rss-стрічка зарубіжних новин медицини з проблеми раку

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Новини медицини

Новини медицини 182

iepor breast cancer rss-news

На цій сторінці ви можете ознайомитися з новинами медицини з проблеми раку, опублікованими у вітчизняних та іноземних засобах масової інформації, у тому числі з результатами наукових досліджень у галузі профілактики та лікування раку молочної залози.

Інформація постійно оновлюється.

Якщо ви хочете бути в курсі останніх новин, то внизу сторінки розміщено посилання, по якій ви можете підписатися на наш канал RSS-новин.

 

Середа, 01 липня 2015 08:01

Антиперспіранти/дезодоранти для пахвової зони і рак молочної залози

Уже багато десятиліть дані клінічних досліджень вказують на непропорційно велику частку жінок, у яких рак молочної залози розвивається у верхньому зовнішньому квадранті грудей, і, попри те, що саме в цій ділянці міститься велика кількість епітеліальної тканини, на цю ділянку наносяться пахвові косметичні засоби. У ранніх дослідженнях було показано, що у 31% випадків пухлина розташовується у верхньому зовнішньому квадранті, а в більш пізніх дослідженнях 1990-х років ця частка вже складала до 61%. У Великій Британії щорічно реєструється різна частота захворюваності на рак молочної залози у розрізі квадрантів. Згідно з цими даними, в Англії та Уельсі спостерігається зростання частоти пухлин, локалізованих у верхньому зовнішньому квадранті з 47,9% у 1979 році до 53,3% у 2000 році, а в Шотландії – з 38,3% у 1980 році до 54,7 % у 2001 році. Збільшення диспропорції раку молочної залози у верхньому зовнішньому квадранті неможливо пояснити виключно наявністю в цій ділянці значної кількості епітеліальної тканини, яка слугує мішенню для раку молочної залози, при тому, що паралельно має місце дедалі ширше застосування косметичних засобів для пахвової зони. Солі алюмінію використовуються як активний компонент з антиперспірантними властивостями у виробництві косметичних засобів для пахвової зони, але наслідки поширеного, тривалого і дедалі більшого його застосування лишаються невідомими. Особливо це стосується наслідків для тканини молочної залози, яка розташована саме в ділянці нанесення таких засобів. Клінічні дослідження, що показують непропорційно високу частоту раку молочної залози у верхньому зовнішньому квадранті молочної залози, поряд з даними про геномну нестабільність у зовнішніх квадрантах молочної залози, як вважають автори дослідження (P.D. Darbre, SchoolofBiologicalSciences, BiomedicalSciences, Hopkin'sBuilding, UniversityofReading, Reading RG6 6UB, UK) свідчать на користь того, що застосовувані місцево косметичні хімічні речовини, здатні відігравати певну роль у розвитку раку молочної залози. Алюміній, як відомо, є генотоксичним елементом, здатним викликати як зміни в самій молекулі ДНК, так і епігенетичні ефекти, і це узгоджується з його потенційною роллю при пухлинах молочної залози, якщо такі ефекти мають місце в клітинах молочної залози. Чітко доведено, що гормон естроген впливає на рак молочної залози, і механізм його дії, що залежить від внутрішньоклітинних рецепторів, які функціонують як ліганд-активовані транскрипційні фактори, пов’язані з білковим доменом «цинкові пальці», вказує на єдину можливу точку втручання – з боку алюмінію. Наявні дані показують, що алюміній у вигляді хлориду або хлоргідрату алюмінію може негативно позначатися на функції рецепторів до естрогену клітин раку молочної залози людини лінії MCF7 з погляду як зв'язування ліганду, так і експресії репортерного гена, що регулюється естрогеном. Ці дані вказують на необхідність включити алюміній до дедалі зростаючого переліку металів, здатних втручатися в дію естрогену, які дістали назву металоестрогенів. Тепер необхідні подальші дослідження з метою визначити молекулярну основу цієї дії, довгострокові ефекти впливу алюмінію, а також з’ясувати, чи може алюміній викликати аберації в інших сигнальних шляхах клітин тканини молочної залози. Враховуючи те, що людська популяція дедалі більше зазнає впливу дезодорантів, важливо встановити рівень їх поглинання шкірою в ділянці молочної залози і чи може тривале поглинання низьких доз відігравати роль у збільшенні захворюваності на рак молочної залози.
Четвер, 30 квітня 2015 07:50

