Список наукових праць співробітників ІЕПОР НАН України, присвячених проблемі раку молочної залози (2015 рік)

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Вівторок, 19 січня 2016 20:41

Список наукових праць співробітників ІЕПОР НАН України, присвячених проблемі раку молочної залози (2015 рік)

Наукові статті за 2015 рік


Наукові статті та патенти:

Позитивне рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель від 04.11.2015 № 19357/ЗУ/15. Спосіб прогнозування чутливості до неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози (Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю., Яловенко Т. М.).

Зайчук В.В., Верещако Р.И., Чешук В.Е., Пономарева О.В., Караман О.М., Сидорчук О.И., Мотузюк И.Н., Потебня Г.П., Савцова З.Д. Эффективность сочетания противоопухолевой аутовакцины со стандартным противоопухолевым лечением при раке молочной железы (анализ данных 10-летнего наблюдения) / Онкология, 2015. – Т. 17. – №1. – С. 47-54. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_1/1252.pdf

Пономарева О.В., Пивнюк В.М., Осинский Д.С., Горбатюк Т.А. Алгоритм лечения больных раком молочной железы с метастатическим поражением костей: обзор литературы и клинический случай / Онкология, 2015. – Т. 17. – №1. – С. 55-60.

Чехун В.Ф., П’ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С, Куліков В.М., Кравчук В.В., Загадарчук Т.В. Комп’ютерна програма «Персональний медичний органайзер хворої на рак молочної залози» («Персональний медичний органайзер хворої на РМЗ»). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №58786 від 25.02.2015. Заявка від 29.12.2014. № 59203. Дата реєстрації 25.02.2015 р. Авторські права належать ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАНУ, вул.. Васильківська 45, м.Київ, 03022

Пятчанина Т.В., Огородник А.Н. Риск возникновения рака молочной железы в условиях загрязнения окружающей среды. Междун. науч.-практ. журнал «Евразийский онкологический журнал». - №2 (05), 2015. – С. 76-85.

Пятчанина Т.В., Огородник А.Н. Региональная обусловленность факторов риска окружающей среды и их роль в возникновении рака молочной железы. «Онкологический журнал», ООО Белорусское общество онкологов. – 2015. – т9, №3 (35), с.88-93

Chekhun V.F., Zalutskii I.V., Naleskina L.A., Lukianova N.Yu., Yalovenko T.M., Borikun T.V., Sobchenko S.O., Semak I.V., Lukashevich V.S. Modifying effects of lactoferrin in vitro on molecular phenotype of human breast cancer cells / Experimental Oncology, 2015. – Vol. 37. – No. 3. – pp. 181-186. Режим доступу http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26422101 та http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2015/09/2202.pdf?upload=

Chekhun S.V., Zadvorny T.V., Tymovska Yu.O., Anikusko M.F., Novak, O.E., Polishchuk L.Z CD44+/CD24- Markers of cancer stem cells in patients with breast cancer of different molecular subtypes / Experimental Oncology, 2015. – Vol. 37. – No. 1. – pp. 58-63. Режим доступу http://exp-oncology.com.ua/wp/wp-content/uploads/2015/03/58-63.pdf?upload=

Pyatchanina T.V., Ohorodnyk A.N., Dvorschenko O.S., Zarytska M.Y. English version: environmental conditionality of breast cancer morbidity in women residing in industrialized areas Проблеми екології та медицини, 2015, т. 19, № 1-2, с.17-21

Андріїв А.В., Романчук В.Р., Крижанівська А.Є. Особливості епідеміології та клініко-морфологічних характеристик раку молочної залози у хворих із різних екологічних зон Івано-франківської області // Онкология. – 2015. – Т.17, №3. – С.156-161. http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/156.pdf

Жильчук А.В., Семесюк Н.И., Кудрявец Ю.Й. Особенности клинического течения злокачественного процесса и биомаркеры высокого риска возникновения рецидива заболевания у больных раком молочной железы. Здоровье женщины, 2015; №8 (104), 176-179.

Пономарева О.В., Терновой Н.К., Туз Е.В., Пивнюк В.М.,  Осинский Д.С.,  Огородникова Н.П., Банахевич Н.В., Горбатюк Т.А.,  Грушинская Т.В., Вовченко И.В., Войтко Н.Л., Новак Е.Е., Зайчук В.В.,  Чешук В.Е., Козаренко Т.М., Клюсов А.Н. Cовременный алгоритм лечения больных раком молочной железы с метастазами в кости // Онкология. - 2015. - Т. 17, № 4. - С.263-267. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_4/263.pdf

Методичні рекомендації:

Тащієв Р.К., М’ясоєдов Д.В., Абраменко І.В., Шляховенко В.О. Кріоаутовакцинація в лікуванні раку грудної залози. / Методичні рекомендації МОЗ України №37, 2015.

