Глосарій

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Глосарій

Term Definition
Терапія неоад'ювантна
будь-яке лікування, що призначають перед проведенням хірургічного //
Транскрипція
процес синтезу РНК з використанням ДНК як матриці, що відбувається у всіх живих клітинах, іншими словами, це перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК. //
Трансляція
одна із стадій біосинтезу білків на основі генетичної послідовності. Мінімальними компонентами трансляційного апарату в клітині є матрична ДНК або РНК, рибосоми, транспортні РНК, фактори трансляції. //
Трансформація

В онкології цей термін означає перетворення нормальної клітини на ракову.

Туморектомія
видалення тільки первинного вогнища без обширного вирізання незмінених тканин із гістологічним підтвердженням повного видалення пухлини (оцінка чистоти меж резекції) //
Фізикальне обстеження

Фізикальне обстеження - комплекс медичних діагностичних заходів, що виконує лікар з метою встановлення діагнозу. Всі методи, пов'язані з фізикальним обстеженням, здійснюються безпосередньо лікарем за допомогою його органів чуттів.

Фактор росту

Речовина, яка стимулює ріст клітин.

Фасції
сполучна тканина, що вкриває м’яз //
Фенотип

Сукупність всіх зовнішніх ознак клітини або організму.

Фладельфійська хромосома

Маленька хромосома, яка виявляється у хворих на хронічний мієлолейкоз.

Фотостаріння
це передчасне старіння шкіри, викликане багаторазовим впливом, сонячного та штучного ультрафіолетового випромінювання. //
Хіміотерапія

Лікування з використанням лікарських препаратів, дія яких направлена на вбивство і уповільнення швидкості росту ракових клітин.

Хвороба Годжкіна

Хвороба Годжкіна, або лімфогранулематоз, або злоякісна гранульома (названо на честь британського науковця Томаса Годжкіна, який описав аномалії в лімфатичній системі у 1832 р.) - злоякісне захворювання лімфоїдної тканини, характерною ознакою якого є наявність так званих гігантських клітин Рид—Березовського—Штернберга, які виявляються під час мікроскопічного дослідження  уражених лімфатичних вузлів.

Хромосома

Складова частина клітинного ядра клітини, яка складається зі спіральної двохниткової молекули ДНК і специфічних білків.

Цитологічне дослідження

Цитологічне дослідження – належить до групи морфологічних методів та разом із гістологічним дослідженням надає лікарю точну інформацію про стан організму на клітинному рівні, тобто принципово відрізняється від гістологічного дослідження тим, що досліджуються не тканини, а окремі клітини.

Ви тут: Home Глосарій