Глосарій

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Глосарій

Term Definition
Некроз

Тип клітинної смерті, викликаний безпосередньою дією зовнішніх пошкоджуючих факторів. Цей тип клітинної смерті відрізняється від запрограмованої смерті клітини шляхом апоптозу.

Неоад'ювантна терапія

Лікування, яке проводять до початку основого лікування (хірургічна операція) для зменшення первинної пухлини. Неоад'юванта терапія може включати хіміотерапію, гормональну терапію або таргетну терапію.

Онкоген

Ген, який внаслідок порушення нормального функціонування може викликати злоякісне переродження клітин.

Онкологія

Розділ медицини, присвячений дослідженню походженню і патогенезу пухлин, механізмів і закономірностей їх виникнення і розвитку, методам профілактики і лікування раку.

Остаточна хвороба

Термін, який означає нявність пухлинних клітин в організмі хворого після видалення пухлини. Також, мже зустрічатись назва - резидуальна хвороба.

Патогенез

Механізми розвитку хвороби і окремих її проявів на різних рівнях організму — від молекулярних порушень до змін в органах і системах.

Патоморфологічне дослідження

Діагностичний метод, що дозволяє встановити діагноз за патологічними змінами у тканині.

Патоморфологічний діагноз

Діагноз, який встановлюється за результатами патоморфологічного дослідження (цитологічного і гістологічного) і є кінцевим діагнозом.

Пенетрантність

Ступінь ймовірності розвитку раку або іншого захворювання залежно від наявності мутацій в тих чи інших генах.

Первинна іонізація
викликається ядерними частинками та електромагнітними хвилями при зіткненні з атомами та молекулами. //
Побічне явище

Небажані ефекти, які можуть виникати у паціента під час або після проведення лікування. До найтиповіших побічних явищ відносяться нудота, слабкість та інше.

Поліненасичені жирні кислоти (вітамін F)
це жирні кислоти, які мають більше, ніж один подвійний зв'язок між атомами вуглецю. Поліненасичені жирні кислоти виконують 2 функції: вони є компонентами фосфоліпідів усіх клітинних мембран, від яких залежить передача імпульсів і робота рецепторів, та попередниками для синтезу ліпідних медіаторів (ейкозаноїдів), які є важливими в регулюванні низки фізіологічних процесів. //
ППР

Первинна профілактика раку

Прогноз

Термін, що використовується для опису ймовірності подальшого розвитку захворювання або очікуваної відповіді захворювання на призначене лікування.

Прогностичний маркер

Білок або інша речовина, котра може віддзеркалювати стан пухлини (інтенсифікація і зупинка росту, метастазування, інвазія та інше) під час спостереження або лікування хворого.

Ви тут: Home Глосарій