Концентрація кадмію в біологічних середовищах хворих на рак молочної залози

Мета дослідження, проведеного групою литовських учених, полягала в тому, щоб визначити і порівняти концентрації кадмію (Cd) в різних біологічних середовищах у хворих на рак молочної залози і пацієнтів з доброякісними новоутвореннями молочної залози. Концентрацію Cd визначали в тканині молочної залози, сечі та крові 57 хворих на рак молочної залози і 51 пацієнта з доброякісними новоутвореннями. Два зразки тканини молочної залози, тобто пухлини і здорової тканини, були взяті для аналізу у кожного пацієнта. Вміст Cd у біологічних середовищах визначали методом атомно-абсорбційної спектрометрії (Perkin-Elmer, Zeeman 3030). Середня концентрація Cd у хворих на рак молочної залози становила 0,053 мкг/г (95% довірчий інтервал (ДІ) 0,042-0,065) для зразка пухлини і 0,02 мкг/г (95% ДІ 0,014-0,026) для здорового зразка тканини молочної залози (P<0,001). У пацієнтів з доброякісними новоутовреннями ці показники були такими: 0,037 мкг/г (95% ДІ 0,023-0,051) і 0,032 мкг/г (95% ДІ 0,018-0,047) (P > 0,05). Вміст Cd в злоякісній пухлині значно відрізнявся від його вмісту в доброякісному новоутворенні (P<0,01). Онкологічні хворі з позитивним статусом щодо рецепторів естрогену (РЕ) мали значно більшу концентрацію Cd в тканині молочної залози порівняно з пацієнтами з негативними статусом РЕ (P= 0,035). З поправкою на креатинін вміст Cd в сечі був значно вищим у хворих на рак, ніж у контрольній групі (P<0,001). У хворих на рак була виявлена позитивна кореляція Спірмена між вмістом Cd в пухлині і здоровій тканині молочної залози, крові (r= 0,44 іr= 0,39, відповідно,Р<0,01). Є також дані на користь існування кореляції між Cd в сечі хворих на рак і кількістю сигарет, що викурюються протягом життя (r= 0,59,P = 0,075). Отримані дані показують високу концентрацію кадмію в пухлині молочної залози і в сечі у хворих на рак і свідчать про можливий зв'язок між вмістом кадмію і раком молочної залози.
Четвер, 30 квітня 2015 07:49

Засвоєння і системний вплив кадмію у жінок у постменопаузі та відповідного віку чоловіків, які курять сигарети

Середні концентрації кадмію в крові (B-Cd) в два-три рази вищі у курців, ніж у тих, що некурять. Природа цього явища не дуже добре зрозуміла. Група американських учених провела детальне, багатогранне вивчення впливу кадмію у курців. У дослідженні взяли участь дві групи літніх людей: курці (62 ± 4 років, n= 25, 20% – чоловіки) і некурці (62 ± 3 років, n= 16, 31% – чоловіки). Сигарети кожного учасника були скурені машиною з утворенням індивідуальних парних вимірів інгаляційного кадмію (I-Cd) в порівнянні з B-Cd; кожен показник I-Cd і B-Cd оцінювали три рази з інтервалами в місяць. Вміст кадмію в сечі (U-Cd) аналізували для порівняння. Четверо курців брали участь у дослідженні методом «дублікат дієти» (дослідження, в якому учасники дотримуються своєї звичайної дієти, але для кожного прийому їжі вони готують з метою подальшого аналізу дублікат порцій всіх продуктів харчування, які були приготовлені, подані і спожиті), а також у кінетичному дослідженні кадмію в плазмі у порівнянні з B-Cd. Жінки, що палять, мали середній показник B-Cd 1,21 НП Cd/мл, з майже 10-разовим діапазоном (від 0,29 до 2,74 НП Cd/мл); жінки, що не курять,мали більш низький середній вміст B-Cd: 0,35 НП CD/мл(р<0,05) і вужчий діапазон (від 0,20 до 0,61 НП Cd/мл). Середні значення і діапазони для чоловіків були аналогічними. Показники кількості інгаляційного кадмію, що вдихається щодня, у випробовуваних, які курять ≥ 20 сигарет/день, були набагато меншими за 15 мкгCd, які, згідно  з повідомленнями, надходять щодня з харчовими продуктами. Ця кількість I-Cd була занадто малою, щоб цим можна було пояснити підвищення в 3,5 разарівня B-Cd у курців, навіть якщо припустити, що  кадмій більше поглинається через легені, ніж з шлунково-кишкового тракту; кадмій, що накопичується в легенях курців, може забезпечити додаткову його кількість. Нарешті, показник B-Cd лінійно пов'язаний зі значеннями I-Cd у 75% курців, у той час як у 25% показник B-Cd був набагато вищим. Це засвідчує ймовірну неоднорідність серед курців у плані циркулюючих концентрацій кадмію, а також потенційну токсичність кадмію.
Четвер, 30 квітня 2015 07:48

