Токсичні речовини
Версія для друку

Токсичні речовини

(0 голосів)

 На сьогодні відомо кілька сотень токсичних речовин, які викликаютьbreast-cancer-toxic-substances або вірогідно збільшують частоту виникнення доброякісних і/або злоякісних пухлин у людей — канцерогенні хімічні речовини:

1 40 сполук (азбест, бензол, бенз(а)пірен, берилій тощо) та 23 виробничих процеси (виробництво сталі, коксу, алюмінію, гуми та ін.) причинно-пов’язані з розвитком новоутворень у людини
2 61 речовина становить потенційну небезпеку, 14 з них, у тому числі поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) та нітрозаміни (НА) визначені як речовини з найбільшим ступенем канцерогенного ризику [1-4].

На малюнку нижче представлена класифікація хімічних канцерогенів.

 classifikacia himichnuh cancerogeniv

Мал. Класифікація хімічних канцерогенів 

  1. Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. Гигиенические нормативы. - ГН 1.1.725-98. – Москва, 1999.
  2. Всесвітня організація здоров’я: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int.
  3. Первинна профілактика раку: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.ppr-info.ru
  4. Міжнародна агенція по вивченню раку: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.iarc.fr
Прочитано, разів: 3345 Останнє редагування Середа, 02 березня 2016 20:42