Глосарій

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Глосарій

Term Definition
HER2

Білок, що приймає участь у процесі росту деяких злоякісних клітин. Також має назву "HER2neu". Українською промовляється як "Хер Ту" або "Хер Ту Неу"

HER2-позитивний

Злоякісне захворювання молочної залози з занадто високим рівнем білка HER2 або занадто високою кількістю копій гена HER2 в ракових клітинах.

HER2/neu

Білок, що приймає участь у рості деяких злоякісних клітин. Також має назву "HER2". Українською промовляється як "Хер Ту Неу" або "Хер Ту"

in situ

in situ  - укр. Ін сі́ту, латинська фраза, яка означає - на місці.

TNM

TNM, або класифікація TNM - «T» (tumor – пухлина), «N» (nodulus – вузол), «M» (metastasis - метастаз), застосовується для характеристики анатомічного поширення пухлини і патогістологічної градації.

Імуногістохімія

Це метод виявлення і точної локалізації (розташування) того чи іншого клітинного або тканинного компоненту (антигену) за допомогою імунологічних та гістохімічних реакцій.

Інвазія

Здатність злоякісних пухлин проростати в сусідні з пухлиною тканини, або стінки кровоносних і лімфатичних судин і проникати в кров і лімфу. Інвазія призводить до утворення метастазів.

Інвазивний

Рак молочної залози, що розповсюдився за межі анатомічної ділянки де він виник, на сусідні або віддалені тканини і органи.

2 Інвазивний — рак молочної залози, що розповсюдився за межі анатомічної ділянки де він виник, на сусідні або віддалені тканини і органи.
Індекс маси тіла
(ІМТ, англ. BMI, body mass index) величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини та її зросту, й тим самим, непрямо оцінити, чи є маса тіла недостатньою, нормальною, надмірною (ожирінням). //
Інтерферон

Група речовин, що синтезуються клітинами різних типів (як приклад, Т-лімфоцити). Відіграють важливу роль у неспецифічному захисті організму від вірусних інфекцій, приймає участь у знешкодженні інфікованих вірусом клітин, що перешкоджає подальшому його розмноженню.

Інтравазація

Процес проникнення пухлинних клітин у кровоносні і лімфоїдні судини.

Ампліфікація

Ампліфікація гена - множинне копіювання певної ділянки ДНК, що призводить до утворення великої кількості гена(ів). Характерна ознака пухлинних клітин.

Аналогова мамографія

Аналогова і цифрова мамографія: фізичний принцип методу однаковий - рентгенівське опроміння для отримання зображення молочних залоз.  Цифрова мамографія відрізняється від аналогової тим, що замість використання плівки, на якій з’являється рентгенологічний відбиток молочних залоз (як при аналоговій), зображення після цифрової мамографії відтворюється на екрані комп’ютера і зберігається в електронному вигляді.

Анамнез

Анамнез - (від грец. спогад) - сукупність відомостей, отриманих під час медичного обстеження шляхом розпитування самого обстежуваного або осіб, які знають його.

Антагоністична взаємодія
(тут) взаємодія факторів екзогенного та ендогенного походження, яка характеризується тим, що дія одного фактора послаблює дію іншого фактора. //
Ви тут: Home Глосарій