Гормональні механізми патогенезу РГЗ у жінок

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Гормональні механізми патогенезу РГЗ у жінок

Гормональні механізми патогенезу РГЗ у жінок 8

breast-cancer basic-provisionsНормальний ріст ГЗ та її розвиток регулюються складною взаємодією багатьох гормонів і факторів росту. Клітини ГЗ самі секретують деякі з них і, таким чином, виконують аутокрінні функції. Крім того, малігнізовані клітини ГЗ експресують рецептори багатьох поліпептидних факторів і гормонів.

Точні біологічні процеси, які виникають у ГЗ і потім індукують канцерогенез, залишаються остаточно невстановленими. Ключ до розуміння цих процесів полягає у вивченні життєдіяльності нормальних клітин. Гормони і фактори росту відіграють важливу роль в клітинному розподілі і розвитку ГЗ, лактації, а при необхідності — в інвалюційних процесах в ній після припинення функцій.

В даний час однією з провідних патогенетичних концепцій РГЗ є точка зору про важливу роль посиленої гормональної стимуляції проліферативних процесів при розвитку неоплазії. Відповідно до концепції «посиленої гормональної стимуляції» підкреслюється прямий взаємозв'язок між підвищенням концентрації естрогену в крові, посиленням проліферації клітинних елементів ГЗ, експресією ряду протоонкогенов і пригніченням активності генів-супресорів тканини-мішені.

На даній сторінці сайту передбачається представити сучасні дані щодо характеру порушень гормонального балансу, зокрема рівнів естрогенів, прогестерону, андрогенів, гіпофізарних, тиреоїдних гормонів, та їх участі в патогенезі РМЗ. Згідно гормонального патогенезу і клінічного перебігу виокремлюють 4 типи гормонозалежного РГЗ (тиреоїдний, оваріальний, наднирковий та інволютивний), особливості яких також розглядаються у спеціальному підрозділі. Крім того, окрему увагу буде приділено віковим змінам гормонального статусу жінок та їх зв'язку з ризиком розвитку РГЗ.


Участь гормонів у патогенезі РГЗ

Участь гормонів у патогенезі РГЗ 2

 Процес канцерогенезу включає декілька етапів: ініціація, промоція, трансформація і прогресія. Біологічно – це континуум у прогресуванні нормальної клітини молочної залози (як й інших тканин) в клітини, які набули інвазивних і…

Вікові зміни гормонального статусу у жінок та ризик розвитку РГЗ

Вікові зміни гормонального статусу у жінок та ризик розвитку РГЗ 3

Епідеміологічними дослідженнями оцінки репродуктивних і гормональних чинників доведена етіологічна роль гормонів у ризику РГЗ. Важливо відзначити, що ці гормональні впливи відбуваються протягом усього життєвого циклу; до того ж ці впливи,…

Гормональний статус і ризик РГЗ

Гормональний статус і ризик РГЗ 0

Ендокринна система та її численні гормони функціонують, щоб інтегрувати генетично закодовані програми розвитку та сигнали навколишнього середовища і регулювати міріади біохімічних процесів, таких як проліферація, диференціація і загибель клітин, що…

Клімактерічний період

Клімактерічний період

Останнє редагування Вівторок, 03 січня 2017

Репродуктивний вік

Репродуктивний вік

Останнє редагування Неділя, 25 грудня 2016

Пубертатний період

Пубертатний період

Останнє редагування Неділя, 25 грудня 2016

Cтатеві гормони

Особливе і найважливіше місце в регуляції функцій молочна залози, як гормонально залежного органа-мішені, відіграють статеві гормони.

Останнє редагування Понеділок, 14 грудня 2015

Інші гормони

Роль гормонального балансу в організмі жінки.

Останнє редагування Неділя, 13 грудня 2015

Типи РГЗ за гормональним канцерогенезом

Характеристика гормонозалежних типів РГЗ

Останнє редагування Четвер, 26 червня 2014
Повернутися до розділуДля фахівців
Ви тут: Home Гормональний патогенез РГЗ