Інформаційні постери

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Інформаційні постери

(6 голосів)

mainImgРозділ створено з метою інформування пересічних громадян щодо різних аспектів проблеми раку молочної залози засобами графічного відтворення та полегшення сприйняття медико-біологічної інформації, яка, через свою специфічність, може бути складною для розуміння (епідеміологічні, статистичні, анатомічні, фізіологічні, медичні дані, медичні та наукові терміни).

Ми пропонуємо вашій увазі листівки, постери і буклети, які також можуть бути корисними тим, чия діяльність пов’язана з проведенням просвітницької, профілактичної та валеологічної роботи серед населення. 

 


 

 
 sport and lifestyle title  

1«Фізична активність і рак»

Рекламно-інформаційна українськомовна листівка, що складається з 4-ох сторінок. На першій сторінці наводиться визначення фізичної активності, методи та показники, які використовуються для її оцінки.  На 2-3 сторінках  представлено рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я режими фізичної активності для різних вікових груп населення, дотримання яких сприяє нормалізації здоров'я та зниженню ризику появи пухлин деяких локалізацій.  Також схематично зображені механізми, які пов'язують фізичну активність з різними параметрами функціонування організму та, як наслідок, з ризиком розвитку злоякісних пухлин.  На останній сторінці у схематичній формі представлено ряд онкологічних захворювань, ризик розвитку яких може бути пов'язаний з недостатнім рівнем фізичної активності і гіподинамією. Також, на останній сторінці у тезисній формі наведено інформацію про корисний вплив фізичної активності на здоров'я людини.

 
 mobile phone title  

2«Мобільний телефон і твоє здоров'я»

Рекламно-інформаційна україномовна двостороння листівка створена з метою інформування молоді щодо науково обгрунтованих ризиків для здоров’я від надмірного користування мобільними телефонами. Зокрема, на 1-й сторінці наведені негативні наслідки впливу мобільного телефону на основні системи організму людини із зазначенням, що мікрохвильове випромінювання мобільного телефону, за даними Міжнародної агенції з вивчення раку, є потенційно канцерогенним. На звороті листівки надано практичні поради щодо зменшення мікрохвильового опромінення користувачів мобільних телефонів та правила дотримання культури мобільного спілкування.

 
 phis activity title  

3«Фізична активність і профілактика раку»

Рекламно-інформаційна українськомовна двостороння листівка, на першій сторінці якої представлено рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я режими фізичної активності для різних вікових груп населення - дітуй і підлітків, дорослих, осіб похилого віку - дотримання яких сприяє нормалізації здоров'я та зниженню ризику появи пухлин деяких локалізацій. На другій сторінці у схематичній формі представлено можливі онкологічні захворювання, ризик розвитку яких пов'язаний з недостатнім рівнем фізичної активності і гіподинамією. Також тут коротко наведено інформацію про корисний вплив фізичної активності на різні аспекти фізичного здоров'я людини.

 
 title11  

4«Роль спадкового фактору у виникненні злоякісних новоутворень»

Інформаційна листівка складається з 4х сторінок і присвячена проблемі спадкової схильності  до різних форм раку. Для кращого розуміння проблеми, на початку наведено основні поняття спадковості, після чого пояснюється механізм виникнення та характерні ознаки спадкового раку. Надалі роз’яснюється, що таке клініко-генеалогічне обстеження, коли і як воно проводиться. У листівці також наведено інформацію про значення генетичного тестування для діагностики спадкових форм злоякісних новоутворень та вказано рекомендації для родин, у яких визначено високий ризик розвитку раку.

 
 title  

5«Вплив способу життя на ризик розвитку раку»

Рекламно-інформаційна українськомовна двостороння листівка, на першій сторінці якої представлено основні чинники, які впливають на здоров’я людини та ризик розвитку новоутворень. На 2-3 сторінках перераховано ті фактори способу життя, які підвищують ризик розвитку раку. Стосовно кожного фактора у доступній формі надано профілактичні рекомендації по зміні способу життя для зниження  ризику появи новоутворень. На останній сторінці міститься коротка характеристика основних факторів, які підвищують ризик розвитку раку, та заклик до відповідального ставлення до свого здоров’я.

 
 title  

6«Проблеми підліткового тютюнопаління»

Листівка розроблена з метою формування у тютюнозалежної людини онкологічної настороженості, та ознайомити з мінімальним переліком захворювань, які загрожують залежній від тютюну людині. Також, в листівці запроповано спеціально розроблений алгоритм подолання тютюнової залежності, який доповнено афірмаціями для налаштування свідомісті на перемогу над залежністю.

