Е - Глосарій

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Глосарій

Term Definition
Експресія

Проявлення закледеної в гені інформації у вигляді певної специфічної ознаки. Експресія гена віддзеркалює його активність.

Екстравазація

Процес виходу пухлинних клітин з кровоносних або лімфоїдних судин.

Епідеміологія

Епідеміологія - загальномедична наука, що вивчає закономірності виникнення і розповсюдження захворювань різного походження з метою розробки профілактичних заходів. Предметом вивчення епідеміології є захворюваність - сукупність випадків хвороби на певній території в певний час серед певної групи населення.

Епітеліальні клітини

Клітини, що вистилають поверхню і порожнини тіла, а також слизові оболонки внутрішніх органів, шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, сечостатевих шляхів

Естрогени

Група стероїдних гормонів, що виробляється фолікулярним апаратом яєчників і корою надниркових залоз у жінок.

Етіологія
(від грец. αἰτία — причина та λόγος — наука) медична наука, що вивчає причини та фактори (в тому числі екологічні) виникнення хвороб. //
Ви тут: Home Глосарій