Фактори навколишнього середовища

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Спосіб життя

Спосіб життя 3

lifestyle banЗгідно з результатами медичних, соціальних, соціологічних досліджень визначено, що виникненню неінфекційних захворювань (НІЗ), до яких входять серцево-судинні захворювання, діабет, рак, можуть сприяти чотири фактори ризику, що пов’язані з поведінкою людей і супроводжують економічні перетворення, швидку урбанізацію та спосіб життя у ХХІ столітті. Цими факторами ризику є:

  • -   неправильне/нераціональне харчування
  • -   недостатня фізична активність
  • -   тютюнопаління
  • -   надлишкове вживання алкоголю

Найбільший вплив цих факторів ризику все частіше спостерігається в країнах із низьким
і середнім рівнем доходів населення [1].

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоФров'я (ВООЗ), онкологічна захворюваність
в усьому світі зросте за період з 1999 по 2050 рр. з 10 до 24 млн. випадків, а смертність - із 6 до 16 млн. зареєстрованих випадків. В Україні, за даними Національного канцер-реєстру, у 2010 р. смертність внаслідок онкологічних захворювань становила 81809 випадків (178,7 на 100 тис. населення), кількість зареєстрованих випадків злоякісних новоутворень (ЗН) - 156364 (341,5 на 100 тис. населення) [2].

Згідно з результатами наукових досліджень щодо оцінки ролі факторів ризику, пов’язаних зі способом життя та станом навколишнього середовища, в етіології злоякісних новоутворень (ЗН) встановлено, що причиною розвитку 30% всіх пухлин людини є куріння, 35% - неправильне харчування. Інфекційні фактори призводять до виникнення 10% злоякісних пухлин, професійні канцерогенні впливи - 4-5%, іонізуюче випромінювання - 4-5%, ультрафіолетове випромінювання - 2-3%, надлишкове споживання алкоголю - 2-3%, забруднення атмосферного повітря - 1-2% [2].

Щодо такого фактору ризику, як нераціональне (неправильне) харчування, то слід акцентувати, що висновки фахівців-онкологів, включаючи експертів Всесвітнього фонду дослідження раку (WSRF), Національного інституту раку США (NCI), Міжнародного агентства з вивчення раку (ІARC), відводять йому сьогодні роль одного із найголовніших чинників, що сприяють виникненню ЗН [3].

Вважається, що одним із дієвих заходів, завдяки якому спостерігається зниження за останні 10 років на 15% рівня захворюваності на ЗН в країнах Європейського Союзу, стало втілення в життя програми "Європа проти раку", спрямованої на первинну профілактику ЗН. Основними її складовими є боротьба з курінням, модифікація харчування за рахунок збільшення споживання овочів і фруктів та зменшення споживання продуктів тваринного походження, зниження негативного впливу ультрафіолетових променів, виконання рекомендацій по скринінгу та ранній діагностиці ЗН [4].

1. Global status report on non-communicable diseases, 2010. - WHO, 2011. Доступ: http://www.who.int/gho/ncd
2. Всесвітня організація охорони здоров’я: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int.
3. Interactive nutritional recommendations for cancer patient. - OECI, 2011. Доступ: http://www.oeci.eu/Publications.aspx
4. Заридзе Д.Г., Мень Т.Х. Приоритетные направления противораковой борьбы в России // Рос. онкол. журн. - 2001. - №5. - С. 5-15.


Надмірне вживання алкоголю

Надмірне або регулярне вживання алкоголю може підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань: раку ротової порожнини, гортані, стравоходу, печінки, молочної залози.
Останнє редагування Четвер, 03 березня 2016

Паління тютюну

    На сьогодні не існує чітко встановленого незаперечного зв’язку між палінням та розвитком раку молочної залози. Проте існують результати епідеміологічних досліджень, які відслідковують зв’язок між цими об’єктами з урахуванням найрізноманітніших аспектів проблеми.
Останнє редагування Четвер, 03 березня 2016

Дієта, зайва вага та гіподинамія

Проблема взаємозв'язку харчування, зайвої ваги і виникнення раку молочної залози є предметом активних наукових досліджень, особливо в останнє десятиліття. Сьогодні вже доведено, що їжа, її окремі компоненти, їх співвідношення можуть посилювати або гальмувати утворення і…
Останнє редагування Четвер, 03 березня 2016
Повернутися до розділуФактори ризику виникнення РМЗ