Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Е. Кавецького НАН України

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

ІЕПОР ім. Р.Е. Кавецького НАН України

(1 Голосувати)

iepor kiev nas ukraine

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (ІЕПОР)

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького (ІЕПОР) (http://www.iepor.org.ua/uk/about.html) — сучасний академічний центр із значним матеріально-технічним ресурсом і кадровим потенціалом, що має багаторічний досвід роботи в галузі експериментальної патології, біотехнології, молекулярної і клінічної онкології.

ІЕПОР був створений в 1960 р. видатним українським вченим академіком АН УРСР Ростиславом Євгеновичем Кавецьким як Український (Київський) науково-дослідний
інститут експериментальної та клінічної онкології МОЗ УРСР. Мета створення інституту:

«...інтенсифікація та посилення наукових досліджень в галузі онкології, надання практичної допомоги охороні здоров'я і підготовка кадрів кваліфікованих
лікарів-онкологів».

Кадровий науковий потенціал інституту — це творчий колектив науковців, з них — 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАН України, 22 доктори, 64 кандидати наук та 18 аспірантів, які навчаються за спеціальностями: 14.01.07 — «онкологія» і 03.00.01 — «радіобіологія».

Співробітники 11-ти наукових відділів і 4-ох наукових лабораторій виконують фундаментальні і прикладні дослідження в рамках пріоритетних напрямків діяльності:

 • Вивчення біології пухлинної клітини та її мікрооточення в розвитку молекулярних і клітинних механізмів онкогенезу з метою корекції взаємин «пухлина-організм»
 • Визначення молекулярних та клітинних маркерів ініціації, промоції та прогресії з метою розробки методів ранньої та диференційної діагностики злоякісних новоутворень
 • Визначення молекулярних аспектів фармакокорекції онкогенезу та формування лікарської резистентності злоякісної клітини й епігенетичних підходів до її модифікації з урахуванням впливу екологічних факторів
 • Вивчення впливу наночастинок та нанокомпозитів на метаболізм нормальних та пухлинних клітин та розробка підходів до таргетної терапії та сорбційної детоксикації організму

В інституті функціонує Вчена рада та Спеціалізована вчена рада Д.26.155.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностю 14.01.07 — «онкологія». Також на базі інституту функціонує Наукова рада НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення» та Проблемна комісія МОЗ та НАМН України «Онкологія», які очолює директор інституту академік НАН України, доктор медичних наук, професор Василь Федорович Чехун.

З 1994 року ІЕПОР є єдиним від України членом Європейського співтовариства протиракових інститутів — OECI- EEIG.

Провідні фахівці ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України є асоційованими членами міжнародних організацій: ASCO, ВACR, EACR, ESMO, ESHO , INCTR, МАНЕБ.

За час існування в установі створені та продовжують функціонувати унікальні вітчизняні наукові школи:

 • Академіка АН УРСР Р.Є. Кавецького — «Школа онкологів експериментаторів»
 • Академіка НАН України В.Г. Пінчука — «Цитологія пухлинного росту»
 • Академіка НАН України З.А. Бутенко — «Вивчення механізмів лейкозогенезу»
 • Проф. К.П. Ганіної — «Генетика раку людини»
 • Чл.-кор. НАН України Д.Г. Затули — «Біотерапія. Природні протипухлинні речовини»
 • Професора Ю.О. Уманського — «Імунологія злоякісного росту»

Сьогодні активно формуються і розвиваються школи:

 • Академіка НАН України В.Ф. Чехуна — «Молекулярні основи та медико-біологічні проблеми фармакорезистентності»
 • Чл.-кор. НАН України В.Г. Ніколаєва — «Фундаментальні механізми, засоби і методи сорбційної детоксикаційної терапії»

Інститут є засновником та випускає міжнародний науково-теоретичний журнал «Experimental Оncology» (з 1979 р.) та
науково-практичний журнал «Онкология» (з 1999 р.).

До пріоритетних і стратегічних напрямків подальших фундаментальних і прикладних досліджень інституту відносяться:

 • З'ясування молекулярно-генетичного профілю пухлин людини
 • Розробка методів індивідуальної профілактики
 • Виявлення передпухлинних захворювань і рання діагностика пухлин різних органів і систем
 • Створення нових принципів і програм лікування онкологічних хворих, в т.ч. з використанням інноваційних нанотехнологій
 • Сорбційна детоксикація організму онкологічних хворих, створення та доклінічна оцінка нових засобів і методів аплікаційно-сорбційної терапії
 • Протипухлинна фотодинамічна терапія та наукове обґрунтування використання нових композитних фотосенсибілізаторів на основі наноматеріалів

Докладніше про інститут і сучасних дослідженнях проблеми раку можна дізнатися на домашній сторінці ІЕПОР

Прочитано, разів: 3425 Останнє редагування Вівторок, 09 грудня 2014 12:34
Ви тут: Home ІЕПОР НАН України