальна проблема України. За даними статистики останніх років, показники смертності від раку молочної залози в Україні переважають над середньостатистичними європейськими даними. Майже кожна п'ята смерть від раку серед жіночого населення країни стається саме через захворювання на рак молочної залози. Причому, близько 30% серед таких померлих — це жінки працездатного віку. Протягом року з моменту виявлення захворювання помирає в середньому 15% осіб, які вперше захворіли на рак молочної залози, що свідчить про високий відсоток занедбаних випадків. Високий рівень смертності та інвалідизації від раку молочної залози жінок працездатного віку приводить до значних втрат людських і економічних ресурсів держави.

Запорука успіху в лікуванні раку полягає у виявленні хвороби на ранніх стадіях, усвідомленні державними інститутами та суспільством необхідності запровадження ефективних профілактичних і скринінгових програм, проведенні інформаційних кампаній щодо підвищення обізнаності та компетентності щодо захворювання, вихованні у населення мотиваційної компоненти до здорового способу життя і посилення уваги у ставленні до власного здоров'я.

Факт 1

Серед найбільш поширених форм злоякісних новоутворень рак молочної залози — найчастіша причина смерті жінок України

Протягом останніх 10 років (2002–2013 рр.) рак молочної залози посідає перше місце у структурі смертності жінок на злоякісні новоутворення [2, 3]. У середньому 20% випадків смерті жінок від всіх онкологічних захворювань — це смертність від раку молочної залози (рис. 9).

breast-cancer statistic-ukraine-06

Рис. 9. Питома вага основних 10 нозологічних форм злоякісних новоутворень (ЗН) в структурі смертності на ЗН жіночого населення України, % (дані 2012 р.). За матеріалами [2].

Факт 2

В останнє десятиріччя (2002–2012 рр.) відмічається незначне зростання «грубого показника смертності», розрахованого на 100 тис. осіб. Приріст «грубого показника смертності» за 10 років становив 7,76%

breast-cancer statistic-05

  

Рис. 10. Смертність від раку молочної залози жінок України («грубий показник») на 100 тис. населення (2001–2012 рр.). Адаптовано із [4].

На графіку по осі абсцис відкладено роки, по осі ординат — показник смертності від раку молочної залози жінок України («грубий показник») на 100 тис. населення.

Факт 3

Відмічено стабілізацію показника «кількості зареєстрованих смертей» від раку молочної залози в Україні, що, безумовно, пов'язано із запровадженням новітніх технологій діагностики і лікування злоякісних новоутворень, а також, можливо, зі зменшенням населення України

breast-cancer statistic-06

 

Рис. 11. Загальна кількість зареєстрованих випадків смерті від раку молочної залози серед жінок України (2002–2012 рр.). Адаптовано із [4].

На графіку по осі абсцис відкладено роки, по осі ординат — загальну кількість випадків смерті від раку молочної залози серед осіб жіночої статі.

Факт 4

У жінок віком від 30 до 75 років і старше, що помирають від злоякісних новоутворень загалом, найчастішою причиною смерті є рак молочної залози. Найчастіше помирають від раку молочної залози жінки вікової групи 30-54 роки

breast-cancer statistic-ukraine-07

Рис. 12. Питома вага 5 основних нозологічних форм злоякісних новоутворень (ЗН) у віковій структурі смертності на ЗН жінок України, % (дані 2012 р.). За матеріалами [2].

Факт 5

В Україні реєструється значний відсоток хворих, які з моменту встановлення діагнозу раку молочної залози не прожили 1 року

breast-cancer statistic-13

У 2012 р. таких випадків нараховувалась десята частина (10,9%) від усіх вперше зареєстрованих випадків раку молочної залози. Ці невтішні дані опосередковано свідчать про досить високий відсоток занедбаних (III–IV) стадій раку. Так, у 2013 р. було діагностовано випадків раку молочної залози I-II стадій — 77,1%, III стадії — 13,6%, IV стадії – 7,1%, не визначено стадію — 1,6% [2].

Проте, щодо цього показника, слід зазначити, що за останнє десятиріччя (2001–2012 рр.) відмічається зменшення числа хворих на рак молочної залози, що не прожили 1 року з моменту встановлення діагнозу [4].

Рис. 13. Зменшення показника летальності протягом року з моменту встановлення діагнозу раку молочної залози серед жінок України, % (2001–2012 рр.). Адаптовано із [4].

На графіку по осі абсцис відкладено роки, по осі ординат — відсоток випадків смерті від раку молочної залози з моменту встановлення діагнозу.

Прочитано, разів: 15208 Останнє редагування Понеділок, 10 серпня 2015 09:49
Ви тут: Home Рак молочної залози (РМЗ) Епідеміологія і статистика Епідеміологія і статистика захворюваності на рак молочної залози і смертності від раку молочної залози в Україні