Поглинання кадмію у жінок, які вживають оброблене харчове соняшникове насіння, мічене стабільними ізотопами кадмію

У жінок-добровольців визначали часткову абсорбцію кадмію (Cd) після споживання насіння з соняшнику (НС), міченого стабільним ізотопом Cd (113Cd), введеного в суцвіття. У дослідженні взяли участь чотирнадцять жінок у віці від 30 до 70 років, які не вживають тютюнові вироби, мають добре здоров'я і споживають на свій вибір дієту з низьким вмістом Cd. Добровольців годували сніданком, що складався, в основному, із зернових, молока і фруктового соку. Сніданок також містив порцію міченого113Cd насіння соняшнику, переробленого на пасту для бутербродів. Кожна з добровольців збирала окремі зразки калу протягом 21 днів, починаючи відразу після того, як вони споживали мічене насіння. Загальний вміст Cd і 113Cd, екскретованого в кожній порції калу, визначали шляхом ізотопного розбавлення з мас-спектрометрією з індуктивно зв'язаною плазмою. Середня фекальна екскреція Cd склала 14,1 ± 4,1 мкг/день, а середня абсорбція 113 Cd – 10,6 ± 4,4%. Так само, які і в попередніх дослідженнях, ніякої істотної (P> 0,3) кореляції між поглинанням Cd і концентрацією феритину в сироватці крові жінок, концентрація феритину в сироватці яких становила > 25 нг/мл, виявлено не було. Ці дані свідчать про те, що доступність для людини Cd у насінні соняшнику з високим ступенем переробки аналогічна визначеній для інших видів харчових продуктів.
Четвер, 30 квітня 2015 07:47

Зв'язок між впливом кадмію та рівнем циркулюючих статевих гормонів у жінок у постменопаузі

Останні епідеміологічні дослідження, а також, експерименти in viv та i nvitro в сукупності показують, що металоестроген кадмій (Cd) може бути потенційним фактором ризику для пов'язаних із гормонами онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози. Оцінка зв'язку між впливом Cd і рівнем ендогенних статевих гормонів має ключове значення, оскільки підвищені його рівнів були пов'язані з більш високим ризиком розвитку раку молочної залози у жінок в постменопаузі. Проведене групою шведських учених дослідження мало на меті вивчити можливий зв'язок (лінійний регресійний аналіз з поправкою на багатопараметричні змінні) між впливом Cd [Cd крові (B-Cd) і Cd сечі (U-Cd)] і рівнями андростендіону, тестостерону, естрадіолу і статевими гормонами, що зв'язують глобулін (SHBG) у сироватці, у групі з 438 шведських жінок у постменопаузі, які не отримували замісної гормональної терапії (ЗГТ). Був виявлений значущий прямий зв'язок між B-Cd (середній 3,4 нмоль/л) і рівнем тестостерону в крові, а також значущий зворотний зв'язок між B-Cd і рівнем естрадіолу в сироватці таіз співвідношенням естрадіол/тестостерон. Однак рівень U-Cd (медіана 0,69 нмоль/ммолькреатиніну) був обернено пропорційно пов'язаний тільки з рівнем естрадіолу в сироватці. Отримані дані дозволяють припустити, що Cd впливає на рівні тестостерону і естрадіолу у жінок в постменопаузі, що може впливати на ризик раку молочної залози.
Четвер, 30 квітня 2015 07:45

Біодоступність та оцінка ризику кадмію із сирого рису, використовуючи модель травлення invitro

