Концентрація кадмію в біологічних середовищах хворих на рак молочної залози

Науково-освітній інтернет-портал ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози

Четвер, 30 квітня 2015 07:50

Концентрація кадмію в біологічних середовищах хворих на рак молочної залози

Мета дослідження, проведеного групою литовських учених, полягала в тому, щоб визначити і порівняти концентрації кадмію (Cd) в різних біологічних середовищах у хворих на рак молочної залози і пацієнтів з доброякісними новоутвореннями молочної залози. Концентрацію Cd визначали в тканині молочної залози, сечі та крові 57 хворих на рак молочної залози і 51 пацієнта з доброякісними новоутвореннями. Два зразки тканини молочної залози, тобто пухлини і здорової тканини, були взяті для аналізу у кожного пацієнта. Вміст Cd у біологічних середовищах визначали методом атомно-абсорбційної спектрометрії (Perkin-Elmer, Zeeman 3030). Середня концентрація Cd у хворих на рак молочної залози становила 0,053 мкг/г (95% довірчий інтервал (ДІ) 0,042-0,065) для зразка пухлини і 0,02 мкг/г (95% ДІ 0,014-0,026) для здорового зразка тканини молочної залози (P<0,001). У пацієнтів з доброякісними новоутовреннями ці показники були такими: 0,037 мкг/г (95% ДІ 0,023-0,051) і 0,032 мкг/г (95% ДІ 0,018-0,047) (P > 0,05). Вміст Cd в злоякісній пухлині значно відрізнявся від його вмісту в доброякісному новоутворенні (P<0,01). Онкологічні хворі з позитивним статусом щодо рецепторів естрогену (РЕ) мали значно більшу концентрацію Cd в тканині молочної залози порівняно з пацієнтами з негативними статусом РЕ (P= 0,035). З поправкою на креатинін вміст Cd в сечі був значно вищим у хворих на рак, ніж у контрольній групі (P<0,001). У хворих на рак була виявлена позитивна кореляція Спірмена між вмістом Cd в пухлині і здоровій тканині молочної залози, крові (r= 0,44 іr= 0,39, відповідно,Р<0,01). Є також дані на користь існування кореляції між Cd в сечі хворих на рак і кількістю сигарет, що викурюються протягом життя (r= 0,59,P = 0,075). Отримані дані показують високу концентрацію кадмію в пухлині молочної залози і в сечі у хворих на рак і свідчать про можливий зв'язок між вмістом кадмію і раком молочної залози.

Додаткова інформація

Прочитано, разів: 2661
Ви тут: Home RSS-новини Концентрація кадмію в біологічних середовищах хворих на рак молочної залози