 
 title  

7«Фактори ризику та профілактика онкологічних захворювань»

Рекламно-інформаційна українськомовна листівка складається з 4-х сторінок та створена в рамках Всеукраїнського соціального проекту «Наука-суспільству», що
започаткований в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ та за сприяння БО «Єдність проти раку». Листівка інформує щодо класифікації факторів ризику, наслідків їхньої дії на організм людини та профілактичних кроків щодо онкологічних захворювань. На 1-й сторінці представлені cтатистичні дані щодо онкологічних захворювань у світі, перелік провідних всесвітніх організацій, що опікуються проблемою раку, значення термінів «фактори ризику» та «канцероген», класифікація факторів ризику, а також основні шляхи запобігання дії наведених факторів за даними ВООЗ. 2-а та 3-я сторінки присвячені профілактиці як довгостроковій стратегії боротьби з раком, значенню термінів «профілактика» та «група ризику», конкретним профілактичним крокам та дії на організм людини факторів ризику навколишнього середовища. Надано рекомендації для запобігання впливу кожного з наведених факторів ризику. Остання сторінка зосереджує увагу на дії факторів ризику способу життя людини та рекомендаціях щодо попередження впливу цих факторів.

Загалом, листівка призначена для інформування щодо стану проблеми та формування розуміння причинно-наслідкових зв’язків дії канцерогенів та виникнення злоякісних пухлин, а також набуття навичок здорового способу життя та формування мотивованого, свідомого ставлення до особистого здоров'я. Інформація в листівці наповнена змістовними, достовірними даними на основі результатів наукових досліджень та подана за допомогою засобів інфографіки.

 
 title  

8«Фактори ризику виникнення раку»

Рекламно-інформаційна українськомовна двостороння листівка створена з метою інформування молоді щодо основних факторів ризику та профілактики їх впливу на організм людини. Зокрема, наведені на 1-й сторінці дані стосуються відносного внеску основних факторів ризику у виникнення онкологічних захворювань через їхній
комплексний вплив на організм людини. На звороті листівки представлена інформація щодо основних профілактичних кроків в рамках первинної профілактики, що допоможуть уникнути дії цих чинників, і, як наслідок, зменшити кількість випадків захворюваності і смертності від цієї тяжкої недуги. Також, в матеріалах листівки наводиться значення термінів «група ризику» та «профілактика». В кінці зворотної сторінки листівки наведені контактні дані провідних організацій, за сприяння яких було створено дані матеріали.

 
 title  

9«Онкологія: основні уявлення»

Ознайомившись з буклетом, Ви дізнаєтесь, що таке «РАК» і які є найбільш поширені типи злоякісних пухлин. Дізнаєтесь, чим відрізняються нормальні
клітини від ракових, а також - про відмінності між доброякісними і злоякісними пухлинами. Також, отримаєте загальні уявлення про фактори, які можуть спричиняти виникнення раку, і основні сучасні методи лікування онкологічних хворих.

 
titile1 v2  

10«Що повинна знати жінка про рак молочної залози»

Рекламно-інформаційний українськомовний постер створений з метою зосередження уваги жінок на проблемі раку молочної залози (РМЗ), небезпечність якого розкривається через надання офіційної (Національний канцер-реєстр України) комплексної статистичної інформації про розповсюдженість РМЗ в Україні. Проводиться акцентування на можливості виявлення перших ознак захворювання через знання основних місцевих симптомів РМЗ та вміння проводити самообстеження молочних залоз. Профілактична спрямованість постера забезпечується наданням інформації про фактори ризику розвитку РМЗ та шляхи його зменшення. Представлено також перелік спеціалізованих онкологічних закладів України, куди можна і необхідно звернутися у разі виявлення симптомів та підозри на РМЗ. Інформацію подано з використанням засобів інфографіки.

Постер двосторонній.

 

 
 title2  

11«Довідниково-інформаційний науково-освітній Інтернет-портал щодо первинної профілактики, діагностики і лікування хворих на рак молочної залози»

Портал www.breast-cancer.org.ua містить інформаційні і довідникові дані стосовно раку молочної залози (РМЗ) у жінок. Мова порталу-українська. Контент порталу створений науковцями-онкологами на основі сучасної наукової і клінічної інформації щодо РМЗ та споріднених питань і спрямований на інформування пересічних громадян, що не є спеціалістами у галузі медицини, стосовно природи РМЗ, ранніх симптомів і ознак, методів діагностики і лікування, факторів ризику виникнення і профілактики. З огляду на невисокий рівень медичних знань цільової аудиторії, інформація подається в максимально адаптованому вигляді, але без втрати її достовірності і релевантності.