Контамінований кадмієм (Cd) рис є одним із найважливіших джерел впливу кадмію на загал населення в деяких азіатських країнах. Це дослідження було проведене з метою оцінки впливу кадмію із сирого рису в сільських районах розробки корисних копалин на основі вивчення біодоступної фракції кадмію з використанням моделі травлення in vitro. Біотоксичні ефекти кадмію із сирого рису в сільських районах,розробки корисних копалин були значно вищими, ніж у контрольній зоні. Про це свідчить не лише його більш висока загальна концентрація (52,49 проти 7,93 мкг кг-1), а й вища його біодоступність (16,94% проти 2,38%). У районах розробки корисних копалин біодоступна частка кадмію із сирого рису має значущу позитивну кореляцію із загальною концентрацією кадмію в рисі; вживання рису, вирощеного в районах розробки корисних копалин, є небезпечним для людини. Результати показали, що модель травлення invitro може бути корисним і економічним інструментом для забезпечення підвищення розчинності або біодоступності сирого рису в районах розробки корисних копалин. Результати можуть бути корисними при проведенні майбутніх експериментів із моделлю травлення вареного рису invitro.
Четвер, 30 квітня 2015 07:43

Куріння і захворюваність на рак молочної залози

Активне куріння, особливо куріння у період до народження першої дитини, може бути пов'язане зі збільшенням ризику РМЗ. Рак молочної залози (РМЗ) є найбільш поширеною формою раку серед жінок у всьому світі. Щорічна захворюваність становить від 11,8 на 100 000 жінок у Східному Китаї до 86,3 на 100 000 в Північній Америці. Ці дані свідчать про роль навколишнього середовища або факторів способу життя в етіології РМЗ. Куріння тютюну є одним із провідних факторів ризику раку дихальних шляхів та раку інших локалізацій. Тютюновий дим містить потенційні канцерогени для молочної залози людини, у тому числі поліциклічні ароматичні вуглеводні, ароматичні аміни, і N-нітрозаміни. Канцерогени, що містяться в тютюні, проходять через альвеолярні мембрани, потрапляють у кровотік і транспортуються в тканини молочної залози через ліпопротеїни плазми. Метаболіти сигаретного диму були виявлені в жінок-курців у період поза лактацією в рідині молочної залози, отриманої за допомогою стандартних методів аспірації сосків. Крім того, оскільки ці канцерогени молочної залози є ліпофільними, вони можуть зберігатися в жировій тканині молочної залози і метаболізуватися та активуватися епітеліальними клітинами молочної залози. З іншого боку, було висловлено припущення про те, що куріння справляє антиестрогенний ефект, який може бути пов'язаний із більш низьким ризиком РМЗ. На користь існування антиестрогенного ефекту куріння свідчать збільшення ризику розвитку остеопорозув ранній період природної менопаузиі ослаблення ефектів гормональної терапії (ГТ) серед курців. Були проведені численні епідеміологічні дослідження з метою оцінки зв'язку між курінням і ризиком РМЗ. Результати цих досліджень виявилися суперечливими: в деяких виявлена пряма залежність, у деяких – зворотна, а в деяких не виявлено ніякої асоціації. Напрямок та величина загального зв'язку між курінням сигарет і РМЗ може відрізнятися в залежності від гормонального профілю та інших характеристик досліджуваної популяції. Вплив куріння протягом життя людини має багато аспектів, у тому числі активне чи пасивне куріння, а також кількість, тривалість,час припинення та вік при початку куріння, які важко оцінити точно. У дослідженнях методом «випадок-контроль» необхідно враховувати «похибку пам'яті» (це систематична помилка, викликана відмінністю в точності або повноті спогадів про минулі події або життєвий досвід). Автори дослідження раніше повідомляли про дещо підвищений відносний ризик РМЗ серед активних, але не пасивних курців – учасників «Дослідження здоров'я медсестер» на основі спостереження у період з 1982 по 1996 роки, яке включало 3140 випадків РМЗ, особливо коли куріння було розпочато в ранньому віці.У новій праці згадана група дослідників представила оновлений аналіз, який містить подальше спостереження у період з 1976 по 2006 роки і охоплює 5632 нових випадки захворювання з оцінкою потенційного впливу численних факторів активного і пасивного куріння, а також куріння в різні репродуктивні періоди.
Четвер, 30 квітня 2015 07:39

