Промислові канцерогени

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Промислові канцерогени

(1 Голосувати)

 

promuslovi title

Дослідження, проведені МАВР, показали, що близько 50 хімічних речовин, які найчастіше зустрічаються на робочому місці, підвищують ризик розвитку злоякісних пухлин і включені до групи 1. Якщо неможливо виділити конкретну канцерогенну речовину, то виробничий процес класифікують як канцерогенний, або виробничий процес, зайнятість в якому призводить до підвищення ризику розвитку злоякісних пухлин.

Надзвичайно високу канцерогенну небезпеку обумовлюють підприємства чорної та кольорової металургії, доменні та сталеплавильні процеси, нафтопереробка, виробництво деяких будівельних матеріалів, теплоенергетика та автотранспорт.

Гумова промисловість пов’язана з використанням у виробництві 2-нафтиламіну. У виробничому процесі коксування вугілля та алюмінієвій промисловості використовуються ПАВ, що мають канцерогенні властивості, що призводить до підвищеного ризику захворювання робітників на рак сечового міхура, нирки та легені.

Працівники ливарної промисловості піддаються канцерогенному впливу ПАВ, парам хрому, нікелю, формальдегіду, а також кремнієвого пилу.

Виробничий контакт із бензолом підвищує ризик лейкозу. Вдихання парів сірчаної кислоти може призвести до раку гортані та легені. Підвищення ризику саркоми печінки, раку легені і шкіри пов'язано з видобутком і виплавкою миш'яку.

nadhodlennya promislovuh cancerogeniv
Мал. 1. Надходження промислових 
канцерогенів в навколишнє середовище

Сполуки берилію, нікелю, кадмію та хрому підвищують ризик раку легені. У робітників, зайнятих у деревообробній промисловості, значно підвищений ризик розвитку раку носа і носових пазух. Пил, що виникає на робочому місці в результаті обробки шкіри та дерева, подразнює слизову оболонку і стимулює проліферацію епітелію.

Сажі, смоли і мінеральні масла, що містять ПАВ, утворюються в процесі високотемпературної переробки вугілля, нафти, сланців та їх використанні в коксохімічному, нафтопереробному, брикетному, сажовому та інших виробництвах, а також в алюмінієвій та машинобудівній промисловості, на газогенераторних заводах (використання охолоджуючих мінеральних масел), у харчовій промисловості (копчення димом, високотемпературна переробка харчових продуктів), під час роботи двигунів внутрішнього згоряння. У працівників відповідних галузей промисловості і транспорту фіксують почастішання появ пухлин легені, рідше - шлунка і сечового міхура. Ймовірною причиною канцерогенної дії на людину сажі, смол і мінеральних масел вважається вміст у них канцерогенних ПАВ, з яких найчастіше виявляють бенз(а)пірен (група II А).

profesiyni onko zahvoruvannya
Мал. 2. Професійні онкологічні захворювання серед населення України.
Адаптовано із [3]. По осі абсцис відкладено роки, по осі ординат – загальна кількість
онкологічних професійних захворювань серед населення України (синім); відсоток
професійних онкологічних захворювань жіночого населення України (помаранчевим).

 У хімічній промисловості широко застосовуються ароматичні аміни як напівпродукти для синтезу барвників. Потрапляючи в організм людини під час інгаляції і через шкіру, вони можуть викликати пухлини сечового міхура. Подібні новоутворення зафіксовані в осіб, які виробляли і застосовували 2-нафтиламін, бензидин і 4-амінодифеніл (віднесені до групи I за класифікацією МАВР). Найбільша частота пухлин виявлена у робочих, зайнятих на очищенні реакторів [2].


Анілінофарбна промисловість
пов’язана з виробництвом фуксину (група II А) і аураміну (група I). У тих, хто працює на цих виробництвах, частіше спостерігають пухлини сечового міхура.

Сполуки, які містять хлор. У цю групу входить багато канцерогенів. Серед них найбільш відомий вінілхлорид (віднесений до групи I), який широко застосовується для синтезу полівінілхлориду (ПВХ). Вінілхлорид може викликати саркому печінки в осіб, які працюють на виробництві ПВХ [1].

Частину випадків раку, причинно-пов'язаних із професійним впливом, оцінити важко, але, за наявними даними, вона становить до 5% всіх злоякісних новоутворень у розвинених країнах. Злоякісні пухлини професійного походження, особливо коли причина встановлена, більш легко піддаються профілактиці за допомогою відповідних технологічних заходів. Дотримання правил та інструкцій із безпеки, розробка гігієнічних регламентів, що регулюють концентрації небезпечних речовин, є важливим компонентом профілактики професійного раку.

 

  1. Некоторые промышленные химические вещества. Том 77 (2000). (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenis Risk to Humans. Vol. 77. Some Industrial Chemicals. Lyon, France. 2000)
  2. Міжнародна агенція по вивченню раку: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.iarc.fr
  3. Професійні онкологічні захворювання: [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ppr-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=18
Прочитано, разів: 3391 Останнє редагування Понеділок, 17 серпня 2015 16:05