Ї - Глосарій

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Глосарій

Term Definition
Імуногістохімія

Це метод виявлення і точної локалізації (розташування) того чи іншого клітинного або тканинного компоненту (антигену) за допомогою імунологічних та гістохімічних реакцій.

Інвазія

Здатність злоякісних пухлин проростати в сусідні з пухлиною тканини, або стінки кровоносних і лімфатичних судин і проникати в кров і лімфу. Інвазія призводить до утворення метастазів.

Інвазивний

Рак молочної залози, що розповсюдився за межі анатомічної ділянки де він виник, на сусідні або віддалені тканини і органи.

2 Інвазивний — рак молочної залози, що розповсюдився за межі анатомічної ділянки де він виник, на сусідні або віддалені тканини і органи.
Індекс маси тіла
(ІМТ, англ. BMI, body mass index) величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини та її зросту, й тим самим, непрямо оцінити, чи є маса тіла недостатньою, нормальною, надмірною (ожирінням). //
Інтерферон

Група речовин, що синтезуються клітинами різних типів (як приклад, Т-лімфоцити). Відіграють важливу роль у неспецифічному захисті організму від вірусних інфекцій, приймає участь у знешкодженні інфікованих вірусом клітин, що перешкоджає подальшому його розмноженню.

Інтравазація

Процес проникнення пухлинних клітин у кровоносні і лімфоїдні судини.

Ви тут: Home Глосарій