Зв'язок між вживанням алкоголю і раком молочної залози

Споживання алкоголю дорослими жінками тісно пов'язане з ризиком раку молочної залози. Слід розглянути кілька питань про алкоголь і рак молочної залози. Період від менархе до першої вагітності являє собою проміжок часу, коли тканина молочної залози є особливо чутливою до канцерогенів. Споживання молоддю алкоголю поширене в США, в основному, у вигляді запійного пияцтва і вживання великої кількості алкоголю. Питання про те, чи діє вживання алкоголю на початку процесу туморогенезу молочної залози, залишається відкритими. Група вчених з Вашингтонського університету на чолі з Греемом Кодрітцем опублікувала огляд, присвячений впливу термінів і структури вживання алкоголю і ефектам алкоголю на проміжні маркери ризику. Вони також вивчити можливі механізми, що лежать в основі асоціації між раком молочної залози та вживанням алкоголю. Помірне вживання алкоголю незмінно асоціюється з підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози, зокрема з підтипами пухлин, що експресують рецептори до гормонів. Враховуючи підвищену чутливість тканин молочної залози до туморогенезу у період між менархе і першою вагітністю і високу поширеність вживання алкоголю серед дівчаток-підлітків і молодих жінок, розуміння того, як вживання алкоголю до першої вагітності впливає на розвиток раку молочної залози, має важливе значення для профілактики раку молочної залози. Жінки повинні розуміти, що ризики накопичуються протягом усього життя і що при переході від помірного до значного вживання алкоголю в ранньому дорослому віці ризик раку молочної залози зростає. Показано, що ризики раку молочної залози і проліферативних доброякісних новоутворень молочної залози збільшуються на відповідно 11 і 16% при вживанні однієї порції алкоголю на день у період до першої вагітності, коли тканина молочної залози, швидше за все, перебуває в найбільш вразливій стадії. Це призводить до 4% випадків раку молочної залози і 11% випадків проліферативних доброякісних новоутворень молочної залози, пов'язаних з алкоголем, що вживається до першої вагітності (контролем для цих даних слугували дані про вживання алкоголю після першої вагітності). Зусилля з профілактики раку молочної залози повинні бути спрямовані не тільки на жінок середнього віку і літніх жінок, а й на дівчаток-підлітків і молодих жінок. Медики повинні бути поінформовані про побічну дію пияцтва в молодому віці у вигляді підвищеного ризику розвитку раку молочної залози протягом усього життя і надавати відповідні рекомендації своїм пацієнткам щодо їхньої поведінки. Робоча група США з профілактичних послуг рекомендує клініцистам проводити скринінг дорослих у віці від 18 років на предмет зловживання алкоголем і надавати особам з групи ризику відповідні консультації.Ця загальна рекомендація, так само як і рекомендація ВООЗ щодо обмеження вживання, не враховує критичну важливість вживання алкоголю серед жінок у підлітковому віці і на початку дорослого життя. Наявних даних недостатньо для оцінки інтервенцій у вигляді скринінгу та консультування щодо поведінки в установах первинної медичної допомоги з метою зменшити зловживання алкоголем серед підлітків. Тим не менше, підвищення уваги з боку лікарів первинної ланки та інших фахівців охорони здоров'я до виявлення та запобігання продажу пива неповнолітнім залишається пріоритетом, оскільки сьогоднішні підлітки можуть стати жертвами раку молочної залози протягом подальших 50 років свого життя. Алкоголь може відігравати роль у виникненні і розвитку пухлини шляхом підвищення рівня статевих гормонів, підвищення відповіді епітеліальних клітин тканини молочної залози на дію статевих гормонів, продукування генотоксичного метаболіту – ацетальдегіду і шляхом окисного стресу. Останнідослідження invitroпоказали, що алкоголь стимулює міграцію і інвазію клітин раку молочної залози шляхом впливу на взаємодію між клітинамиепітелію та строми і посилення трансформації епітеліальних клітин у мезенхімальні. Незважаючи на наявність дозозалежного зв'язку між алкоголем і ризиком раку молочної залози, залишається неясним, при якому пороговому рівні вживання алкоголю зростання ризику раку молочної залози стає клінічно значущим. Є дані про те, що помірне вживання алкоголю сприяє зниженню ризику розвитку та смерті від серцево-судинних захворювань, які є провідною причиною смертності в США. Цей позитивний вплив на серцево-судинну систему спостерігається в основному серед осіб середнього віку і літніх людей. Даних щодо асоціації між вживанням алкоголю і серцево-судинними захворюваннями у молодих дорослих замало. Об'єднаний аналіз восьми проспективних досліджень, в яких взяли участь понад 190 тисяч жінок, показав зниження ризику розвитку ішемічної хвороби серця серед молодих жінок (у віці <50 років), які вживають алкоголь у невеликій або помірній кількості.Позитивний ефект у молодих жінок може бути незначним через те, що їм притаманний низький абсолютний ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Медики повинні обговорювати зі своїми пацієнтами їхні звички в плані вживання алкоголю, а також зважувати співвідношення ризику і користі від споживання низької до помірної кількості алкоголю. Керівні принципи дієтологіїСША 2010 року для американців рекомендують дорослим жінкам, які вживають алкоголь, обмежити його споживання однією порцією напою на день. Враховуючи невеликий, але значущий зв'язок між вживанням алкоголю в невеликій та помірній кількості і ризиком розвитку раку молочної залози, рекомендована кількість алкоголю може бути неприйнятно для деяких жінок з точки зору потенційного ризику раку молочної залози. Більш глибоке розуміння накопичення ризиків раку молочної залози і відповідні рекомендації лікарів щодо ризику раку молочної залози можуть забезпечити скорочення споживання алкоголю під час критичного періоду накопичення ризиків раку молочної залози і зниження ризику розвитку раку молочної залози протягом усього життя.
Четвер, 30 квітня 2015 07:38

