Список наукових праць співробітників ІЕПОР НАН України, присвячених проблемі раку молочної залози (2003 - 2014 p.)

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Четвер, 04 грудня 2014 11:50

Список наукових праць співробітників ІЕПОР НАН України, присвячених проблемі раку молочної залози (2003 - 2014 p.)

Публікації з 2003 по 2014 р.

2003

 1. Чехун В.Ф. Злокачественные опухоли и беременность Режим доступа: http://health-ua.com/articles/254.html
 2. Опухоли молочной железы /Л.Н. Корицкая, С.И. Ялкут, В.И. Тарутинов, С.Я. Карпиловская, Г.П. Потебня, В.И. Циприян, И.К. Хаецкий, Г.С. Лисовенко, В.Ф. Чехун. — К.: Книга плюс, 2003. — 206 с.

2005

 1. Жильчук В.Є, Воронцова А.Л, Кудрявець Ю.Й та ін. Вплив неоад'ювантної інтерферонотерапії на патоморфоз та імуногістохімічні особливості раку молочної залози. Онкологія, 2005. Т. 7. — №2. С. 157–60. Режим доступу: http://www.oncology.kiev.ua/archiv/26/266.php

2006

 1. Зайчук В.В., Щепотін І.Б., Чешук В.Є., Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Пономарьова О.В., Караман О.М., Савоста А.В., Савцова З.Д. Ефективність застосування протипухлинної аутовакцини в лікуванні хворих з різною морфологічною структурою раку молочної залози // Онкологія, 2006. — Т. 8. №1. — С. 70-73. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24438/28_547.pdf?s
 2. Бородай Н.В., Дацюк І.О., Лозовська Ю.В., Скляр С.Ю. Пухлинні асоціації в сім'ях хворих на рак молочної залози // Буков. мед. вісн. — 2006. — 10, № 3. — С. 13-16. Режим доступу: http://www.bsmu.edu.ua/files/BMV/2006-03/BMV-2006-10-03-013.pdf
 3. Дацюк І.О., Бородай Н.В. Генеалогічні та біологічні особливості спадкового раку молочної залози // Онкология — 2006. — Т. 8, № 4. — С. 309 — 315. Режим доступу: http://www.oncology.kiev.ua/pdf/31/619.pdf

2007

 1. Півнюк В.М., Тимовська Ю.О., Пономарьова О.В., Кулик Г.І., Олійніченко Г.П., Анікусько М.Ф., Краснопольский Ю.М., Чехун В.Ф. Використання ліпосомальних форм хіміопрепаратів у хворих на резистентний до доксорубіцину рак молочної залози. // Онкологія, 2007. — Т.9. — №2. — С. 120-124. Режим доступу: http://www.oncology.kiev.ua/archiv/33_2/661.pdf
 2. Бородай Н.В., Дацюк І.О., Лук'янова Н.Ю., Денека Р.Є., Смоланка І.І., Чехун В.Ф. Спадковий рак молочної залози: клінічні, морфологічні та біологічні характеристики. / Онкологія, 2007. — Т.9. — №2. — С. 105-109. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20472/654.pdf?sequence=1
 3. Шпильова С.І., Юрченко О.В., Волкова К.Д., Лук'янова Н.Ю., Галахін К.О., Кулик Г.І., Чехун В.Ф. Прогностичне значення пухлиноасоційованих молекулярних маркерів у хворих на рак молочної залози з різним фенотипом лікарської резистентності / Онкологія, 2007. — Т.9. — №2. — С. 110-114. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20486/617.pdf?sequence=1
 4. Півнюк В.М., Тимовська Ю.О., Пономарьова О.В., Кулик Г.І., Олійніченко Г.П., Анікусько М.Ф., Краснопольский Ю.М., Чехун В.Ф. Використання ліпосомальних форм хіміопрепаратів у хворих на резистентний до доксорубіцину рак молочної залози / Онкологія, 2007. — Т.9. — №2. — С. 120-124. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20476/661.pdf?
 5. Жильчук В.Е., Лукьянова Н.Ю., Воронцова А.Л., Кудрявец Ю.И., Чехун В.Ф. Интерферонотерапия в комплексном лечении больных раком молочной железы: антиметастатический эффект и модификация фенотипа опухолевых клеток / Онкологія, 2007. — Т.9. — №3. — С.184-188. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20489/674.pdf?sequence=1
 6. Лигирда О.Ф., Галахін К.О., Смоланка І.І., Кудрявець Ю.Й., Безденежних Н.А.,. Денека Е.Р, Лигирда Н.Ф., Сорокіна В.В. Модифікована хіміотерапія хворих на місцево-поширений рак молочної залози / Онкологія, 2007. — Т.9. — №3. — С. 208-216. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20509/676.pdf?sequence=1
 7. Чехун В.Ф., Лозовська Ю.В., Сєвко О.Л., Кулик Г.І., Поліщук Л.З., Налєскіна Л.А., Призимирська Т.В., Шкорбатов Ю.Г. Кількість мікроядер і особливості структури хроматину в клітинах букального епітелію та рівень гомоцистеїну у плазмі крові жінок з пухлинами молочної залози / Онкологія, 2007. — Т.9. — №4. — С. 311-314. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20524/621.pdf?sequence=1
 8. Жильчук В.Є., Воронцова А.Л., Ключівська О., Стойка Р.С., Кудрявець Ю.Й. Прогностичне значення рівня трансформуючого фактора росту бета у сироватці крові хворих на рак молочної залози в умовах інтерферонотерапії / Онкологія, 2007. — Т.9. — №4. — С. 337-341. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20527/716.pdf?sequence=1
 9. Chekhun V.F., Lukyanova N.Yu., Kovalchuk O., Tryndyak V.P. and Pogribny I.P. Epigenetic profiling of multidrug-resistant human MCF-7 breast adenocarcinoma cells reveals novel hyper- and hypomethylated targets / Mol Cancer Ther., 2007. — Vol. 6. pp. 1089–1098. Режим доступу: http://www.spandidos-publications.com/ijo/43/5/1481
 10. Бородай Н.В., Дацюк І.О., Сокал О.М., Чехун В.Ф. Доброякісна патологія молочної залози і виживаність хворих на спадковий та сімейний рак молочної залози // Онкология — 2007. — Т. 9, № 4 — С. 1 — 3. Режим доступу: http://www.oncology.kiev.ua/pdf/34/665.pdf

