П - Глосарій

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Глосарій

Term Definition
Патогенез

Механізми розвитку хвороби і окремих її проявів на різних рівнях організму — від молекулярних порушень до змін в органах і системах.

Патоморфологічне дослідження

Діагностичний метод, що дозволяє встановити діагноз за патологічними змінами у тканині.

Патоморфологічний діагноз

Діагноз, який встановлюється за результатами патоморфологічного дослідження (цитологічного і гістологічного) і є кінцевим діагнозом.

Пенетрантність

Ступінь ймовірності розвитку раку або іншого захворювання залежно від наявності мутацій в тих чи інших генах.

Первинна іонізація
викликається ядерними частинками та електромагнітними хвилями при зіткненні з атомами та молекулами. //
Побічне явище

Небажані ефекти, які можуть виникати у паціента під час або після проведення лікування. До найтиповіших побічних явищ відносяться нудота, слабкість та інше.

Поліненасичені жирні кислоти (вітамін F)
це жирні кислоти, які мають більше, ніж один подвійний зв'язок між атомами вуглецю. Поліненасичені жирні кислоти виконують 2 функції: вони є компонентами фосфоліпідів усіх клітинних мембран, від яких залежить передача імпульсів і робота рецепторів, та попередниками для синтезу ліпідних медіаторів (ейкозаноїдів), які є важливими в регулюванні низки фізіологічних процесів. //
ППР

Первинна профілактика раку

Прогноз

Термін, що використовується для опису ймовірності подальшого розвитку захворювання або очікуваної відповіді захворювання на призначене лікування.

Прогностичний маркер

Білок або інша речовина, котра може віддзеркалювати стан пухлини (інтенсифікація і зупинка росту, метастазування, інвазія та інше) під час спостереження або лікування хворого.

Прогресування захворювання
ураження нових або збільшення більше ніж на 20 % старих вогнищ ураження //
Проліферація

Розростання тканини організму через розмноження, збільшення кількості клітин; явище широко розповсюджене в нормі і патології. Воно лежить в основі росту і диференціювання тканин у процесі індивідуального розвитку, забезпечує безперервне відновлення клітин і внутрішньоклітинних структур, коливання функціональної активності органів.

Протеом

Сукупність усіх білків клітини.

Профілактика

Система науково обгрунтованих заходів, спрямованих на запобігання захворюванням і зміцнення здоров'я.

Ви тут: Home Глосарій