Тези доповідей:

Бентрад В.В., Залеток С.П. Розвиток перещеплених та спонтанних пухлин молочної залози у мишей в умовах дії порошку з насіння фенугрека / Онкология, 2015. – Т. 17. – №3. – С. 177-178. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Борікун Т.В., Лук’янова Н.Ю., Чехун В.Ф. Зіставлення експресії мікроРНК-10B, -221, -29B в естроген-позитивних та естроген-негативних клітинах ліній раку молочної залози людини / Онкология, 2015. – Т. 17. – №3. – С. 178. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Залєток С.П., Гоголь С.В., Орловський О.А., Самойленко О.А., Кленов О.О. Дослідження молекулярних механізмів протипухлинної дії природних та синтетичних інгібіторів метаболізму поліамінів в експериментальних пухлинах молочної залози та перспективи їх клінічного застосування в лікуванні онкологічних хворих / Онкология, 2015. – Т. 17. – №3. – С. 184. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Куліков В.М., Дворщенко О.С., П’ятчаніна Т.В., Кравчук В.В. mHealth-додаток для управління медичними даними хворих на рак молочної залози / Онкология, 2015. – Т. 17. – №3. – С. 189-190. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Лук’янова Н.Ю., Павлова А.О., Яловенко Т.М., Чехун В.Ф. Зв'язок рівня металовмісних білків з клініко-патологічними особливостями раку молочної залози та їх роль у детермінації чутливості пухлин до цитостатиків / Онкология, 2015. – Т. 17. – №3. – С. 191. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

П’ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С., Шепеленко І.В., Огородник А.М., Павлова А.О. Інтернет-портал www.breast-cancer.org.ua щодо профілактики, діагностики і лікування хворих на рак молочної залози / Онкология, 2015. – Т. 17. – №3. – С. 194. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Семесюк Н.І., Бездєнєжних Н.О., Лихова О.О., Воронцова А.Л., Кудрявець Ю.Й. Персоніфікований підхід у пошуку маркерів ризику рецидиву пухлинного процесу при раку молочної залози / Онкология, 2015. – Т. 17. – №3. – С. 194-195. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Чехун В.Ф. Дисгормональний фон – фактор клітинної гетерогенності пухлин та проблема терапії хворих / Онкология, 2015. – Т. 17. – №3. – С. 198-199. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Чехун В.Ф., Лукʼянова Н.Ю., Поліщук Л.З., Задворний Т.В., Собченко С.О., Вітрук Ю.В., Чепурнатий М.В., Стаховський О.Е., Войленко О.А., Стаховський Е.О. Дослідження експресії лактоферину в доброякісних і злоякісних пухлинах молочної та передміхурової залоз / Онкология, 2015. – Т. 17. – №3. – С. 199. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Чехун С.В., Лук'янова Н.Ю., Новак Н.О., Поліщук Л.З. Дослідження експресії маркерів ракових стовбурових клітин у хворих на рак молочної залози різних молекулярних підтипів // “Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах”: тези доп., Київ, 22-23 жовтня 2015 р. - Онкология. - 2015. - Т.17, №3. - С.221. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/203.pdf

Чехун С.В., Лук’янова Н.Ю., Поліщук Л.З., Новак О.Є., Собченко С.О. Експресія феритину у пухлинних клітинах та його концентрація у сироватці крові як показники міжпухлинної гетерогенності раку молочної залози / Онкология, 2015. – Т. 17. – №3. – С. 199-200. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Задворний Т.В., Павлова А.О. Зв’язок пухлинного церулоплазміну з клініко-морфологічними особливостями та молекулярним профілем раку молочної залози. Матеріали наук.-практ. конференції за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої дню науки «Внесок молодих вчених і спеціалістів у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи». – Харків, 2015. – С.66-67. Режим доступу http://therapy.org.ua/files/tezisy_2015.pdf

Задворний Т.В., Т.М. Яловенко, А.О. Павлова. Роль гепседину у формуванні агресивного фенотипу клітин раку молочної залози людини. XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists. «Shevchenkivska Vesna:Life Sciences».