2008

 1. Жильчук В.Е., Лисняк И.И., Воронцова А.Л., Кудрявец Ю.И., Чехун В.Ф. Ингибирующее влияние интерферона-альфа на уровень фактора роста эндотелия сосудов в сыворотке крови больных раком молочной железы при комплексном лечении / Онкология, 2008. — Т. 10. — №3. — С. 321-326. Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/11925
 2. Лозовська Ю.В., Налєскіна Л.А., Поліщук Л.З., Шкорбатов Ю.Г., Колупаєва Т.В., Чехун В.Ф. Електрокінетичні властивості ядер букального епітелію пацієнток зі злоякісними і доброякісними неоплазіями молочної залози / Онкологія, 2008. — Т. 10. — №2. — С. 264-268. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2140
 3. Жильчук В.Е., Воронцова А.Л., Лисняк И.А., Кудрявец Ю.И., Чехун В.Ф. Интерферон снижает риск прогрессии заболевания у повторно оперированных больных раком молочной железы. Онкология, 2008. — Т. 10. — №4. — С. 447-451. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/11932
 4. Налєскіна Л.А., Поліщук Л.З., Анікусько Н.Ф., Лук'янова Н.Ю., Юрченко О.В., Півнюк В.М., Чехун В.Ф. Клініко-генеалогічна характеристика та морфологічні особливості пухлин хворих на рак молочної залози залежно від обтяження родоводів на онкологічну патологію // Онкология, 2008. — Т. 10, № 1. — С. 44-49.
 5. Kovalchuk O., Filkowski J., Meservy J., Ilnytskyy Y., Tryndyak V.P., Chekhun V.F. and Pogribny I.P. Involvement of microRNA-451 in resistance of the MCF-7 breast cancer cells to chemotherapeutic drug doxorubicin / Mol. Cancer Therapy, 2008. — Vol. 47. — No. 7. — pp. 2152-2159. Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18645025
 6. Шлапацька Л.М., Захарова І.А., Міхалап С.В., Ковалевська Л.М., Бердова Г.Г., Юрченко О.В., Налєскіна Л.А., Сидоренко С.П. Експресія протеїнкіназ D1 і D2 у пухлинних клітинах хворих на рак молочної залози // Онкологія, 2008. — Т. 10. — №3. — С. 316-320. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11935/316_320.pdf?sequence=1

