Глосарій

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Глосарій

Term Definition
Саркома

Злоякісна пухлина, що походить із сполучної тканини.

Сигнальний лімфатичний вузол

- (сторожовий лімфатичний вузол) лімфатичний вузол, в який із потоком лімфи в першу чергу спрямовуються ракові клітини. За наявності раку молочної залози - це вузли, розташовані у пахвовій впадині. Місце знаходження таких вузлів виявляється шляхом введення в пухлину або підшкірного введення барвників чи радіоізотопів.

Синдром Лі-Фраумені

Синдром Лі-Фраумені - рідка форма спадкового захворювання, яка характеризується схильністю до розвитку множинних пухлинних процесів у дитячому і дорослому віці, зокрема, раку молочної залози, надниркових залоз, пухлин кісток, м'яких тканин, головного мозку, лейкозів.

Синергічна дія
(лат. addition - додавання) взаємодія двох або більше факторів, які підсилюються дію один одного. //
Скринінгове обстеження

Скринінгове обстеження молочної залози призначене для виявлення захворювань молочної залози у жінок, які не мають симптомів захворювання і патологічних змін у молочній залозі. Під час скринінгового мамографічного обстеження зазвичай робляться знімки у двох проекціях під різним кутом кожної молочної залози, тоді, як під час діагностичного мамографічного обстеження може бути зроблено знімки у більшій кількості проекцій.

Смертність

Демографічний показник кількості смертей у певній популяції або певній підгрупі населення в одиницю часу, що найчастіше визначається як кількість смертей на 100 000 осіб на рік.

Соматична мутація

Зміна в молекулі ДНК, яка може виникати в будь-якій клітині організму (за виключенням сперматозоїдів і яйцеклітин) і які не успадковуються нащадками. Ці зміни можуть викликати утворення пухлини.

Спадкова мутація

Генетичні зміни в статевих клітинах, які передаються нащадкам.

Сполучна тканина

Тканина, яка виконує опорну, захисну і трофічну функції.

Спорадичний рак

Неспадкова форма раку.

Стабілізація захворювання
розмір пухлини без змін або зменшення загального розміру пухлини менше ніж на 20 % чи/та більше ніж на 30 % відповідно до найбільшого поперечного діаметру ділянок ураження, що визначалася з метою оцінки ефективності терапії //
Сторожовий лімфатичний вузол

- (сигнальний лімфатичний вузол) лімфатичний вузол, в який із потоком лімфи в першу чергу можуть потрапляти ракові клітини. За наявності раку молочної залози - це вузли, розташовані у пахвовій впадині. Місце знаходження таких вузлів виявляється шляхом введення в пухлину або підшкірного введення барвників чи радіоізотопів.

Ступінь злоякісності

Ступінь прояву злоякісних ознак пухлини, чим небезпечніша і агресивніша пухлина тим вищий ступінь її злоякісності і тим інтенсивніше лікування.

Таргетна терапія

В основі таргетної терапії лежить використання спеціальних лікарських препаратів (моноклональних антитіл), які специфічно зв’язуються з раковими клітинами через характерні лише для них рецептори і вбивають їх.

Терапія ад'ювантна
будь-яке лікування, що призначають після проведення хірургічного //
Ви тут: Home Глосарій