Розділи порталу: «Загальна інформація про РМЗ»; «Фактори ризику та профілактика РМЗ»; «Симптоми та діагностика РМЗ»; «Клінічна класифікація та стадіювання РМЗ»; «Лікування хворих на РМЗ».

Довідникова частина порталу містить розділи: «Глосарій», «Перелік спеціалізованих медичних онкологічних закладів України», «Запитання лікарю» та інше.

 

 
title3  

12«Персональний медичний органайзер хворої на рак молочної залози на платформі операційної системи Android»

Україномовний довідково-інформаційний mHealth-додаток для мобільних пристроїв на базі платформи Android призначений для управління персональними медичними даними хворих на рак молочної залози (РМЗ). mHealth-додаток орієнтований на систематизацію і зберігання інформації, що надходить хворій на РМЗ під час обстеження, лікування і реабілітації. Додаток використовується для: ведення нотаток та отримання довідникової інформації; зберігання даних, що стосуються хвороби пацієнта; відображення системних медіафункцій. mHealth-додаток має дружній, інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс і може використовуватись на мобільних пристроях, які функціонують на ОС Android. Розробка орієнтована на користувачів (пацієнтів), що не є фахівцями у галузі медицини.

 

 
title4 v2  

13«Будова нормальної молочної залози жінки»

Рекламно-інформаційний українськомовний постер з серії «Що повинна знати жінка про рак молочної залози», розкриває основи класифікації  раку молочної залози (РМЗ) за гістологічною будовою та молекулярної класифікації, а також принципи класифікації TNM. Для кращого розуміння принципів поділу карцином молочної залози на види (інвазивнийнеінвазивний рак або рак in situ) та за гістологічними підтипами лобулярний, протоковий рак) проведено детальне пояснення анатомічної будови нормальної молочної залози жінки і роз’яснено із яких саме структур походить той чи інший тип РМЗ. Визначено основні принципи молекулярної класифікації РМЗ з характеристикою молекулярних підтипів відносно частоти виявлення кожного підтипу та прогнозу перебігу захворювання.

Обернена сторона постеру присвячена основам системи TNM, що описує розповсюдження пухлинного процесу, знання яких є надзвичайно важливим для розуміння клінічної інформації. Дано характеристику категоріям T, N і M, а також тлумачення терміну «патогістологічна градація» (G), що описує ступінь відмінностей клітин РМЗ від нормальних клітин молочної залози та показує швидкість, з якою збільшується кількість пухлинних клітин. 

Інформацію подано з використанням засобів інфографіки, інформацію максимально адаптовано для розуміння громадянами, що не є спеціалістами в галузі біології та медицини.

Постер двосторонній.

 

 
 Proekt Nauka suspilstvy  

14 «Всеукраїнський соціальний проект «НАУКА – СУСПІЛЬСТВУ»

Рекламно-інформаційний українськомовний постер створений з метою інформування про Всеукраїнський соціальний проект «Наука-суспільству», що започаткований в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАНУ. «Наука-суспільству» – це, перш за все, цикл лекцій-презентацій, профілактичної та валеологічної спрямованості, що призначені для молоді старшого шкільного віку, створені за сприяння Благодійної організації «Єдність проти раку» і присвячені розвитку мотиваційної компоненти у ставленні дітей до власного здоров’я через підвищення рівня обізнаності щодо онкологічних захворювань та дієвості заходів первинної профілактики раку.

Другою складовою проекту є українськомовний науково-освітній довідково-інформаційний інтернет-портал «Майбутнє без раку», присвячений питанням первинної профілактики, діагностики і лікування хворих на рак молочної залози, спрямований на підвищення рівня обізнаності пересічних громадян України щодо проблематики раку молочної залози, як найбільш розповсюдженого і небезпечного онкологічного захворювання в Україні.

«Персональний медичний органайзер хворої на рак молочної залози» на платформі операційної системи Android - є частиною соціального проекту «Наука-суспільству» і призваний допомогти хворим на рак молочної залози в управлінні і зберіганні власних медичних даних, що надходять в процесі діагностики, лікування та реабілітації.

 
Прочитано, разів: 9428 Останнє редагування Середа, 10 травня 2017 06:47
Ви тут: Home Навчальні матеріали Інформаційні постери