2009

 1. Півнюк В.М., Тимовська Ю.О., Пономарьова О.В., Олійниченко Г.П., Анікусько М.Ф., Зотов О.С., Мотузюк І.М., Чехун В.Ф. Клінічні аспекти резистентності раку молочної залози до антрациклінових антибіотиків. Онкологія, 2009. — Т.11. — №2. — С. 148-153.
 2. Chekhun V.F., Zhylchuk V.E., Lukyanova N.Y., et al. Expression of drug resistance proteins in triple-receptor-negative tumors as the basis of individualized therapy of the breast cancer patients / Exp Oncol, 2009. — Vol. 31. — No. 2. — pp. 123–4. Режим доступу: http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/magazine/762.pdf?upload=
 3. Бородай Н.В., Дацюк І.О., Топчій В.Б., Чехун В.Ф. Гістохімічні особливості екстрацелюлярного матриксу пухлин та вміст гомоцистеїну у плазмі крові хворих на рак молочної залози / Онкология, 2009. — Т. 11. — №1. — С. 31-34. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11981/31.pdf?sequence=1
 4. Chekhun V.F., Zhylchuk V.E., Lukyanova N.Yu, Vorontsova A.L., Kudryavets Yu.I Expression of drug resistance proteins in triple-receptor-negative tumors as the basis of individualized therapy of the breast cancer patients. / Experimental Oncology., 2009. — Vol. 31. №2. — pp. 123. Режим доступу: http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/magazine/762.pdf?upload=
 5. Chekhun V.F. Inflammation and cancer / Experimental Oncology, 2009. — Vol. 31. — No. 4. — pp. 190. Режим доступу: http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/magazine/779.pdf?upload=
 6. Timovska Yu.O, Pivnyuk V.M., Oliynichenko G.P., Anikushko M.F., Zachartseva L.M., Chekhun V.F. Relation between pathomorphological response in tumors after neoadjuvant chemotherapy and clinico-morphological and molecular prognostic factors in patients with breast cancer / Experimental Oncology, 2009. — Vol. 31. — No. 4. — pp. 231-236. Режим доступу: http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/magazine/788.pdf?upload=

2010

 1. Тимовська Ю.О., Півнюк В.М., Олійніченко Г.П., Чехун В.Ф. Первинна медикаментозна резистентність до антрациклінових антибіотиків у хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози та можливості її подолання / Онкология, 2010. — Т. 12. — №2. — С. 154-159. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/11863
 2. Lukyanova N.Yu. Characteristics of homocisteine-induced multidrug resistance of human MCF-7 breast cancer cells and human A2780 ovarian cancer cells / Experimental Oncology, 2010. — Vol. 32. — No. 1. — pp. 10-14. Режим доступу: http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/magazine/803.pdf?upload=