Анджеліні Джолі видалили яєчники для профілактики раку

Через два роки після того, як було повідомлено про те, що світовій суперзірці Анджеліні Джолі було виконано профілактичну подвійну мастектомію, Анджеліна оголосила, що їй профілактично видалили яєчники і маткові труби у ході операції для профілактики раку. Джолі є носієм мутації BRCA1, яка асоціюється з приблизно 87%-вим збільшенням ризику розвитку раку молочної залози і 59%-вим збільшенням ризику розвитку раку яєчників. Багато її близьких родичок (мати, бабуся, тітка) померли від раку. Як і раніше, Джолі зробила свою заяву шляхом публікації в «NewYorkTimes», пояснивши, що вона хоче, щоб жінки, яким також загрожує небезпека, дізналися про наявні варіанти профілактики раку молочної залози. Після її попередньої публікації в «NewYorkTimes», в якій вона вперше розповіла, що є носієм мутації BRCA1, мав місце величезний сплеск публікацій у засобах масової інформації про цю проблему. В результаті значно зросла кількість жінок, які хотіли пройти тестування для оцінки статусу BRCA. Одна клініка повідомила, що кількість бажаючих пройти таке тестування зросла вдвічі за 6 місяців після згаданої публікації. Це показує «глибокий вплив, який провідні постаті, такі як Джолі, можуть мати на поінформованість громадськості в питаннях здоров'я», – прокоментував провідний автор Жак Рафаель, клінічний науковий співробітник Одетського центру раку в Торонто. «Люди в співтоваристві, які бачать високий ризик раку молочної залози, були добре обізнані з тим, що вже охрестили «ефектом Анджеліни Джолі» – це явище, коли дедалі більше жінок та їхніх сімей бажають пройти генетичне тестування», – додав Гарольд Бурштейн з Інституту раку Дана-Фарбер в Бостоні.
Четвер, 30 квітня 2015 07:36

Споживання кави та чаю і ризик раку молочної залози у пре- і постменопаузі в когортному дослідженні «Європейське проспективне дослідження раку і харчування» (EPIC)

Деякі різновиди кави і чаю можуть по-різному впливати на ризик розвитку раку молочної залози до і після менопаузи. Велика міжнародна група вчених на чолі з Карлоюван Джілс досліджувала зв'язок між споживанням кави (з кофеїном, без кофеїну та в обох різновидів сукупно) і чаю та ризиком раку молочної залози. Загалом 335 060 жінок, що брали участь в Європейському проспективному дослідженні харчування і раку (EPIC), заповнювали анкету у період з 1992 по 2000 роки і перебували під спостереженням на предмет захворюваності на рак молочної залози аж до 2010 року. У дослідженні оцінювали відношення шансів (ВШ) раку молочної залози у розрізі країн, а також когортних категорій споживання напоїв. Отримані дані вказують на те, що споживання кави з підвищеним вмістом кофеїну знижує ризик раку молочної залози в постменопаузі. Споживання кави без кофеїну не впливає на ризик раку молочної залози.
Ви тут: Home RSS-новини