Яловенко Т.М., Задворний Т.В., Павлова А.О.. Зв’язок експресії гепседину з клініко-морфологічними характеристиками раку молочної залози. Матеріали наук.-практ. конференції за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої дню науки «Внесок молодих вчених і спеціалістів у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи», Харків. - 2015. – С.104. Режим доступу http://therapy.org.ua/files/tezisy_2015.pdf

Огородник А.М., П’ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С. Інформування щодо факторів ризику як стратегія первинної профілактики раку молочної залози. ХІ міжнародна наукова конференція «Молодь і поступ біології» (збірник тез). 20-23 квітня 2015 р, м. Львів, с.480-481

Терновой Н.К., Туз Е.В., Колотилов Н.Н. Маркеры костного метаболизма у здоровых женщин, женщин с остеопорозом и у больных раком молочных желёз / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення” 6-7 листопада 2015р. – К., 2015. – С. 74-78.

Семесюк Н.І., Жильчук А.В., Кудрявець Ю.Й. Клінічна роль визначення дисемінованих пухлинних клітин і прозапальних цитокінів у кістковому мозку хворих на рак молочної залози. / "Актуальні питання цитологічної діагностики пухлин" 1.12.14 (Клиническая онкология №1 (17), 2015, С.93-94).

Адаменко І., Бездєнєжних Н., Лихова, О., Семесюк Н., Кудрявець Ю. Нова клітинна модель раку молочної залози людини для дослідження механізмів епітеліально-мезенхімального переходу in vitro. XI міжнародна наукова конф. «Молодь і поступ біології», Львів, Збірник тез 2015, С.319-320.

Жильчук А.В., А.Я.Наумець, Л.Є.Хохлюк, Л.Ф.Козярчук, Ю.Й.Кудрявець Експериментальне обгрунтування оптимізації лікування хворих на рак молочної залози з високим ризиком виникнення рецидиву злоякісного процесу / Науково-практична конференція "Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин" (15-16.10.2015, м.Яремче), Онкологія, 2015, Т.17, №3 (65), С. 184. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Діденко Г.В., Шпак Є.Г., Кузьменко А.П., Круць О.О., Потебня Г.П., Базась В.М. Експериментальне обгрунтування та клінічна апробація створеної тест-системи для моніторингу колоректального раку, раку тіла матки та раку молочної залози. / Тези наук.-практ. конф. «Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах», Київ 22-23 жовтня 2015р. Онкология 2015; 17(3(65)): 208. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/203.pdf

Діденко Г.В., Базась В.М., Гаращенко О.О., Кузьменко А.П., Шпак Є.Г., Круць О.О., Потебня Г.П. Апробація тест-системи, сконструйованої на основі курячих ембріональних білків, для діагностики та моніторингу раку молочної залози. Тези наук.-практ. конф. «Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин», м. Яремче, Україна 15-16 жовтня 2015 р / Онкология, 2015; 17(3(65)): 182-183. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Shapochka D.O., Shapochka T.V., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Correlation between expression of molecular markers and their prognostic value for patients with breast cancer / European Cancer Gongress, September, 2015, Vienna, Austria.

Chekhun S.V., Novak N.O. The freaquency of immunohistochemical markers of cancer stem cells CD44+/CD24– in patients with breast cancer of basal subtype / Oncology, 2015. – Vol. 17. – No. 3. – pp. 200-201. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Shapochka D.O., Shapochka T.V., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Prognostic value of molecular markers for patients with breast cancer / Oncology, 2015. – Vol. 17. – No. 3. – pp. 201. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Zaychuk V.V., Vereshchako R.I., Cheshuk V.E., Ponomarova O.V., Karaman O.M., Potebnya G.P., Savtsova Z.D. Efficacy of anticancer autovaccine in complex treatment in breast cancer patients (analysis of 10-years surveillance data) / Oncology, 2015. – Vol. 17. – No. 3. – pp. 201-202. Режим доступу http://www.oncology.kiev.ua/pdf/17_3/177.pdf

Kravchuk V.V., Kulikov V.M., Dvorschenko O.S., Pyatchanina T.V. Ukrainian mHealth Application Designed to manage Medical Data of Patients with Cancer Матеріали “ V International Conference “ Medical physics – the current status, problems, the ways of development. Innovation technologies”, 24-25 вересня 2015 р., м. Київ. с. 5

 

Завантажити PDF-файл:

Прочитано, разів: 2940 Останнє редагування Четвер, 12 січня 2017 08:31
Ви тут: Home Література Список наукових праць співробітників ІЕПОР НАН України, присвячених проблемі раку молочної залози (2015 рік)