2011

 1. Чехун В.Ф., Пивнюк В.М. Терапевтический эффект торемифена при раке молочной железы и других заболеваниях // Онкология. — Т. 13. — №2. — 2011. — С. 153-158 Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59426
 2. Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Кунська Л.М., Демаш Д.В., Чехун В.Ф. Візуалізація особливостей розподілу і накопичення наночастинок заліза у чутливих та резистентних до протипухлинних препаратів клітинах раку молочної залози людини після різних термінів культивування із феромагнетиком у ліпосомній формі // Цитология и генетика, 2011. — Т. 45. — N 6. — С. 61-66. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/66874/07-Naleskina.pdf?sequence=1
 3. Грибач С.М., Бородай Н.В., Чехун В.Ф. Клініко-біологічні особливості перебігу раку молочної залози у хворих похилого віку / Онкологія, 2011. — Т. 13. — №4. — С. 260-265. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22785
 4. Тимовська Ю.О., Поліщук Л.З., Новак О.Є., Чехун В.Ф. Можливі причини варіабельності безпосередньої ефективності неоад'ювантної поліхіміотерапії у хворих на місцево-поширений рак молочної залози / Онкологія, 2011. — Т.13. — №2. — С. 104-109. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22785
 5. Пономарева О.В. Современные представления о возможностях лекарственной терапии пациенток с тройным негативным раком молочной железы (ASCO 2011) / Онкология, 2011. — Т. 13. — №3. — С. 214-223. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58972
 6. Rusetskaya N.V., Khariton N., Yurchenko O.V., Chekhun V.F. Distribution and accumulation of liposomal form of doxorubicin in breast cancer cells of MCF-7 line / Experimental Oncology, 2011. — Vol. 33. — No. 2. — pp. 78-82. Режим доступу: http://www.iepor.kiev.ua/journals/pdf/2011/2011_2/078.pdf
 7. Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Бєздєнєжних Н.О. та ін. Особливості експресії білків-регуляторів обміну заліза у чутливих та резистентних до протипухлинних препаратів клітинах раку молочної залози в системі in vitro. Клиническая онкология (специальный выпуск II). Mатеріали XII з'їзду онкологів України, АР Крим, м. Судак 20–22 вересня 2011 р. — К.: Моріон, 2011: 227
 8. Nalieskina L.A., Luk'ianova N.U., Kuns'ka L.M., Demash D.V., Chekhun V.F. Visualization of iron nanoparticles accumulation and distribution features in sensitive and resistant to antitumor drugs human breast cancer cells after different time intervals of cultivation with liposomal ferromagnetic. / Tsitol Genet., 2011. — Vol. 45. — No. 6. — pp. 61-66. Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22329164
 9. Kutanzi K.R., Yurchenko O.V., Beland F.A., Checkhun V.F. and Pogribny I.P., MicroRNA-mediated drug resistance in breast cancer / Clinical Epigenetics, Vol. 2, No. 2, 2011, pp. 171-185. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1007/s13148-011-0040-8
 10. Shpyleva S.I., Tryndyak V.P., Kovalchuk O., Starlard-Davenport A., Chekhun V.F., Beland F.A. and Pogribny I.P. Role of ferritin alterations in human breast cancer cells / Breast Cancer Research and Treatment, 2011. — Vol. 126. — No. 1. — pp. 63-71. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1007/s10549-010-0849-4

2012

 1. Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Експресія молекулярних маркерів (NF-KB, ER, PR, HER2/NEU) в пухлинах хворих на рак молочної залози / Онкология, 2012. — Т. 14. — №2. — С.145-149. Режим доступу: http://www.oncology.kiev.ua/pdf/52/145.pdf
 2. Todor L.N., Lukyanova N.Yu., Chekhun V.F. The lipid content of cisplatin and doxorubicin-resistant MCF-7 human breast cancer cells / Experimental Oncology, 2012. — Vol. 34. — N2. — C.97-100. Режим доступу: http://www.iepor.kiev.ua/journals/pdf/2012/2012_2/097.pdf
 3. Yefimova S.L., Kurilchenko I.Yu., Tkacheva T.N., Rozhkov V.A., Sorokin A.V., Lukianova N.Yu., Bezdenezhnykh N.A., Malyukin Yu.V., Chekhun V.F. Comparative study of dye-loaded liposome accumulation in sensitive and resistant human breast cancer cells / Experimental Oncology, 2012. — Vol. 34. — N2. — C.101-106. Режим доступу: http://www.iepor.kiev.ua/journals/pdf/2012/2012_2/101.pdf
 4. Shapochka D.O., Zalelok S.P., Gnidyuk M.I. Relationship between NF-KB, ER, PR, HER2/NEU, KI67, P53 expression in human breast cancer / Experimental Oncology, 2012/ — Vol. 34. — N4. — pp. 358-363. Режим доступу: http://www.iepor.kiev.ua/journals/pdf/2012/2012_4/358.pdf

