Т - Глосарій

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Глосарій

Term Definition
Таргетна терапія

В основі таргетної терапії лежить використання спеціальних лікарських препаратів (моноклональних антитіл), які специфічно зв’язуються з раковими клітинами через характерні лише для них рецептори і вбивають їх.

Терапія ад'ювантна
будь-яке лікування, що призначають після проведення хірургічного //
Терапія неоад'ювантна
будь-яке лікування, що призначають перед проведенням хірургічного //
Транскрипція
процес синтезу РНК з використанням ДНК як матриці, що відбувається у всіх живих клітинах, іншими словами, це перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК. //
Трансляція
одна із стадій біосинтезу білків на основі генетичної послідовності. Мінімальними компонентами трансляційного апарату в клітині є матрична ДНК або РНК, рибосоми, транспортні РНК, фактори трансляції. //
Трансформація

В онкології цей термін означає перетворення нормальної клітини на ракову.

Туморектомія
видалення тільки первинного вогнища без обширного вирізання незмінених тканин із гістологічним підтвердженням повного видалення пухлини (оцінка чистоти меж резекції) //
Ви тут: Home Глосарій