2013

 1. Антіпова C.В., Шепіль O.В., Лук'янова Н.Ю., Чехун В.Ф. Зв'язок рівня феритину у сироватці крові та пухлинній тканині з чутливістю до неоад'ювантної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози / Онкологія, 2013. — Т. 15. — №3. — С. 204-209. Режим доступу: http://www.iepor.org.ua/uk/journal-oncology-contents/oncol-2013-15-3.html
 2. Тимовська Ю.О., Анікусько М.Ф., Собченко С.О. Відносне значення окремих факторів ризику у виникненні раку молочної залози у жінок різного вікового періоду / Онкологія, 2013. — Т. 15. — №3. — С. 219-223. Режим доступу: http://www.oncology.kiev.ua/pdf/15_3/219.pdf
 3. Chekhun VF, Lukyanova NYu,Burlaka AP, et al. Iron metabolism disturbances in the MCF-7 human breast cancer cells with acquired resistance to doxorubicin and cisplatin / Int J Oncol, 2013. — Vol. 43. — No. 5. — pp. 1481-6. Режим доступу: http://spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2063
 4. Luzhna L., Golubov A., Ilnytskyy S., Chekhun V.F., Kovalchuk O. Molecular mechanisms of radiation resistance in doxorubicin-resistant breast adenocarcinoma cells / Int J Oncol, 2013. — Vol. 42. — No. 5. — pp. 1692-708. Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23467667
 5. Lukianova N., Demash D., Borikun T., Chekhun S. Manifestation of key molecular genetic markers in pharmacocorrection of endogenous iron metabolism in MCF-7 and MCF-7/DDP human breast cancer cells / CellBio, 2013. — Vol. 2. — No. 4. Режим доступу: http://file.scirp.org/Html/7-2240084_40449.htm
 6. Chekhun S., Bezdenezhnykh N., Shvets J., Lukianova N.. Expression of biomarkers related to cell adhesion, metastasis and invasion of breast cancer cell lines of different molecular subtype. / Exp Oncol, 2013. — Vol. 35. — No. 3. — pp. 174–179. Режим доступу: http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2013/09/2070.pdf?upload=
 7. Semesiuk N., Zhylchuk A., Bezdenezhnykh N., Lykhova A., Vorontsova A.L., Zhylchuk V.E., Kudryavets Yu.I. Disseminated tumor cells and enhanced level of some cytokines in bone marrow and peripheral blood of breast cancer patients as predictive factors of tumor progression / Experimental Oncology (Special issue on breast cancer), 2013. — Vol. 35. — No. 4. — pp. 295-302. Режим доступу: http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2013/12/2027.pdf?upload=

2014

 1. Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Особливості експресії NF-КB та ODC у пухлинах хворих на рак молочної залози з різним молекулярним профілем / Онкология, 2014. — Т. 16. — №1. — С. 33-39. Режим доступу: http://www.oncology.kiev.ua/pdf/16_1/1168.pdf
 2. Bezdenezhnykh N., Semesiuk N., Lykhova O., Zhylchuk V., Kudryavets Y. Impact of stromal cell components of tumor microenvironment on epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells / Experimental Oncology, 2014. — Vol. 36, No. 2. — С. 72-78. Режим доступу: http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2014/06/2112.pdf?upload=
 3. Chekhun S.V., Lukyanova N.Y., Shvets Y.V., Burlaka A.P., Buchinska L.G. Significance of ferritin expression in formation of malignant phenotype of human breast cancer cells / Experimental Oncology, 2014. — Vol. 36. — No. 3. — pp. 179-183. Режим доступу: http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2014/09/2115.pdf?upload=

2014

Наукові статті:

Грибач С.М., Бородай Н.В., Чехун В.Ф. Особливості ліпідного статусу у людей похилого віку, хворих на рак молочної залози / Онкология, 2014. – Т. 16. – №4. – С. 252-256. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/16_4/252.pdf

Чехун С.В., Лук’янова Н.Ю., Собченко С.О., Задворний Т.В., Лозовська Ю.В., Бучинська Л.Г., Поліщук Л.З. Зв'язок рівнів сироваткового та пухлинного феритину з клініко-морфологічними характеристиками та молекулярним типом пухлин у хворих на рак молочної залози / Онкология, 2014. – Т. 16. – №4. – С. 275-282. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/16_4/275.pdf

Тези доповідей:

Чехун С. В., Задворний Т. В., Лук’янова Н. Ю. Феритин як прогностичний фактор перебігу раку молочної залози / Український Біохімічний Журнал, 2014. – Т. 86. – № 5 (Додаток № 2). – ст 152-153. Режим доступуhttp://ubj.biochemistry.org.ua/images/stories/pdf/2014/UBJ_2014_86/UBJ_2014_86(5,Suppl_2).pdf

Куліков В.М., Дворщенко О.С, П’ятчаніна Т.В., Кравчук В.В., Загадарчук Т.В., Коваль А.О. Український m-Health-додаток призначений для управління медичними даними хворих на рак. SAIT 2014. System Analysis and Information Technologies. 16th International Conference, SAIT 2014,  Kyiv, Ukraine, May 26-30, 2014, p.402. Системний аналіз та інформаційні технології. Матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2014. Київ 26-30 травня 2014. C.402.

Завантажити PDF-файл:

Прочитано, разів: 2737 Останнє редагування Четвер, 12 січня 2017 08:14
Ви тут: Home Література Список наукових праць співробітників ІЕПОР НАН України, присвячених проблемі раку молочної залози (2003 - 2014 p.)